2012 m. - Marius Ėmužis

m.emuzis2006 metais įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 2010 metais baigė Istorijos bakalauro ir 2012 m. Istorijos magistro (magna cum laude diplomas) studijas. Studijuoja doktorantūroje, rengia disertaciją tema “Sovietų Lietuvos partinis elitas 1944 – 1974 metais” (vadovas doc. dr. Algirdas Jakubčionis)

Dėstomi dalykai

 • Modulio “Sovietologija ir sovietika” dalis “Okupacinio sovietinio rėžimo valdymo principai”

Moksliniai interesai

 • Sovietų Sąjungos sociopolitinė istorija; vėlyvojo stalinizmo politinė sistema;
 • sovietų Lietuvos partinis elitas
 • tarpukario komunistinis judėjimas Lietuvoje
 • Šaltasis karas
 • Lietuvos partizanų karo istorija
 • MGB-KGB agentūra Lietuvoje
 • Lietuva 1991 metais, Vilniaus istorija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Marius Ėmužis, Sovietinio partinio elito klano formavimasis 1956 – 1974 metais, in: Lietuvos Istorijos Studijos, t. 30, pp. 129-149

Kitos publikacijos

 • Marius Ėmužis. Kaliningrado srities prijungimo prie Lietuvos istorijos pėdsakais. In: Naujasis židinys – Aidai, 2013, Nr. 3.
 • Marius Ėmužis. Auf historischen Spuren über einen Anschluss des Kaliningrader Gebietes an Litauen. In: Annaberger Annalen No. 21, 2013, pp. 147-167
 • Marius Ėmužis. Vienos katastrofos istorija: traukinio avarija Vilniuje 1945 m. sausio 12 d. In: Naujasis židinys – Aidai, 2014, Nr. 6.

2014 m. - Kęstutis Kilinskas

dokt. - Kęstutis Kilinskas2008 – 2012 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir įgijo istorijos bakalauro laipsnį.
2012 – 2014 m. studijavo ir sėkmingai baigė istorijos magistrantūros studijas Vilniaus universitete.
2014 m. pradėjo istorijos doktorantūros studijas Vilniaus universitete. Disertacijos tema „Civilinės ir karinės valdžios sąveika Lietuvoje 1918 – 1940 m.“, mokslinis vadovas prof. dr. Zenonas Butkus.

Moksliniai interesai

 • Civilinės ir karinės valdžios santykiai Lietuvoje 1918 – 1940 m.
 • Lietuvos partizanų karo istorija 1944 – 1953 m.
 • Kariuomenės poveikis politiniams ir socialiniams procesams tarpukario Lietuvoje
 • Karo istorijos ir teorija raida XIX - XX a.

2013 m. - Justina Kozakaitė

dokt. Justina KozakaitėVilniaus universiteto studentė nuo 2005 metų. 2009 metais įgytas archeologijos bakalauro diplomas. Dar studijų metais sužavėjo darbas su osteologine medžiaga, tad po baigimo įstota į Durham‘o universitetą (Jungtinės Karalystės). Pasirinktos studijos – paleopatologijos magistras. 2011 metais sėkmingai apgintas magistro darbas tema The Analysis of Long Bone Fractures and Dislocations in 14th-17th century Alytus, Lithuania.
Nuo 2012 metų Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedroje dirba vyresniąja specialiste.
2013 metais pasirinktos doktorantūros studijos Vilniaus universitete. Darbo tema – Traumos Lietuvoje bioarcheologiniais ir istoriniais duomenimis.

Dėstomi dalykai

 • Žmogaus osteologija

Moksliniai interesai

 • Traumos archeologiniais ir istoriniais laikais, jų tendencijos
 • Masinės kapavietės Lietuvoje ir pasaulyje
 • Vaikų ligos ir jų padėtis viduramžiais
 • Retos patologijos, fiksuojamos žmogaus palaikuose

