Monika Kareniauskaitė gins disertaciją „Nusikaltimas ir bausmė Lietuvos SSR”

narodniy sud 300x2102017 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. MONIKA KARENIAUSKAITĖ gins disertaciją „Nusikaltimas ir bausmė Lietuvos SSR” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2012 – 2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas: doc. dr. Arūnas Streikus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

 

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Pirmininkas: doc. dr. Algirdas Jakubčionis (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Nariai:

doc. dr. Algimantas Čepas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S);

dr. Saulius Grybkauskas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Tomas Vaiseta (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Justinas Žilinskas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

Juozapas Paškauskas gins disertaciją „Laisvalaikio kultūra didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir provincijoje XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje”

1912 Vilnius2017 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos istorijos instituto 204 auditorijoje (Kražių g. 5), 15 val. JUOZAPAS PAŠKAUSKAS gins disertaciją „Laisvalaikio kultūra didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir provincijoje XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2012 – 2016 metais Lietuvos istorijos institute.

Mokslinė vadovė: prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

 

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Pirmininkas: dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Nariai: 

dr. Reda Griškaitė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Jolita Mulevičiūtė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra – 03H);

doc. dr. Eligijus Raila (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Vladas Sirutavičius (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

Gediminas Petrauskas gins disertaciją „Laidosena viduramžių Lietuvoje: mirusiųjų deginimo paprotys”

Paprūdžių kapinyno kalvelė2017 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. GEDIMINAS PETRAUSKAS gins disertaciją „Laidosena viduramžių Lietuvoje: mirusiųjų deginimo paprotys” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2011 – 2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Pirmininkas – doc. dr. Gintautas Vėlius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Nariai:

Dr. Artūras Dubonis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

Dr. Laurynas Vytis Kurila (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

Doc. dr. Aleksiejus Luchtanas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

Doc. dr. Gintautas Zabiela (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

Mindaugas Klovas gins disertaciją „Privačių dokumentų atsiradimas ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje (1529 m.)”

F6 321 72DPI2017 m. birželio 30 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. MINDAUGAS KLOVAS gins disertaciją „Privačių dokumentų atsiradimas ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje (1529 m.)” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2012 – 2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Pirmininkė – prof. dr. Irena Valikonytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Nariai:

dr. Rūta Čapaitė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

doc. dr. Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

dr. Sergej Polekhov (Rusijos Mokslų akademijos Rusijos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

 

Aistė Petrauskienė gins disertaciją „Partizaninio karo vietos: įamžinimas ir įpaveldinimas nepriklausomoje Lietuvoje”

atstatytas partizanu bunkeris daugeliskiu miske2017 m. kovo 31 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. AISTĖ PETRAUSKIENĖ gins disertaciją „Partizaninio karo vietos: įamžinimas ir įpaveldinimas nepriklausomoje Lietuvoje” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2012 – 2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Alfredas Bumblauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

doc. dr. Salvijus Kulevičius – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

doc. dr. Arūnas Streikus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

prof. dr. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

prof. dr. Gediminas Vitkus (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02P).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

 

Neringa Dambrauskaitė gins disertaciją „Bajorų namų ūkis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. – XVII a. I pusėje”

1787 m. kopija 22017 m. kovo 24 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. NERINGA DAMBRAUSKAITĖ gins disertaciją „Bajorų namų ūkis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. – XVII a. I pusėje” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2012 – 2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Irena Valikonytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H). 

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

doc. dr. Eugenijus Saviščevas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

dr. Mindaugas Paknys (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

dr. Jolita Sarcevičienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

doc. dr. Jurgita Verbickienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

Irena Kaminskaitė gins disertaciją „Mediniai dirbiniai Vilniaus Žemutinėje pilyje archeologiniais duomenimis”

radiniai5 lg2017 m. vasario 3 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. IRENA KAMINSKAITĖ gins disertaciją „Mediniai dirbiniai Vilniaus Žemutinėje pilyje archeologiniais duomenimis” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2006 – 2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

doc. dr. Gintautas Vėlius – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H);

doc. dr. Aleksiejus Luchtanas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija– 05H);

doc. dr. Justina Poškienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

doc. dr. Birutė Kazimiera Salatkienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H);

doc. dr. Gintautas Zabiela (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

Andrej Ryčkov gins disertaciją „Valdovo išdavystės samprata Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIII a. pabaigoje – XVI a. viduryje”

Glinskis atbega i Maskva2016 m. gegužės 26 d. Lietuvos istorijos instituto 204 auditorijoje (Kražių 5, Vilnius) 15 val. ANDREJ RYČKOV gins disertaciją „Valdovo išdavystės samprata Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIII a. pabaigoje – XVI a. viduryje” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2011–2015 metais Lietuvos istorijos institute ir Vilniaus universitete. 

Mokslinis vadovas – doc. dr. Artūras Dubonis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).

Mokslinis konsultantas – doc. dr. Eugenijus Saviščevas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).

 

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

prof. dr. Irena Valikonytė – tarybos pirmininkė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H),

dr. Elmantas Meilus (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H),

prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H),

dr. Sergej Polechov (Rusijos mokslų akademijos Rusijos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H),

prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos