Martynas Jakulis gins disertaciją „Špitolės Vilniuje XVI‒XVIII a.”

bonifratai2016 m. gegužės 13 d. VU Istorijos fakulteto  211 auditorijoje (Universiteto g. 7) 14 val. MARTYNAS JAKULIS gins disertaciją „Špitolės Vilniuje XVI‒XVIII a.” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2011‒2015 metais Vilniaus universitete.

 

Mokslinis vadovas – doc. dr. Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ‒ 05 H)

 

Istorijos mokslo krypties gynimo tarybos sudėtis:

doc. dr. Eugenijus Saviščevas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ‒ 05 H);

doc. dr. Vytautas Ališauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ‒ 05 H);

prof. dr. Vaida Kamuntavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ‒ 05 H);

doc. dr. Jurgita Verbickienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ‒ 05 H);

prof. habil. dr. Rafał Witkowski (Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ‒ 05 H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

.

 
 

 

G. Drungilienė. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikiškoji hagiografija: recepcija, sklaida ir šventųjų kulto bruožai XIV a. pabaigoje – XVII a. pradžioje“

WszyscySwieci 1200x6302016 m. kovo 10 d. VU Istorijos fakultete  211 auditorijoje 14 val. GITA DRUNGILIENĖ gins disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikiškoji hagiografija: recepcija, sklaida ir šventųjų kulto bruožai XIV a. pabaigoje – XVII a. pradžioje“ humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2004-2015 metais Vilniaus universitete.

Moksliniai vadovai:

dr. Darius Baronas (Lietuvis istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H) nuo 2013-12-19 iki 2015-03-16; 

doc. dr. Irena Vaišvilaitė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H) nuo 2004-10-01 iki 2013-12-18.

 

Istorijos mokslo krypties gynimo tarybos sudėtis:

prof. dr. Rimvydas Petrauskas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H), 

doc. dr. Mintautas Čiurinskas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H), 

doc. dr. Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H), 

prof. dr. Vaida Kamuntavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H), 

dr. Mindaugas Paknys (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra – 03H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje adresu: http://www.vu.lt/naujienos/ivykiu-kalendorius/20160310

 

E.Keidošiūtė „Katalikiškos misijos ir žydų konversijos Lietuvoje: reiškinių transformacijos XIX a. – XX a. pirmoje pusėje” - 2015.05.22

jan zieja 32015 m. gegužės 22 d., 15 val. VU Istorijos fakulteto 211 aud.

ELENA KEIDOŠIŪTĖ gins disertaciją
„Katalikiškos misijos ir žydų konversijos Lietuvoje: reiškinių transformacijos XIX a. – XX a. pirmoje pusėje” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2010–2014 m. Vilniaus universitete.

Mokslinė vadovė – doc. dr. Jurgita Verbickienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H)

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

  • prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė – tarybos pirmininkė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),
  • doc. dr. Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),
  • prof. dr. Šarūnas Liekis (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),
  • dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),
  • doc. dr. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas , humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertacija

 

R. Kačkutė „Romėniškojo geležies amžiaus visuomenių socialinė analizė Baltijos jūros regione” - 2015.05.08

romen g a2015 m. gegužės 8 d. RŪTA KAČKUTĖ gins disertaciją „Romėniškojo geležies amžiaus visuomenių socialinė analizė Baltijos jūros regione” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.
Disertacija rengta 2010–2014 m. Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – doc. dr. Algimantas Merkevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H)

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

  • prof. habil. dr. Mykolas Michelbertas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),
  • prof. dr. Eugenijus Jovaiša (Lietuvos edukologijos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),
  • prof. dr. Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija - 05H),
  • dr. Laurynas Kurila (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),
  • prof. dr. Andris Šnē (Latvijos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

„Romėniškojo geležies amžiaus visuomenių socialinė analizė Baltijos jūros regione”

 

I. Zakšauskienė „Vakarų radijo transliacijos į sovietinę Lietuvą 1950 – 1990 metais”- 2015.02.20

spidola2015 m. vasario 20 d. VU Istorijos fakultete 211 auditorijoje, 15:00 val.
INGA ZAKŠAUSKIENĖ gins disertaciją
 „Vakarų radijo transliacijos į sovietinę Lietuvą 1950 – 1990 metais” 

Disertacija rengta Vilniaus universitete 2010 – 2014 m. m.
Mokslinis vadovas – doc. dr. Algirdas Jakubčionis (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

prof. dr. Šarūnas Liekis – tarybos pirmininkas (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);
prof. dr. Zenonas Butkus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);
doc. dr. Aurimas Švedas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);
dr. Saulius Grybkauskas (Lietuvos istorijos institutas humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);
doc. dr. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).

Skaityti daugiau: I. Zakšauskienė „Vakarų radijo transliacijos į sovietinę Lietuvą 1950 – 1990 metais”- 2015.02.20

K. Kučiauskas gins disertaciją „Prieškario Vilniaus urbanistinis modelis ir jo recepcija karo ir pokario metais (1932-1956 m.)”

K.Kuciauskas2016 m. rugsėjo 23 d. VU Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. KAROLIS KUČIAUSKAS gins disertaciją „Prieškario Vilniaus urbanistinis modelis ir jo recepcija karo ir pokario metais (1932-1956 m.)” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2011‒2015 metais Vilniaus universitete.

 

Mokslinė vadovė – doc. dr. Marija Drėmaitė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ‒ 05 H).

 

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

prof. dr. Alfredas Bumblauskas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Felix Ackermann (Vokietijos istorijos institutas Varšuvoje, humanitariniai mokslai, istorija - 05H);

dr. Dangiras Mačiulis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

doc. dr. Vaidas Petrulis (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra – 03H);

doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir  VU interneto svetainėje

 

 

Gražina Sviderskytė gins disertaciją „S. Dariaus ir S. Girėno byla: istorinis vyksmas, traktuotė, naratyvo kaita”

Darius ir Girenas 22016 m. rugsėjo 28 d. VU Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. GRAŽINA SVIDERSKYTĖ gins disertaciją „S. Dariaus ir S. Girėno byla: istorinis vyksmas, traktuotė, naratyvo kaita” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2012‒2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Zenonas Butkus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ‒ 05 H);

Mokslinis konsultantas – doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ‒ 05 H).

 

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

doc. dr. Algirdas Jakubčionis – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Šarūnas Liekis (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija - 05H);

doc. dr. Eligijus Raila (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Juozas Skirius (Lietuvos edukologijos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir  VU interneto svetainėje

 

Mingailė Jurkutė gins disertaciją „Lietuvos partizanų karo atmintis: sovietinis, vietinis ir išeivijos pasakojimai”

Mindaugas Lukošaitis12016 m. rugsėjo 30 d. VU Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. MINGAILĖ JURKUTĖ gins disertaciją „Lietuvos partizanų karo atmintis: sovietinis, vietinis ir išeivijos pasakojimai” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2011‒2016 metais Vilniaus universitete. 

Mokslinis vadovas – doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ‒ 05 H)

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

doc. dr. Arūnas Streikus – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

prof. dr. Rasa Čepaitienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

dr. Neringa Klumbytė (Majamio universitetas, JAV, socialiniai mokslai, sociologija – 05S),

dr. Dangirdas Mačiulis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

dr. Nerija Putinaitė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos