Juozapas Paškauskas gins disertaciją „Laisvalaikio kultūra didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir provincijoje XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje”

1912 Vilnius2017 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos istorijos instituto 204 auditorijoje (Kražių g. 5), 15 val. JUOZAPAS PAŠKAUSKAS gins disertaciją „Laisvalaikio kultūra didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir provincijoje XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2012 – 2016 metais Lietuvos istorijos institute.

Mokslinė vadovė: prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

 

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Pirmininkas: dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Nariai: 

dr. Reda Griškaitė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Jolita Mulevičiūtė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra – 03H);

doc. dr. Eligijus Raila (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Vladas Sirutavičius (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje