Katedros nariai

Darbuotojas Moksliniai interesai Kontaktai Priėmimo laikas*
Katedros vedėjas
Krikščionybės istorija XX a. Kultūrinis gyvenimas sovietų Lietuvoje. Sovietinė cenzūra. Vilniaus universiteto istorija 1940-1990 m.  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Ketvirtadieniais
14.30–15.30
 
Prof. Zenonas Butkus
Diplomatijos istorija.
Vokietijos istorija.
Baltijos šalių istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų.
Baltijos šalių užsienio politika 1918 - 1940 metais. Viduramžių istorija

 
Tel. 2687274
216 kab.

Pirmadieniais
12.30–13.00
216 kab.
Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė
XX a. Europos šaliu tarptautiniai santykiai.
Vidurio Rytu Europos šaliu istorija ir ryšiai su Lietuva 1918-1939 m. 
Konsolidacijos (bendrdarbiavimo tarp įvairiu šaliu) procesai Vidrio Rytu Europoje ir Balkanuose 1918-1940 m.


Tel. 2687286
319-320 kab.

Antradieniais 
13.00–14.00

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis Naujausiųjų laikų Lietuvos istorijos problemos. Disidentinis judėjimas SSRS ir Rytų Europoje. Genocidas ir rezistencija  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Trečiadieniais
12.00–13.00 
Doc. dr. Saulius Kaubrys Lietuvos istorija 1918 - 1939 m. Tautinės mažumos Lietuvoje ir Rytų Vidurio Europoje 1918 - 1939 m. Ugdymo institucijų raida Lietuvoje ir Rytų Vidurio Europoje 1918 - 1939 m.  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Pirmadieniais 14.30–15.00
Doc. dr. Ramojus Kraujelis Šaltasis karas, tarptautinė politika ir Vidurio Europos valstybių politinė istorija XX a. II pusėje. Naujausios Lietuvos istorijos šaltiniotyra. Archyvistika  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Ketvirtadieniais 12.15 - 12.45 
Lekt. dr. Audrius Abromaitis     
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Norbertas Černiauskas Socioekonominė XX amžiaus I-os pusės Lietuvos istorija. Partizanų karas 1944-1953 m.  Lietuvių politinis ir kultūrinis gyvenimas išeivijoje po II-ojo Pasaulinio karo  
Tel. 2687286
212 kab.

Pirmadieniais
17.00–18.00
212 kab.

Asist. dr. Ryšard Gaidis XIX - XX a. pradžios Lietuvos ir Rusijos imperijos istorija, XIX - XX a. politinės minties istorija, revoliucijos Europos ir pasaulio istorijoje, Vilniaus "krajovcų" judėjimas ir ideologija  
Tel. 2687286
319-320 kab.

Pirmadieniais 13.00–14.00

Asist. dr. Valdemaras Klumbys  Sovietmečio socialinė ir kultūrinė istorija, neginkluotas pasipriešinimas sovietmečiu, elgesio modeliai sovietinėje visuomenėje, Lietuvos inteligentijos istorija, propagandos teorija bei praktika   
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Doc. dr. Tomas Vaiseta Sovietologija, sovietinė kultūros ir socialinė istorija, sovietinė psichiatrija. Seksualumo kultūra XX a. antroje pusėje.  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Inga Zakšauskienė    Šaltasis karas, sovietų sąjungos istorija, JAV užsienio politika, Vakarų radijo transliacijos, sovietinė kariuomenė
Tel. 2687286
319-320 kab.  
 Ketvirtadieniais 12.30-13.00
Asist. dr. Marius Ėmužis Sovietų Sąjungos sociopolitinė istorija; vėlyvojo stalinizmo politinė sistema; Sovietinė nomenklatūra; Lietuvos partizanų karo istorija; Lietuva 1991 metais; Vilniaus istorija

 Tel. 2687286

319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Lekt. Andrius Grodis Lietuvos Respublikos (1918-1940)  tarptautinė padėtis ir užsienio politika, socialinė istorija, ankstyvųjų naujųjų laikų visuotinė istorija  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Antradieniais
14.30 - 15.30 
Asist. dr. Kęstutis Kilinskas Civilinės ir karinės valdžios santykiai Lietuvoje 1918–1940 m.; Kariuomenė tarpukario Lietuvoje; Lietuvos partizanų karo istorija; Karo istorijos ir teorija raida XIX - XX a.

Tel. 2687286
319-320 kab.
Antradieniais
13.00-14.00
       

 * skelbiamas 2019 / 2020 m. m.  rudens semestro priėmimo laikas

 

Naujosios istorijos katedros doktorantai

Sigita Černevičiūtė  Politiniai nusikaltimai Lietuvoje 1919-1940 m., vad. doc. dr. Saulius Kaubrys   
Dainius Noreika

Partizaninis karas Lietuvoje (1944–1953): socialinių struktūrų problema, vad. prof. dr. Arūnas Streikus

 
Elena Jasiūnaitė Sava ir svetima vaidybinio LSSR kino erdvė: (kon)tekstai ir jų kaita 1959-1987 m., vad. prof. dr. Arūnas Streikus  
Enrika Kripienė Partizanų visuomenė: ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo rėmėjai, ryšininkai, viešosios erdvės dalyviai, vad. prof. dr. Arūnas Streikus   
Leonas Nekrašas Lietuvos paribių erdvės 1918-1939 m.: visuomenė ir valstybės politika, vad. doc. dr. Saulius Kaubrys  
Darius Indrišionis Šešėliai ir tamsa: nelegalios ekonominės praktikos Lietuvos SSR, vad. prof. dr. Arūnas Streikus 
Adomas Žirlys Vandeniu, sausuma ir oru: Pirmosios Lietuvos Respublikos susisiekimo sistema, vad. prof. dr. Zenonas Butkus
Benas Lastauskas Tarptautinė baudžiamoji teisė ir jos panaudojimas sovietų politikos ir ideologijos reikmėms: Lietuvos atvejis, vad. doc. dr. Nerijus Šepetys
Rugilė Rožėnė Neformali sovietinio laikotarpio modernizacijos pusė: urbanistinių sluoksnių kaita Vilniaus mieste ir jos palikimas (1944-2015), vad. prof. dr. Arūnas Streikus
Antanas Terleckas Kolchozų visuomenės sukūrimas: Lietuvos kaimo sovietizacija 1940–1965 m., vad. doc. dr. Nerijus Šepetys
Tomas Vaitelė Sovietinė televizija Lietuvoje 1957-1991 m.: tarp režimo uždavinių, visuomenės lūkesčių ir profesionalių ambicijų, vad. prof. dr. Arūnas Streikus

Mokslinė veikla

Lekt. dr. Marius Ėmužis

marius emuzis2006 m. įstojo į VU Istorijos fakultetą, 2010 m. baigęs bakalauro studijas, įstojo į istorijos magistro studijas. 2012 m. baigė VU IF magistro studijas, gavęs magna cum laude diplomą. 2012 – 2016 m. studijavo doktorantūroje, parašė ir apgynė daktaro disertaciją „Sovietų Lietuvos valdantysis elitas 1944 – 1974 metais: tarpusavio ryšiai ir jų raiška“. Nuo 2017 m. dirba VU istorijos fakulteto lektoriumi. 

Moksliniai interesai:

 • Sovietų Sąjungos sociopolitinė istorija; vėlyvojo stalinizmo politinė sistema
 • Sovietinė nomenklatūra 
 • tarpukario komunistinis judėjimas Lietuvoje 
 • Šaltasis karas 
 • Lietuvos partizanų karo istorija 
 • Lietuva 1991 metais 
 • Vilniaus istorija 

Svarbiausios publikacijos:

Marius Ėmužis, Antano Sniečkaus sovietinio partinio elito klanas 1944 - 1974 metais, Lietuvos istorijos studijos, 2012, t. 30, p. 129-149

Marius Ėmužis, Partinės bausmės tarp klientelizmo ir kolektyvizmo sovietų Lietuvoje (XX a. 5-7 deš.), Genocidas ir rezistencija, 2015, Nr. 2 (38), p. 68-85.

Marius Ėmužis, Neįvykęs Lietuvos komunistų valymas 1944 - 1946 m.?, Stalininis rėžimas Lietuvoje 1944 - 1953 metais, sud. Regina Laukaitytė, Vilnius, 2014, p. 95-124.

Marius Ėmužis, Kaliningrado srities prijungimo prie Lietuvos istorijos pėdsakais, Naujasis židinys – Aidai, 2013, Nr. 3, p. 176-184.

Marius Ėmužis, Auf historischen Spuren über einen Anschluss des Kaliningrader Gebietes an Litauen, Annaberger Annalen, No. 21, 2013, p. 147-167.

Marius Ėmužis, Vienos katastrofos istorija: traukinio avarija Vilniuje 1945 m. sausio 12 d., Naujasis židinys – Aidai, 2014, Nr. 6, p. 34-39.

 

Šaltinių publikacijos:

Marius Ėmužis, Laiškas A. Sniečkui, Lietuvos istorijos studijos, t. 37, 2016, p. 195-198

 

Lekt. dr. Valdemaras Klumbys

v.klumbio-iliustracija1998 m įstojo į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, čia baigė istorijos bakalauro ir magistro studijas, o 2009 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai sovietmečiu“ (mokslinis vadovas dr. Algirdas Jakubčionis). Dėsto nuo 2007 m. Naujosios istorijos katedros lektorius.

