Dr. Ingos Leonavičiūtės knygos "Tūkstantmečio detektyvas: Šv. Brunonas Kverfurtietis ir 1009-ieji" pristatymas

kovo 92017 m. kovo 9 d., 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje vyks VU Istorijos fakulteto istorikės dr. Ingos Leonavičiūtės monografijos "Tūkstantmečio detektyvas: Šv. Brunonas Kverfurtietis ir 1009-ieji" pristatymą.

Dalyvaus autorė, prof. dr. Rimvydas Petrauskas, doc. dr. Liudas Jovaiša. Pristatymą moderuos doc. dr. Vytautas Ališauskas.

XI a. pradžioje Kvedlinburgo analuose prie 1009 m. fiksuota šv. Brunono Bonifaco kovo 9 d. tragiškai pasibaigusi krikščioniškoji misija Rusijos ir Lietuvos pasienyje. Taip pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Tačiau per tūkstantį metų šis įvykis apaugo įvairiausiomis įvykio vietos, laiko, žmogžudystės įtariamųjų variantais ir interpretacijomis. Šie įvairūs brunonianos šaltiniai, pateikiantys žinias apie misionierių, jo gyvenimą bei kankinišką mirtį ir detaliai nagrinėjami šioje monografijoje, prasiskverbiant į pačias 1009-ųjų siužeto painiavos ištakas ir atvedant skaitytoją prie pirminių šaltinių. 

Knygos leidėjai: Lietuvių katalikų mokslo akademija ir VšĮ "Naujasis Židinys-Aidai. Finansavo Lietuvos mokslo taryba.

Renginio organizatoriai: VšĮ "Naujasis Židinys-Aidai, VU Istorijos fakultetas.

FB eventas 

Istorijos fakulteto dėstytojai Vilniaus knygų mugėje 2017

kn.mugeVasario 23–26 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius) vyks 18-oji Vilniaus knygų mugė. Jos renginiuose dalyvaus, knygų pristatymuose ir diskusijose savo mintimis dalinsis Istorijos fakulteto bendruomenės nariai.

 

Kviečiame apsilankyti Vilniaus knygų mugėje ir susitikti su VU Istorijos fakulteto dėstytojais:

 

VASARIO 23 D., KETVIRTADIENIS

11.00

Konferencijų salė 3.1

Domininko Burbos knygos „Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete“ pristatymas. Dalyvauja autorius, Robertas Jurgaitis, Jevgenij Machovenko, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Zigmantas Kiaupa, Irena Valikonytė.

 12.00

Konferencijų salė 5.5

Alvydo Jokubaičio knygos „Filosofas kaltina mokslininkus: Arba kas blogai su politikos mokslu“ pristatymas. Dalyvauja autorius, Inga Vinogradnaitė, Nerijus Šepetys (Naujasis židinys-Aidai). FB eventas

 12.00

Konferencijų salė 3.2

Zurabo Džavachišvilio knygos „Penktadienis, 13-oji“ pristatymas. Dalyvauja autorius, Regina Magilienė, Solveiga Daugirdaitė, Aurimas Švedas (Magilė). FB eventas

 13.00

Konferencijų salė 3.1

Knygos „Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas“ (sud. Mindaugas Tamošaitis, Algis Bitautas, Artūras Svarauskas) pristatymas. Dalyvauja sudarytojai, Sandra Grigaravičiūtė, Zenonas Butkus, Danutė Blažytė-Baužienė (MELC)

  14.00

Forumas-LRT studija

Virginijaus Savukyno knygos „Istorijos detektyvai. Viduramžiai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, Rimvydas Petrauskas (Alma littera). FB eventas

 15.00

Konferencijų salė 5.2

Marijos Drėmaitės knygos „Baltiškasis modernizmas. Architektūra ir gyvenamoji statyba sovietinėje Lietuvoje“ pristatymas. Dalyvauja autorė ir leidėjas Philipp Meuser (DOM publishers, Lapas). FB eventas

 15.00

Konferencijų salė 3.2

Sondros Rankelienės, Indrės Saudargienės knygos „Bibliotheca curiosa“ pristatymas. Dalyvauja autorės, Alfredas Bumblauskas, Rimvydas Laužikas (VU biblioteka)

 18.00

Konferencijų salė 5.2

Diskusija apie liberaliąją demokratiją, elitą bei lyderystę. Dalyvauja Inga Vinogradnaitė, Nerija Putinaitė, Alfredas Bumblauskas, Marius Ivaškevičius (VU TSPMI)

VASARIO 24 D., PENKTADIENIS

11.00 Konferencijų salė 5.1

Aelitos Ambrulevičiūtės, Mariaus Skerniškio, Gedimino Kulikausko, Linos Kulikauskienės knygos „Halė. Vilniaus turgaus istorija“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, Alfredas Bumblauskas, Justinas Žilinskas (moderatorius) (Aukso žuvys). FB eventas 

 11.00

Konferencijų salė 5.2

Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija (sud. Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys). Dalyvauja Loreta Vaicekauskienė, Nerijus Šepetys (moderatorius), Ernestas Parulskis, Ričardas Savukynas, Rimvydas Valatka (Naujasis židinys-Aidai). FB eventas

 12.00

Forumas-LRT studija

Diskusija „Lietuviškos knygos: keliai ir klystkeliai“. Dalyvauja Gintautė Žemaitytė, Aušrinė Žilinskienė, Antanas Gailius, Claudia Sinnig. Moderuoja Nerijus Šepetys. Filmuoja LRT (tiesioginė transliacija).

 13.00

Konferencijų salė 3.2

Knygos „Kunigaikšciai Višnioveckiai (aut. kolektyvas) pristatymas. Dalyvauja Sigitas Narbutas, Alfredas Bumblauskas, Genutė Kirkienė, Virginijus Strolia (LMA Vrublevskiu biblioteka)

 15.00

Rašytojų kampas

Tomo Vaisetos knygos „Orfėjas, kelionė ten ir atgal“ pristatymas. Dalyvauja autorius, Rimvydas Valatka, Virginija Cibarauskė (LRS leidykla). FB eventas

 17.00

Konferencijų salė 3.2

Sauliaus Grybkausko knygos „Sovietinis „generalgubernatorius“. Komunistų partijų antrieji sekretoriai sovietinėse respublikose“ pristatymas. Dalyvauja autorius, Vilius Ivanauskas, Vladas Sirutavičius, Aurimas Švedas (LII)

 18.00

Forumas-LRT studija

Pokalbis „Kokiomis utopijomis lietuvis gyvas?“ Dalyvauja Andrius Jakučiūnas, Aurimas Švedas (moderatorius), Tomas Vaiseta, Jolanta Kryževičienė, Giedrė Kazlauskaitė (Kitos knygos). Filmuoja LRT (tiesioginė transliacija).  FB eventas

VASARIO 25 D., ŠEŠTADIENIS

11.00

Rašytojų kampas

Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų albumo „Sūduva – Terra sudorum – šviesos išpasakota“ pristatymas. Dalyvauja autorius, Alfredas Bumblauskas (moderatorius), Stanislovas Žvirgždas, Virginijus Kinčinaitis (Vaga)

 12.00

Konferencijų salė 5.5

Diskusija „Lietuvos karaliai, arba kaip vadinti XIII-XIV a. Lietuvos valdovus“. Dalyvauja Rimvydas Petrauskas, Alfredas Bumblauskas, Valdas Rakutis, Karolis Zikaras (moderatorius) (Typoart). FB eventas

 12.00

Konferencijų salė 5.2

Kauno architektūros gidas angliškai – kokia modernistinė laikinoji sostinė pristatoma užsieniečiui? Dalyvauja Rytis Zemkauskas, Vaidas Petrulis, Marija Drėmaitė (Lapas). FB eventas

13.00

Forumas-LRT studija

Alfredo Bumblausko, Edvardo Gudavičiaus knygos „Būtovės slėpiniai. Užmiršta Lietuva“ pristatymas. Dalyvauja Alfredas Bumblauskas, Aurimas Švedas, Eugenijus Savišcevas (Alma littera). Filmuoja LRT (tiesioginė transliacija). FB eventas 

 14.00

Forumas-LRT studija

Irenos Vaišvilaitės knygos „Pasivaikščiojimai po krikščionišką Vilnių“ pristatymas. Dalyvauja autorė, Vytautas Ališauskas, Alfredas Bumblauskas, Julius Sasnauskas (Baltos lankos). Filmuoja LRT (tiesioginė transliacija). FB eventas

 15.00

Forumas-LRT studija

Diskusijų klubas: „Lietuviški ženklai pasaulyje“. Dalyvauja Alfredas Bumblauskas, Viktoras Gerulaitis, Valdas Rakutis, Dainora Pociūtė-Abukevičienė. Moderuoja Edita Mildažytė (trukmė 1.30 val.). Filmuoja LRT (tiesioginė transliacija).

 16.00

Konferencijų salė 3.2

Knygos „Susigražinant praeitį. Lietuvos Metrikos istorija ir tyrimai“ pristatymas. Dalyvauja: Irena Valikonytė, Artūras Dubonis, Darius Antanavicius, Raimonda Ragauskienė ir kt. (LII)

 17.00

Forumas-LRT studija

Aurimo Švedo pokalbių knygos „Irena Veisaitė. Gyvenimas turėtų būti skaidrus“ pristatymas. Dalyvauja autorius, Irena Veisaitė, Tomas Venclova, Rasa Rimickaitė (moderatorė) (Aukso žuvys). Filmuoja LRT (tiesioginė transliacija). FB eventas 

 18.00

Konferencijų salė 3.1

Ar mums Lietuvoje reikia studijuoti senovės Graikijos istorija? Cl. Orrieux, P. Schmitt Pantel knygos „Senovės graikų istorija“ pristatymas. Dalyvauja Darius Alekna, Darius Kuolys, Alfredas Bumblauskas, Mindaugas Nefas(LEU). FB eventas

 19.00

Forumas-LRT studija

Knygos „Kunigaikšciai Ostrogiškiai“ pristatymas. Dalyvauja Algirdas Kumža (moderatorius), Alfredas Bumblauskas, Genutė Kirkienė, Raimonda Ragauskienė, vertėjas Vasil Kapkan (MELC). Filmuoja LRT (tiesioginė transliacija).

VASARIO 26 D., SEKMADIENIS

12.00 Konferencijų salė 5.2

Ingridos Jakubavičienės knygos „P. Skardžius. Prezidento asmens sargybinio užrašai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, J. Vaičenonis, I. Kozel, D. Bukelevičiūtė (Versus aureus)

13.00 Konferencijų salė 5.5

Ingos Leonavičiūtės monografijos „Tūkstantmečio detektyvas: Šv. Brunonas ir 1009-ieji“ pristatymas. Dalyvauja Alfredas Bumblauskas, Nerijus Šepetys (moderatorius), Darius Baronas, Liudas Jovaiša (Naujasis židinys-Aidai). FB eventas 

VU IF Alumni draugijos organizuojama diskusija "Trumpas, Le Pen: nacionalizmo ar demokratijos atsinaujinimas"

16712057 1364218716986834 9061081642298263326 nVasario 22 d., 18.30 val. VU IF Alumni draugijos organizuojama vieša diskusija "Trumpas, Le Pen: nacionalizmo ar demokratijos atsinaujinimas". Dalyvauja apžvalgininkas Rimvydas Valatka, politologas Linas Kojala ir žurnalistas bei apžvalgininkas Vytautas Bruveris. Diskusiją moderuos Mindaugas Reinikis.

VU IF Alumni draugijos organizuojamos viešos diskusijos grįžta. Šįkart kalbėsime apie tai, ar naujai iškylantys Vakarų pasaulio politikos lyderiai ir jų retorika bei veiksmai neprimena mums nesenos istorijos. Ar demokratiškai išrenkami politikai vis dar gali pasukti antidemokratiniu keliu patiems rinkėjmas tai palaikant? 

 Kaip pavadinti tą ideologinį fenomeną ir giluminį sociainį procesą, kurį žymi "antisisteminių" ir radikalių politikų iškilimas senosiose Vakarų demokratijose ir rytinėse naujokėse? Ar šį fenomeną apskritai galima "pagauti" ir suvokti, naudojant įprastas ideologines apibrėžtis bei jų kombinacijas ir modifikacijas? Galbūt tai - kažkas visai naujo ir dar neregėto? O gal mes per greitai sumetame į krūvą visus "naujuosius" politinius lyderius į krūvą, skubame pakišti po vienu sąvokiniu skėčiu ir į visa tai žvelgiame pernelyg išplėstomis akimis?

FB įvykis

 

Vasario 16-osios Respublika: išmoktos ir neišmoktos pamokos

veliavaVasario 15 d. (trečiadienis), 16 val. Vilniaus mokytojų namuose, Mažojoje salėje vyks diskusija „Vasario 16-osios Respublika: išmoktos ir neišmoktos pamokos”. 

Diskutuos profesoriai ALFREDAS BUMBLAUSKAS ir ANTANAS KULAKAUSKAS, moderuos DARIUS KUOLYS.

Įėjimas laisvas.

Diskusija „Likimo vardas – Valdas Adamkus“

file44937507 e6a427aeVilniaus universiteto Istorijos fakultetas 2017 m. vasario 13 d., pirmadienį, 17.00 val. kviečia į diskusiją „Likimo vardas – Valdas Adamkus“: apie nematomą Prezidento darbo pusę, Lietuvos valstybės dabartį bei ateities vizijas. 

Renginyje dalyvaus Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus.

Diskusiją moderuoja prof. dr. Alfredas Bumblauskas.

Diskusijos vieta: VU Istorijos fakultetas (Universiteto g. 7), 211 auditorija. 

Vasario16: lietuviai ir lenkai kartu

vasario 162017 m. vasario 15 d. Lenkų diskusijų klubas kviečia į vakarą “Vasario16: lietuviai ir lenkai švenčia kartu“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Apie vasario 16-osios svarbą bei Nepriklausomybės akto signataro, Lietuvos lenko Stanislovo Narutavičiaus palikimą diskutuos žymus Lietuvos istorikas, VU Istorijos fakulteto prof. Alfredas Bumblauskas ir žinomas politikos apžvalgininkas, 15min.lt žurnalistas Paulius Gritėnas. Diskusiją moderuos istorikė dr. Barbara Stankevič. 

Diskusija vyks 17.00 val., bare “Piano Man”, Islandijos g. 1.

FB įvykis

Diskusija „Valstybinės šventės ar (ne)mokame švęsti?”

Mazvydo ir LRT diskusija2017 m. vasario 15 d., 18 val. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks diskusija „Valstybinės šventės ar (ne)mokame švęsti?”. 

Diskusijos prelegentai:

  • Arūnas Gelūnas - seimo narys, seimo kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas, socialinių mokslų daktaras, Lietuvos nuolatinės atstovybės prie UNESCO ambasadorius.
  • Unė Kaunaitė - rašytoja, premjero patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais, jaunųjų profesionalų programos (JPP) "Kurk Lietuvai" alumnė. 
  • doc. dr. Aurimas Švedas - VU istorijos fakulteto docentas, kultūros istorikas ir publicistas.
  • Jogaila Morkūnas - renginių organizavimo kompanijos "Pirmoji kava" kūrybos vadovas, verslininkas, televizijos laidų vedėjas, žurnalistas.

Būtina registracija

Diskusiją transliuos LRT.lt 

FB įvykis 

 

Majos Lukanc paskaita „Ona Celietė / Antroji Jogailos sutuoktinė“

ONA CELIETE OKMaloniai kviečiame į Majos Lukanc (Slovėnija) paskaitą: "Ona Celietė / Antroji Jogailos sutuoktinė". 

Paskaita vyks: Penktadienį, vasario 10 d., 18.00 val.

Lenkijos institute Vilniuje, Didžioji g. 23.

Maja Lukanc 2015 m. baigė istorijos studijas Liublianos universiteto Humanistikos fakultete, tais pačiais metais už diplominį darbą Ona Celietė: biografijos apybraiža jai įteiktas Liublianos universiteto Prešereno apdovanojimas. Bendradarbiaudama su Celės krašto muziejumi, M. Lukanc parengė ir išleido knygelę apie Oną Celietę, šia tema skaitė paskaitų platesniam visuomenės ratui. Studijuodama kurį laiką dirbo Liublianos miesto muziejuje ir Liublianos pilyje, nuo 2015 m. spalio kaip jaunoji tyrėja įdarbinta Naujosios istorijos institute Liublianoje, tyrinėja Jugoslavijos ir Lenkijos santykius po Antrojo pasaulinio karo.

Ona Celietė (Ana Celjska / Anna Cylejska / *maždaug 1380/1388 – † 1416) – bemaž vienintelė Viduramžių sąsaja, rišanti dabartinę Slovėniją ir Lenkiją/Lietuvą. Istorija įamžino šią grafaitę, kai ji susituokė su Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Jogaila (Władysław II Jagiełło) (* maždaug 1352/62 – † 1434) ir šitaip tapo pirmąja karaliene tarp Celės grafų, svarbiausios kilmingųjų giminės, kilusios iš šiuolaikinės Slovėnijos teritorijos. Susiklosčius aplinkybėms, 1402 metais Ona ir Jogaila susituokė, nes, mirus pirmajai jo žmonai lenkų karalienei Jadvygai, Jogaila norėjo įsitvirtinti Lenkijos soste. Ona Celietė, kaip Kazimiero III Didžiojo, paskutinio Piastų giminės lenkų karaliaus anūkė, buvo nepaprastai tinkama partija, mat jos kilmingumas galėjo padėti Jogailai išsklaidyti bet kokias dvejones jo karališkos padėties teisėtumu. 1403 metų vasarį, praėjus metams po santuokos, Ona buvo karūnuota Lenkijos karaliene, o vienintelio palikuonio, dukters Jadvygos, karališkajai porai teko palaukti dar ketverius metus. Apie Onos gyvenimą liudija vos keli šaltiniai, kurie, be svarbiausių šios asmenybės gyvenimo datų, atskleidžia ir įdomių faktų. Iš šių šaltinių galime sužinoti, kad sutuoktinis ją buvo apkaltinęs svetimavimu, o taip pat koks buvo jos karališkas valgiaraštis.

Onos Celietės gyvenimo metais netoli Tanenbergo vyko garsusis Žalgirio (lenk. Grunwald) mūšis (1410 m.), kai jungtinės lenkų ir lietuvių pajėgos smogė lemiamą smūgį kryžiuočiams. Apie mūšį, be kitų šaltinių, byloja ir išlikęs Jogailos laiškas, nusiųstas sutuoktinei išsyk pasibaigus kovai. Apie Onos ryšius su lietuvių žemėmis nedaug težinoma, šaltiniai teigia, kad 1413–1414 metų žiemą ji gyveno Lietuvoje ir buvo tada dar pagoniškos Žemaitijos krikštijimo liudininkė. Po kelių mėnesių apie tai Konstanco susirinkimui ji parašė laišką, kuriame smulkiai nupasakojo, kaip kryžiuočiai smurtavo Žemaitijoje. Šis laiškas yra svarbiausia Onos politinės veiklos manifestacija ir turbūt kaip tik juo karalienė užsitraukė vokiečių riterių ordino nemalonę.

DĖMESIO: PASKAITA VYKS ANGLŲ KALBĄ BE VERTIMO.

Po paskaitos kviečiame taurei sloveniško vyno.

Renginio organizatoriai:

Lenkijos institutas Vilniuje - Instytut Polski w Wilnie

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Pokrajinski muzej Celje

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Varšavi

Vilniaus universitetas 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos