Arnaud Parent gins disertaciją „Prancūzai Abiejų Tautų Respublikos pertvarkyme Stanislovo Augusto valdymo laikotarpiu (1764–1795 m.)”

2560px Konstytucja 3 Maja2018 m. vasario 15 d. Lietuvos istorijos instituto Posėdžių salėje (Kražių 5. LT-01109, Vilnius), 13 val. ARNAUD PARENT gins disertaciją „Prancūzai Abiejų Tautų Respublikos pertvarkyme Stanislovo Augusto valdymo laikotarpiu (1764–1795 m.)” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta eksternu. 

Mokslinė konsultantė – doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė – tarybos pirmininkė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

doc. dr. Liudas Glemža (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Valdas Rakutis (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Jolita Sarcevičienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Gintautas Sliesoriūnas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.