Dėstomi dalykai

 • Lietuvos inteligentija sovietmečiu: tarp prisitaikymo ir pasipriešinimo
 • Sovietinė propaganda Lietuvoje

Moksliniai interesai

 • Sovietmečio socialinė ir kultūrinė istorija
 • Neginkluotas pasipriešinimas sovietmečiu (pogrindis, savilaida, disidentai)
 • Egesio modeliai sovietinėje visuomenėje (prisitaikymas, opoziciškumas)
 • Lietuvos inteligentijos istorija
 • Propagandos teorija bei praktika

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Sovietmečio opozicinė elgsena // Genocidas ir rezistencija. 2010, nr. 2(28).
 • Change in the concepts of the relation between an individual and the regime in
 • Lithuanian Sovietology // Lithuanians and Poles and against Communism after 1956. Parallel Ways to
 • Freedom? – Vilnius: VšĮ Bernardinai.lt, 2013.

Projektinė veikla

 • Projektas „Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-053)“, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę. Projekto vykdytojas.

Lekt. dr. Ryšard Gaidis

r.gaidis1994 – 1998 m. baigė bakalauro studijas, 1998 – 2000 m. magistro studijas VU Istorijos fakultete. 2000 – 2004 m. studijavo doktorantūroje VU Istorijos fakultete. Doktorantūros studijų metu atlyko mokslines stažuotes Rusijos mokslų akademijos Rusijos istorijos institute ir Varšuvos universiteto Teisės institute (globėjas Prof. J. Bardachas). 2004 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Prorusiškos politinės orientacijos Lietuvos aukštuomenė (1864 – 1917 m.)“ (vadovas Doc. S. Jegelevičius)

Dėstomi dalykai

 • Rusijos istorija (modulis Kaimyninių tautų ir valstybių istorija)
 • Valstybė XIX a. Europoje: idėjos ir praktika (modulis Ilgasis XIX amžius)
 • Revoliucija ir revoliucionieriai XIX amžiuje (modulis Ilgasis XIX amžius)
 • Lietuvos istorijos istoriografija

Moksliniai interesai

 • XIX a. politinė istorija
 • XIX a. politinės minties istorija
 • Rusijos imperijos istorija
 • XIX a. - XX a. I-sios pusės Lietuvos ir Lenkijos istorijos problemos

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • R. Gaidis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos idėja ir tautiniai atgimimai. Vieno Lietuvos lenko perspektyva // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai. Vilnius, 2009. Lietuvos istorijos studijos, t. 7, p. 145-164.
 • R. Gaidis. Piotras Stolypinas ir tautinis klausimas Rusijos imperijoje 1906 – 1911 metais: Naujausios rusų istoriografijos tendencijos // Lietuvos istorijos studijos 2011, t. 27. p. 39 – 53.
 • R. Gaidis. Myśl polityczna oraz działałność lojalistyczna Ignacego Korwin-Milewskiego // Kultura i myśl polityczno-prawna : Materiały z VII ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, Jurata, 28-31 maja 2008 r. Sopot : Arche s.c. 2010, p. 162-172.
 • R. Gaidis. Kilmingojo žmogaus pasirinkimo dilema: tarp politinės ir moderniosios tautos // Lietuvių-lenkų santykiai amžių tėkmėje. Istorinė atmintis = Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wiekow. Pamięc historyczna. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 152-161.
 • R. Gaidis. Władysław Zawadzki i Wilno podczas I wojny światowej // Władysław Marian Zawadzki. 1885 – 1939. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, p. 21 – 36.
 • R. Gaidis, Lietuvos Didžioji Kunigaikštija kaip atminties vieta: Liudviko Abramovičiaus ir Juzefo Mackievičiaus atvejai // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorijos ir tradicijos fenomenai: tautų atminties vietos. Sudarė A. Bumblauskas, G. Potašenko. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. p. 45 – 60.
 • P. Dąbrowski, R. Gaidis, Rzeź katolików w Krożach. Przyczynek do dziejów walki Polaków i Litwinów przeciwko rządom carskim w XIX wieku // Czasopismo Prawno-Historyczne. Tom LXIV. 2012. Zeszyt 1. p. 129 – 139.

Projektinė veikla

 • 2012 04 16 – 11 15 Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis finansuotas projektas „Nuo „Senalietuvių“ iki moderniųjų lietuvių ir lenkų tautų susiformavimo LDK žemėse: Vilniaus atvejis“. Projekto vadovas.

Kita

 • Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos narys
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos