Milda Kvizikevičiūtė gins mokslo disertaciją „Vakarų Europa XVI a. antrosios pusės – XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelionių raštijoje”

Laivo simbolizuojančio bažnyčią emblema. M.K2019 m. birželio 27 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. MILDA KVIZIKEVIČIŪTĖ gins mokslo disertaciją „Vakarų Europa XVI a. antrosios pusės – XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelionių raštijoje” istorijos ir archeologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2013-2017 metais studijuojant doktorantūroje Vilniaus universitete ir ginama eksternu.

Mokslinis konsultantas – doc. dr. Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:
prof. dr. Arvydas Pacevičius – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija –S 008);
dr. Tomas Čelkis (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
dr. Jolita Sarcevičienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
doc. dr. Jurgita Verbickienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

Andrius Jurkevičius gins disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regioniniai valdžios elitai: Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių atvejai (1392-1579 m.)”

Maciej Strubycz 1589 MDL fr2019 m. birželio 20 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. ANDRIUS JURKEVIČIUS gins mokslo disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regioniniai valdžios elitai: Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių atvejai (1392-1579 m.)” istorijos ir archeologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2014-2018 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas - doc. dr. Eugenijus Saviščevas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

prof. dr. Rimvydas Petrauskas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);

dr. Darius Baronas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);

dr. Sergej Polekhov (Rusijos mokslų akademijos Rusijos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);

prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);

prof. dr. Irena Valikonytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

 

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

 

Viltė Janušauskaitė gins disertaciją „Urbanistinio paveldo apsauga sovietinėje Lietuvoje: idėjos ir praktika”

a1 282019 m. birželio 20 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 218 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. VILTĖ JANUŠAUSKAITĖ gins mokslo disertaciją „Urbanistinio paveldo apsauga sovietinėje Lietuvoje: idėjos ir praktika” istorijos ir archeologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2013-2018 metais Vilniaus universitete.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Marija Drėmaitė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

doc. dr. Nerijus Šepetys – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);

dr. Dalia Klajumienė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra – H 003);

doc. dr. Salvijus Kulevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);

doc. dr. Vaidas Petrulis (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra – H 003);

prof. dr. Arūnas Streikus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

 

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

Akvilė Naudžiūnienė gins disertaciją „Tautinės mažumos Lietuvos istorijos mokykliniame naratyve 1918-2018 m.”

simtmetis1112019 m. birželio 7 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. AKVILĖ NAUDŽIŪNIENĖ gins mokslo disertaciją „Tautinės mažumos Lietuvos istorijos mokykliniame naratyve 1918-2018 m.” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2013-2019 metais Vilniaus universitete.

Mokslinius tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba ir Memorial Foundation for Jewish Culture (MFJC).

Mokslinė vadovė - doc. dr. Jurgita Verbickienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

dr. Darius Staliūnas – tarybos pirmininkas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005),

habil. dr. Alvydas Nikžentaitis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005),

dr. Vasilijus Safronovas (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005),

doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),

doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

 

Gintaras Mitrulevičius gins mokslinę monografiją „Lietuvos socialdemokratijos ideologinė - politinė raida 1914-1919 metais. Istoriografija, tarptautinis ir istorinis kontekstai, santykis su Lietuvos valstybingumo kūrimu”

12019 m. vasario 8 d. (penktadienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. GINTARAS MITRULEVIČIUS gins mokslinę monografiją „Lietuvos socialdemokratijos ideologinė - politinė raida 1914-1919 metais. Istoriografija, tarptautinis ir istorinis kontekstai, santykis su Lietuvos valstybingumo kūrimu” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Mokslinė monografija ginama eksternu.

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

prof. dr. Zenonas Butkus – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Česlovas Laurinavičius (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Su mokslo monografija galima susipažinti Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto bibliotekose. Su daktaro disertacijos gynimui teikiamos monografijos santrauka galima susipažinti Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainė.

 
 

Kęstutis Kilinskas gins disertaciją „Civilinės ir karinės valdžios sąveika Lietuvoje 1918-1940 m.”

A. Smetona ir V. Čarneckis tarp Lietuvos kariuomenės karininkų 19292018 m. gruodžio 17 d. (pirmadienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. KĘSTUTIS KILINSKAS gins disertaciją „Civilinės ir karinės valdžios sąveika Lietuvoje 1918-1940 m.” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2014-2018 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Zenonas Butkus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

doc. dr. Saulius Kaubrys – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

dr. Vytautas Jokubauskas (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

dr. Česlovas Laurinavičius (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

prof. dr. Waldemar Rezmer (Mikalojaus Koperniko universitetas, Lenkija, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

Regina Lakačauskaitė-Kaminskienė gins disertaciją „Miestiečio gyvenamosios erdvės modernizacija XX a. Du atvejai: tarpukario Kaunas ir sovietinis Vilnius“

griunvaldo2018 m. rugsėjo 24 d. (pirmadienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 11 val. REGINA LAKAČAUSKAITĖ-KAMINSKIENĖ gins disertaciją „Miestiečio gyvenamosios erdvės modernizacija XX a. Du atvejai: tarpukario Kaunas ir sovietinis Vilnius“, humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2008‒2017 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija–05H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Pirmininkas – doc. dr. Aurimas Švedas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija–05H).

Doc. dr.  Felix Ackermann (Vokietijos istorijos institutas Varšuvoje, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);

Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra – 03 H); 

Doc. dr.  Salvijus Kulevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija– 05 H);

Doc. dr. Tomas Vaiseta (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).    

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

Justina Kozakaitė gins disertaciją „Traumos XIII-XVIII a. Lietuvoje bioarcheologiniais duomenimis“

kirstinis suzalojimas nuotrauka justinos kozakaitecc87s2018 m. rugsėjo 14 d. (penktadienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. JUSTINA KOZAKAITĖ gins disertaciją “Traumos XIII-XVIII a. Lietuvoje bioarcheologiniais duomenimis”, humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2013‒2018 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Rimantas Jankauskas (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina ‒ 06 B).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Doc. dr. Gintautas Vėlius – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Prof. dr.  Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai,  istorija - 05H);

Dr. Laurynas Vytis Kurila (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Prof. dr. Dainius Haroldas Pauža (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B); 

Prof. dr. Raimonda Ragauskienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai  mokslai, istorija  – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos