Jonas Drungilas gins disertaciją „Lenkų bajorų integracija Žemaitijoje: migracija, kalba, atmintis XVI a.–XVIII a.“

Nagurskiai2018 m. vasario 23 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. JONAS DRUNGILAS gins disertaciją „Lenkų bajorų integracija Žemaitijoje: migracija, kalba, atmintis XVI a.–XVIII a.“ humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2003–2007 m. studijuojant Vilniaus universiteto doktorantūroje ir ginama eksternu. 

 

Mokslinė konsultantė – prof. dr. Irena Valikonytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H)

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

doc. dr. Eugenijus Saviščevas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);

dr. Elmantas Meilus (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);

prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);

dr. Gintautas Sliesoriūnas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);

prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje