2010 m. - Arvydas Maciulevičius

dokt. Arvydas Maciulevičius2004 m. įstojo į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, kur baigė istorijos bakalauro ir magistro studijas. 2010 m. įstojo į doktorantūros studijas. Rengiamos disertacijos tema: „Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diduomenės valdose XVII-XVIII a.“ (mokslinė vadovė doc. dr. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė).

Moksliniai interesai

 • LDK žydų istorija XIV a. pabaigoje - XVIII a.
 • Vidurio ir Rytų Europos miestų istorija vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais
 • LDK ekonominkos istorija XIV-XVIII a.
 • Tarpkonfesiniai santykiai LDK rusėniškose žemėse XV a.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • The 1495 Expulsion of the Jews from Lithuania and the Judaizing Movement in Russia: Was There a Connection? // Proceedings of the XXth Annual International Conference on Jewish Studies, Moscow, 2014
 • Kodėl 1495 m. iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės buvo išvaryti žydai? Apie žydų išvarymo sąsajas su judaizuojančiųjų judėjimu // Istorijos šaltinių tyrimų V t. (įteikta spaudai)
 • The Socioeconomic and Demographic Patterns of 17-18th Century Jewish Population in GDL: What Estate Inventories Can Tell Us? // East European Jewish Affairs, 2014, Vol 44, Issue 2 (įteikta spaudai)

Projektinė veikla

 • Nuo 2013 m. gegužės 02 d. dirbo jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigose projekte: „Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymų pavyzdžiu“.

2014 m. - Skaistė Ardavičiūtė

s.ardaviciute copy2006 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedrą, kurioje baigė archeologijos bakalauro studijas Cum Laude diplomu ir apgynė darbą "Akvamanilės Lietuvoje ir Europoje". 2010 m. įstojo į University College London Archeologijos institutą, kuriame sėkmingai apgynė magistro darbą "Ceramic Zoomorphic and Anthropomorphic Aquamaniles in Great Britain". 2014 m. priimta į Vilniaus universiteto doktorantūros studijas. Disertacijos tema - Stalo serviravimo indai ir įrankiai Lietuvoje XIV - XVII a.


Moksliniai interesai:

 • Viduramžių valgymo kultūra
 • Keramikiniai ir metaliniai artefaktai
 • Akvamanilės
 • Naujausi fizikiniai - cheminiai artefaktų tyrimo metodai

Praktikos ir stažuotės:

 • 2011 m. Londono Archeologijos archyvas ir tyrimų centras (London Archaeological Archive and Research Centre)
 • 2011 m. Petrie Egipto archeologijos muziejus (Petrie Museum of Egyptian Archaeology)

 

2012 m. - Gražina Sviderskytė

g.sviderskyte-lituanikojeNaujosios istorijos katedra; doktorantūros studijos nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. Rengiamos daktaro disertacijos tema: „S. Dariaus ir S. Girėno byla: istorinis faktas, traktuotė ir naratyvo evoliucija“ (vadovas prof. Z. Butkus).

Moksliniai interesai

 • XX a. 4 dešimtmečio Lietuvos vidaus ir užsienio politika, diplomatija, išeivija, geopolitinė situacija ir tarptautiniai santykiai
 • 4-9 dešimtmečio kultūrinė raida, tautinės tapatybės, ideologijos, atminties virsmai

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • “Weather Conditions during A Transatlantic Flight of „Lituanica“ on July 15–17, 1933“ (Sviderskytė, prof. Dr. E. Rimkus, doc. Dr. G. Stankūnavičius), Baltica, 2014, Vol. 28 (2);
 • „Kodėl JAV netyrė „Lituanicos“ katastrofos? Politiniai ir teisiniai aspektai byloje „Darius & Girch”, Istorijos šaltinių tyrimai, 2014, t. 5;
 • "Lituanicos katastrofos oficialieji tyrimai 1933 m.: nauji faktai ir įžvalgos“, Lietuvos istorijos studijos, 2013, t. 31.

Kita

 • VšĮ „Kūrybos elementas“ direktorė.
 • www.lituanica-documentica.lt  redaktorė. Tinklalapis skirtas supažindinti platesnę auditoriją su atliekamu tarptautiniu archyviniu tyrimu (Lietuva, Vokietija, JAV) ir kt. metodais (kompiuterinio modeliavimo ir trimačio rekonstravimo projektas „Lituanica-3D“), atskleisti tradicinio naratyvo apie „Lituanicą“ bei aiškėjančios faktologijos takoskyrą ir taip populiarinti istorijos mokslą.

2014 m. - Darius Sakalauskas

Dariaus Sakalausko profilio nuotrauka2007 m. pradėjo Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro studijas Istorijos fakultete, nuo 2012 m. iki 2014 m. fakultete studijavo Istorijos magistrą, o šiuo metu tęsia mokslus doktorantūroje su tema „Socio-ekonominiai procesai XVII a. vid. – XVIII a. LDK: privataus kapitalo valdymas“ (mokslinė vadovė doc. dr. Jurgita Verbickienė).

Moksliniai interesai

 • Ekonomikos istorija
 • Kapitalizmas
 • Ekonomikos teorijos
 • Socio-ekonominis miestų gyvenimas

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • Erasmus+: Veiklus jaunimas programos ekspertas

2012 m. - Neringa Dambrauskaitė

N.DambrauskaitėNeringa Dambrauskaitė 2006 m. įstojo į Vilniaus universitetą, Istorijos fakultetą. Jame baigė bakalauro bei magistro  studijas (magistro cum laude diplomu). Nuo 2012 m. studijuoja doktorantūroje.

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų namų ūkis XVI – XVII a. I p.:
  • LDK bajorų kasdienis gyvenimas ir materialinė kultūra XVI – XVII a. I p.
  • LDK bajorų virtuvė XVI – XVII a. I p.
  • LDK bajorijos namų ūkių socioekonomika XVI – XVII a. I p.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Dambrauskaitė N. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų virtuvė XVI amžiuje // Lietuvos istorijos studijos. T. 31. Vilnius. 2013. P. 67 – 78.
 • Dambrauskaitė N. Tarp kulinarijos ir istorijos. – Rec.: Rimvydas Laužikas. „Istorinė Lietuvos virtuvė: maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. Vilnius. 2014. – 208 p. // Lietuvos istorijos studijos. T. 33. Vilnius. 2014. P. 229 – 231.

 • Dambrauskaitė N. Ką sutiktume pravėrę bajoro sodybos vartus? Tarnai ir šeimynykščiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų namų ūkyje XVI amžiuje ir XVII amžiaus pirmoje pusėje // Lietuvos istorijos studijos. T. 34. Vilnius. 2014. P. 9 – 22.

 • Dambrauskaitė N. Gyvenimas name ant paklėčių: XVI – XVII a. pirmos pusės bajoro kasdienybė // Naujasis Židinys – Aidai. Nr. 8. Vilnius. 2014. P. 51 – 55.

 • Dambrauskaitė N. Nelaisvieji vaikai LDK bajorų dvaruose XVI – XVII a. pirmojoje pusėje // Literatūra ir menas. Nr. 1. Vilnius. 2015. P. 29 – 31.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos