Gediminas Petrauskas gins disertaciją „Laidosena viduramžių Lietuvoje: mirusiųjų deginimo paprotys”

Paprūdžių kapinyno kalvelė2017 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. GEDIMINAS PETRAUSKAS gins disertaciją „Laidosena viduramžių Lietuvoje: mirusiųjų deginimo paprotys” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2011 – 2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Pirmininkas – doc. dr. Gintautas Vėlius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Nariai:

Dr. Artūras Dubonis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

Dr. Laurynas Vytis Kurila (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

Doc. dr. Aleksiejus Luchtanas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

Doc. dr. Gintautas Zabiela (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.