Mokslinės publikacijos

 • Kozakaitė J., Jankauskas R., 2013. Ilgųjų kaulų lūžiai ir išnirimai XIV-XVII a. Alytaus kapinyne. Lietuvos archeologija, T. 39, 73-96
 • Blaževičius P., Kozakaitė, J., Zarankaitė T., 2014. Špitolių istorijos atspindžiai Rakaučiznos (Ukmergės raj.) senkapio tyrimų duomenimis. Lituanistica T. 60, nr. 2(96), 91-104
 • Piombino-Mascali D., Kozakaitė J., Tamošiūnas A., Valančius R., Panzer S., Jankauskas R., 2014. Skeletal Pathological Conditions of Lithuanian Mummies. Papers on Anthropology XXIII/1, 118-126
 • Morrow J. J., Larsen A. S., Piombino-Mascali D., Jankauskas R., Kozakaitė J., Araujo A., Reinhard K. J., 2014. Taphonomic considerations of a whipworm infection in a mummy from the Dominican Church of the Holy Spirit, Vilnius, Lithuania. International Journal of Paleopathology vol. 7, 83-87

2014 m. - Dainius Noreika

dokt. dDainius Noreika2008 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo istorijos bakalauro, 2010 m. – istorijos magistro laipsnį. Nuo 2014 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantas. Būsimosios daktaro disertacijos tema: Partizaninis karas Lietuvoje (1944–1953): socialinių struktūrų problema (mokslinis vadovas doc. dr. Arūnas Streikus).

Moksliniai interesai

 • Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1953 metais
 • Ginkluotos rezistencijos 1940–1953 metais socialiniai aspektai

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • „Antisovietinis pasipriešinimas Salako krašte 1944–1951 metais”, Salako kraštas, Vilnius, 2012, p. 254–299.
 • „Kalniškės mūšis: laisvės kovų paveikslo detalė“, Genocidas ir rezistencija, 2012, 1(31), p. 86–111.
 • „Nuo Lietuvos šaulių iki miško brolių: lokalios ginkluotos struktūros raidos tyrimas“, Genocidas ir rezistencija, 2012, 2(32), p. 47–73.
 • „Balys Vaičėnas: partizano asmuo ir kova“, Partizano sąsiuviniai: Lokio rinktinės vado dienoraštis, laiškai, manifestaciniai tekstai, Vilnius, 2013, p. i–xlii.

2014 m. - Agnė Žilinskaitė

dokt. Agnė Žilinskaitė2006 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedrą, kurioje sėkmingai apgynė bakalauro ir magistro studijų baigiamuosius darbus. Nuo 2014 m. studijas tęsia doktorantūroje, rengiamos daktaro disertacijos tema „Rytų Baltijos regiono priešistorinių bendruomenių ekonomikos sistemos ir socialinės inovacijos iki erų sandūros archeologiniais duomenimis“. Nuo 2008 m. aktyvią veiklą vykdo mokslinių ir kultūrinių projektų įgyvendinimo srityje.

Moksliniai interesai

 • Akmens ir bronzos amžių tyrimai Baltijos jūros regione
 • Priešistorinių bendruomenių ekonomikos sistemos ir socialinės inovacijos
 • Nekilnojamojo Lietuvos kultūros paveldo ir archeologinių tyrimų sklaida

Projektinė veikla

Nuo 2008 m. daugiau nei 50 nacionalinių ir tarptautinių projektų nekilnojamojo kultūros paveldo tema koordinatorė ir vadovė. Šiuo metu vykdomi:

 • Tarptautinis projektas “Lietuvos medinio kultūros paveldo aktualizavimas ir išsaugojimas bendradarbiaujant su Norvegijos kultūros paveldo specialistais ir pritaikant Norvegijos patirtį tvarkant Pavirvytės dvaro sodybos dvarininko namą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 36246)”, Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo ir atgaivinimo programos fondas, 2014-2016 m., projekto koordinatorė;
 • Tarptautinis projektas “Revival of Disappearing Architectural Professions”, Erasmus+ programa “Cooperation for innovation and the exchange of good practices”, 2014-2016 m., projekto koordinatorė ir dalyvė.
 • Tęstinis projektas “Vasaros archeologijos mokykla”, Lietuvos kultūros rėmimo fondas, nuo 2013 m., projekto koordinatorė.
 • Projektas "Dubingių mikroregiono archeologijos paveldo monitoringas", Lietuvos kultūros taryba, 2014 m., projekto vadovė.

Kita

 • Lietuvos archeologijos draugijos Tarybos narė
 • Kasmetinės tarptautinės mokslinės konferencijos „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“ organizatorė (nuo 2008 m.)
 • XXII Europos archeologų kongreso (2016 m., Vilnius) organizacinio komiteto narė
 • Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos „Senųjų amatų dirbtuvių“ vykdomoji direktorė
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos