Renginiai

(Post)sovietinis boksas: imperija prieš naciją

Viešų paskaitų-diskusijų ciklas Vilniaus universitete, Istorijos fakultete

Ciklo metu svarstomi dabartinės posovietinės erdvės geopolitiniai, socialiniai ir kultūriniai aspektai, įtraukiant tiek istorinį (carinės imperijos, sovietmečio), tiek ir politologinį matmenis. Analizuojami Rusijos imperijos / SSRS / Putino Rusijos tęstinumo ir pertrūkių klausimai santykyje su jos viduje ir geopolitinėje orbitoje atsidūrusiomis tautomis ir jų pastangomis kurti bei išlaikyti valstybingumą. Gilinamasi į buvusių SSRS sąjunginių respublikų pokomunistinę transformaciją sparčiai kintančiame sociopolitiniame lauke.

II CiklasAntroji ciklo paskaita - 2014 m. balandžio 10 d., ketvirtadienį, 18 val. 218 aud.

Pranešimus skaitys:

Dr. Laurynas Kasčiūnas (TSPMI)
„Ukraina po revoliucijos ir agresijos: tolesni valstybės raidos scenarijai"
dr. Vilius Ivanauskas (LII)
„Buvusios sovietinės respublikos kaip skeveldrinis regionas“  

 

 

 

 


Pirmoji ciklo paskaita-diskusija 2014 m. kovo 26 d., trečiadienį, 18 val. 214 aud.
Krymo aneksija - kas ką tik įvyko ir ko nori Rusija?

Pranešėjai:
Doc. dr. Ramūnas Trimakas (MRU)
"Pirmyn, į praeitį" - propaganda kaip "istorinė tiesa" šiuolaikinės Rusijos viešojoje erdvėje
Prof. dr. Rasa Čepaitienė (LII, VU) „Putinizmas kaip didžiojo sovietinio pasakojimo simuliakras“