Doc. dr. Gintautas Vėlius

1993 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė istorijos bakalauro, 1995 m. - magistro studijas. 1996-2001 studijavo doktorantūroje. 2001 m. apgynė disertaciją „Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV a.“. Nuo 2001 m. dirba Archeologijos katedroje lektoriaus, nuo 2007 m. – docento pareigose.

Doc dr. Gintautas Vėlius 

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijos

 • Modulis: Archeologijos lauko tyrimų metodai ir dokumentacijos pagrindai. Temos: Archeologijos lauko tyrimų metodai; Archeologijos dokumentacijos pagrindai; Archeologijos lauko tyrimų metodų ir dokumentacijos pagrindų praktika.
 • Modulis: Istorinių laikų archeologija. Tema: Vėlyvasis geležies amžius Lietuvoje – vikinginė ir postvikinginė epocha.

Magistro studijos

 • Dalykas: Kraštovaizdžio archeologija: tyrimų strategijos ir metodai
 • Dalykas: Magistratūros tiriamasis seminaras. Lietuvos archeologijos istoriografija: teoriniai ir metodologiniai tyrimų modeliai.

Moksliniai interesai

 • Istorinių laikų archeologija
 • Pomirtinio pasaulio sampratos, laidotuvių papročiai ir ritualai, laidojimo paminklai 
 • Konfliktų archeologija - partizaninis karas Lietuvoje 1944-1953 m.
 • Archeologijos tyrimų metodai
 • Kraštovaizdžio archeologija

Svarbiausios publikacijos

 • Vėlius G., Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV a., Vilnius, 2005.
 • Vėlius G., Istoriniai šaltiniai apie mirusiųjų deginimą Lietuvoje, išimtys ar taisyklė, Lituanistica, nr. 1(45), Vilnius, 2001, p. 65-72.
 • Vėlius G., Społeczeństwo Kernavė w XIII-XIV w., Kernavė – litewska Troja, Warszawa, 2002, p. 31-57.
 • Vėlius G., Kernave in the context of the Great Dukedom of Lithuania, Archeologia Lituana, nr. 4, Vilnius, 2003, p. 161-175.
 • Vėlius G., Kernavė – “Inovacinio kiemo galimybės”?, Lietuvos archeologija, t. 35, Vilnius, 2009, p. 265-272.
 • Vėlius G., Lietuviškieji piniginiai sidabro lydiniai Kernavėje, Archaeologia Lituana, nr. 11, Vilnius, 2010, p. 156-169.
 • Vėlius G., Sugrįžtantys numirėliai: “netradicinė” laidosena Lietuvos Viduramžių senkapiuose, Lietuvos istorijos studijos, t. 25, Vilnius, 2010, p. 62-73. 
 • Vėlius G., Neries pakrantės tarp Karmazinų ir Kernavės (geležies amžiaus gyvenvietės), Lietuvos archeologija, t. 38, Vilnius, 2012, p. 221-252.
 • Vėlius G., 13th – 14th – century Kernavė (Kriveikiškis) Cemetery, Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990-2010,  Vilnius, 2012, p. 180-189.
 • Vėlius G., The Žygimantiškės Charocal Clamps, Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990-2010,  Vilnius, 2012, p. 344-346.
 • Велюс Г., Могилник XIII-XIV вв. в Кернаве: этническая принадлежность погребенных, Археология и история Литвы и северо-запада России в средневековье, Вилнюс, 2013, с. 59-80.
 • Vėlius G., Žygelis D., Pokario Lietuvos partizanų bunkeriai Mėnaičių ir Balandiškio k., Lietuvos archeologija, t. 39, Vilnius, 2013, p. 177-234.
 • Vėlius G., Vengalis R., Merkytė I., Geofizikinių tyrimų metodų taikymas Kernavėje, Metodai Lietuvos archeologijoje, Vilnius, 2013, p. 249-304.
 • Vėlius G., Jonaitis R., Kaplūnaitė I., Early Christian Burials, A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania, Vilnius, 2016, p. 430-441.

Eksperinė ir kita veikla

 • Periodinio mokslinio leidinio Lietuvos istorijos studijos redkolegijos narys
 • Periodinio mokslinio leidinio Archaeologia Lituana redkolegijos narys
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas. Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų vykdymas (specializacija – archeologijos tyrimai, trečia kat.)
 

Projektinė veikla

 • Projektas “Kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis” (ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS). Projekto vykdytojai: Lietuvos istorijos institutas; VU IF Archeologijos katedra; Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba. Vilnius, 2008–2010 m. Veikla: tyrėjas.
 • Projektas “Virtuali istorinė Lietuva: LDK” (LDK istoriją pristatantis portalas Orbis Lituaniae). Projekto vykdytojas Vilniaus Universitetas. Projektas įgyvendintas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" lėšomis. Vilnius, 2011-2013 m. Veikla: ekspertas.

Kita

 • Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas, nuo 1995 m. vykdau Kernavės archeologinius tyrimus 
 • Lietuvos archeologijos draugijos narys (2009-2016 m. – draugijos Tarybos narys)
 • Europos archeologų asociacijos narys
 • Kaip tyrimų vadovas vykdžiau virš 50-ties Lietuvos archeologijos paveldo objektų archeologinius tyrimus, kurių svarbesni – Kernavės XIII-XIV a. kapinynas, Popų-Vingelių (Trakų r.), Karmazinų (Vilniaus r.), Darsūniškio (Kaišiadorių r.) pilkapynai, 6 Lietuvos pokario partizanų bunkeriai (Radviliškio, Anykščių, Varėnos r.) 
 

AK darbuotojai

 DarbuotojasMoksliniai interesai  Kontaktai Priėmimo laikas
Katedros vedėjas
Prof. Albinas Kuncevičius
 Viduramžių archeologija ir Lietuvos paminklosauga.   
Pirmadieniais
15.00 - 17.00
Prof. dr. Aleksiejus Luchtanas Lietuvos archeologija (bronzos, ankstyvasis geležies amžius, ankstyvieji viduramžiai), Lietuvos archeologijos istorija, Lietuvos numizmatika, eksperimentinė archeologija.   Trečiadieniais
11.00–12.00
Doc. dr. Algimantas Merkevičius Ankstyvasis metalų laikotarpis Lietuvoje, Europos žalvario ir ankstyvasis geležies amžius, archeologijos istorija ir teorija, metodai archeologijoje, senieji laukai.     Pirmadieniais
15.00 - 16.00
107 kab.
Doc. dr. Gintautas Vėlius Vėlyvasis geležies amžius Lietuvoje, vikingų epocha, XIII-XIV a. etnokultūriniai procesai Lietuvoje. Laidosenos tradicijos, pomirtinio pasaulio samprata, laidojimo paminklai pagonybės-krikščionybės sankirtoje.   Antradieniais 13.00-14.00 
Doc. dr. Justina Poškienė Viduramžių ir naujųjų laikų archeologija, archeologijos paveldosauga.  

Penktadieniais 12.30 - 13.30

Doc. dr. Giedrė Motuzaitė-Matuzevičiūtė  Gamybinis ūkis, maisto gamybos ištakos, augalų sukultūrinimas ir gyvūnų prijaukinimas, maisto globalizacijos pradžia, pirmieji Rytų-Vakarų kontaktai Eurazijos stepėmis, neolitas-bronzos amžius Ukrainoje, Lietuvoje, Centrinėje Azijoje, paleoaplinkos rekonstrukcijos, holoceno landšafto vystymasis ir žmogaus sąveika su gamta, žmogaus adaptacija prie gamtinių sąlygų, žmogaus poveikis gamtai, ūkininkavimo strategijos.   Susitarus el. paštu
Doc. dr. Egidijus Šatavičius Šiaurės Europos etnokultūrinė situacija paleolito ir mezolito laikotarpyje. Titnago ir kitų uolienų gavyba bei apdirbimo technologijos.   Antradieniais 12.30 - 13.30
Lekt. dr. Justina Kozakaitė Bioarcheologija ir paleopatologija.
Susitarus el. paštu;
Čiurlionio g. 21, kab. 106
Doc. dr. Giedrė Piličiauskienė Gyvūnų sistematikos pagrindai,  skeleto anatomija, taikomieji gyvūnų kaulų tyrimai, zooarcheologinės medžiagos interpretacijos. Antradieniais 13.00-14.00;
Čiurlionio g. 21, kab. 104
J.asist. Renaldas Augustinavičius Archeologinių vietų kartografavimo  metodai, paveldo apsauga, informacinių technologijų ir matematinių-statistinių metodų taikymas archeologijoje.   Susitarus el. paštu

Priėmimo valandos nurodytos 2019/20 m.m. rudens semestro.

Su katedros doktorantais galima susisiekti el. paštu. 

 Doktorantai
Dovilė Baltramiejūnaitė
Buitinė keramika X-XIV a. (Lietuvos archeologijosa paminklų tyrimų duomenimis)
Vad. doc. dr. Aleksiejus Luchtanas; konsultantė  doc. dr. Justina Poškienė
Renaldas Augustinavičius
Archeologinis žemėlapis: vietos, ribos, teritorijos. Dubingių istorinės žemės studija
Vad.  prof. dr. Albinas Kuncevičius
 
Skaistė Ardavičiūtė Ramanauskienė  
Keramika ir metalai: stalo serviravimo indai ir įrankiai Lietuvoje XIV–XVII a.
Vad. prof. dr. Albinas Kuncevičius
 
 Agnė Žilinskaitė  
Rytų Baltijos regiono priešistorinių bendruomenių ekonomikos sistemos ir socialinės inovacijos iki erų sandūros  archeologiniais duomenimis
Vad. doc. dr. Algimantas Merkevičius
 
Mindaugas Grikpėdis
Kultūrinių augalų kilmė Lietuvos geležies amžiuje archeobotanikos duomenimis
Vad. doc. dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen
 
 
Karolis Minkevičius  
Nuo ūkio iki valstybės: vėlyvojo geležies amžiaus bendruomenių  socialinės organizacijos Lietuvoje tyrimai taikant archeobotaninius metodus
Vad.doc.dr. Gintautas Vėlius
 
Lijana Muradian  
Ankstyvojo metalų laikotarpio visuomeninė socialinė organizacija Vakarų Lietuvoje
Vad. doc. dr. Algimantas Merkevičius
 
Rasa Valatkevičienė  
Juvelyrika Vilniuje XIII–XVII a. archeologiniais duomenimis
Vad. doc. dr. Gintautas Vėlius
 
Elina Ananyevskaya
 Economy of the Kazakh steppe populations during the construction of geoglyphs in Turgay region, Kazakhstan / Turgajaus stepių Kazachstane gyventojų ekonomika geoglifų statybos laikotarpiu: archeobotaniniais,zooarcheologiniais bei stabiliųjų izotopų duomenimis
Vad. doc. dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen
 
Auksė Rusteikytė
Mikrobotaninių ir biomolekulinių metodų pritaikymas tiriant organines liekanas: remiantis Vilniaus Žemutinės pilies medžiaga 
Vad. doc. dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen
 

 

 

Prof. dr. Albinas Kuncevičius

 

1993 m Vilniaus universitete apginta humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro disertacija Vilniaus žemutinės pilies kokliai. 2008 m. atlikta habilitacijos procedūra ir Vilniaus universiteto Istorijos ir Filologijos fakultetų tarybų habilitacijos komisija nusprendė, kad atitinku humanitarinių mokslų srities istorijos krypties habilitacijos reikalavimus.

Svarbiausi archeologiniai tyrinėjimai - Senųjų Trakų piliavietė, kur buvo surasta ir tyrinėta iki tol nežinoma Kęstučio pilis, buvusi Vytauto gimtinė, Baltadvario piliavietė (Molėtų raj.), kur buvusi bastioninė pilis, siejama su Giedraičių gimine, Napoleono karių masinė kapavietė Vilniuje, I-ojo pasaulinio karo vokiečių masinė kapavietė Panevėžyje, nuo 2003 m. tyrinėjama Dubingių piliavietę Molėtų raj., kur ištirta buvusios Radvilų bažnyčios ir jų buvusių rūmų vieta bei surasti ir atpažinti Radvilų giminės palaidojimai, atkasti Radvilų rūmai.

2009 m už Dubingių piliavietės ir Radvilų kapavietės kompleksinius tyrimus (2003-2009 m.), atliktų tyrimų sklaidą visuomenei ir kolektyvinę mokslinę monografiją „Radvilų tėvonija Dubingiuose“ skirta Nacionalinė mokslo pažangos premija.

 A.Kuncevicius

Dėstomi dalykai:

 • Viduramžių archeologija
 • Paminklotvarka ir paminklosauga

Moksliniai interesai:

 • Lietuvos viduramžių ir istorinių laikų archeologija. Paveldosauga ir paminklosauga.

Projektinė veikla:

Nuo 2010 m. Mokslinio projekto „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037), finansuojamo iš Europos Sąjungos fondų lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3-io prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“ („Visuotinė dotacija“)“ - vadovas.


Svarbiausios publikacijos:

Monografijos:

 • A. Kuncevičius, R.Laužikas, R. Jankauskas, R. Šmigelskas, R. Augustinavičius, Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos: [monografija], Vilnius: Petro ofsetas, 2015. – 362, [1] p.: iliustr., žml. – ISBN9786094204296; 
 • A. Kuncevičius, R. Laužikas, I. Rutkauskaitė, R. Šmigelskas, Radvilų rūmai Dubingiuose, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. – 157 p.: iliustr., faks., portr., žml. – ISBN 978-609-459-017-7;
 • A. Kuncevičius, R. Jankauskas, R. Laužikas, D. Stankevičiūtė, I. Rutkauskaitė, Radvilų tėvonija Dubingiuose: [monografija], Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. – 150 p.: iliustr., portr. – ISBN 978-9955-854-65-4;
 • A. Kuncevičius, Lietuvos viduramžių archeologija, Vilnius: Versus aureus, 2005. – 197, [1] p.: iliustr. – ISBN 9955-601-65-5;
 • Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai, Vilnius: Vaga, 2001. – 109 p.: iliustr. – ISBN 5-415-01598-1. (leidinio sudarytojas ir vienas iš autorių); (pakartotinas leidinys anglų kalba: Defensive Fortifications in Lithuania, Vilnius: Vaga, 2001);
 • Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius, The History of Lithuania before 1795, Vilnius: Lithuanian Inst. of History, 2000. – 402 p.:  iliustr., žml. – ISBN 9986-810-13-2;
 • Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius, Historia Litwy: od czasów najdawniejszych do 1795 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 386 p.: iliustr., žml. – ISBN 978-83-01-15190-4;
 • Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius, Lietuvos istorija iki 1795 metų, Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995. – 443 p.: iliustr. Pakartotiniai ir papildyti leidiniai 1998 ir 2000. – ISBN 9986-09-082-2 ir 9986-491-52-5. 

Moksliniai straipsniai:

 • A. Kuncevičius and R. Laužikas, The Dubingiai Microregion: The Radvila Family Ancestral Home, The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, vol. 61:1, Spring 2015, p. 21–46. – ISSN 0024-5089; 
 • R. Jankauskas, Ž. Miliauskaitė and A.Kuncevičius, Palaeopathology of German Military Hospital Remains from 1915 –18, The Routledge Handbook of the Bioarchaeology of Human Conflict, edited by Christofer Knusel and Martin J.Smith, Routledge - London and New York, 2014, p. 602620;
 • A.Kuncevičius, Ryčio Jonaičio daktaro disertacija „Civitas Rutenica“ Vilniuje XIII-XV a., Lietuvos archeologija, t. 40, Vilnius: Dienmedžio leidykla, 2014, p. 281–287. – ISSN 0227-8694;
 • A. Kuncevičius, R. Laužikas, R. Šmigelskas, R. Augustinavičius, Trimačio vaizdo technologijų taikymas archeologijoje, Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos pažinti, sudarė A. Merkevičius, Vilnius, 2013, p. 618–641. – ISBN 978-609-459-278-2;
 • R. Šmigelskas, R. Augustinavičius, A. Kuncevičius, R. Laužikas, Jutonių, Dubingių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais, Vilnius, 2013, p.149–153. – ISSN 1392-5512
 • R. Šmigelskas, R. Augustinavičius, A. Kuncevičius, R.Laužikas, Baluošos piliakalnio žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais, Vilnius, 2013, p. 130–131. – ISSN 1392-5512;
 • R. Augustinavičius, R. Laužikas, A. Kuncevičius, R.Jankauskas, Territorial Model of eastern Lithuania during the 1st- 15th centuries, Funeralia lednickie. Migracje, Spotkanie 15, Poznan, 2013, p. 5970
 • A. Kuncevičius, R. Jankauskas, R. Laužikas, R. Augustinavičius, R. Šmigelskas, Rytų Lietuvos teritorinis modelis I-XV a., Lietuvos archeologija, t. 39,  Vilnius, 2013, p. 1140. ISSN 0227-8694
 • A.Kuncevičius, G. Rackevičius,  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai Vilniuje. XVI a. koklinių krosnių rekonstrukcija. XVI a. koklių katalogas, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kungaikštystės valdovų rūmai, 2012, 479 p. Recenzija: Lietuvos archeologija, 2013, t. 39, p. 343348;
 • A. Kuncevičius, R. Laužikas, The Dubingiai Castle Site Church, Archaeological Investigations 1990-2010 in Independent Lithuania, edited by G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė, Vilnius, 2012, p. 260–266. – ISBN 978-9955-9913-7-3; 
 • A. Kuncevičius, R. Laužikas, The Excavation of the Radziwill Palace at the Dubingiai Castle Site, Archaeological Investigations 1990-2010 in Independent Lithuania, edited by G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė, Vilnius, 2012, p. 234–238. – ISBN 978-9955-9913-7-3;
 • A. Kuncevičius, J. Poškienė, The 2002 Excavation of the Vilnius Mass Grave of Soldiers from Napoleon‘s Grande Armee, Archaeological Investigations 1990-2010 in Independent Lithuania, edited by G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė, Vilnius, 2012, p. 160164. – ISBN 978-9955-9913-7-3;
 • A.Kuncevičius, The 1994-1997 and 2009 Excavation of the Senieji Trakai Castle Site, Archaeological Investigations 1990-2010 in Independent Lithuania, edited by G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė, Vilnius, 2012, p. 190195. – ISBN 978-9955-9913-7-3; 
 • A. Kuncevičius, R. Laužikas, R. Šmigelskas, R. Augustinavičius, Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje, Archaeologia Lituana, Vilniaus universitetas, 2012, t. 13, p. 728
 • A.Kuncevičius, R. Laužikas, R. Šmigelskas, R. Augustinavičius, Dubingių istorinė žemė – Rytų Lietuvos pilkapių ar lietuvių pilkapių teritorija, Lituanistica, Vilnius: Academia, 2012, t. 58, nr.1 (87), p. 1335;
 • A. Kuncevičius, An archaeologist and his Road to Voruta, Archaeologia Baltica, Klaipėda university, 2011, t.16, p. 1427;
 • R. Jankauskas, Ž. Miliauskienė, D. Stankevičiūtė, A. Kuncevičius, Im Osten etwas Neues: Anthropological analysis of remains of German soldiers from 1915-1918, Anthropologischer Anzeiger, Stuttgart: E. Schweizerbart Science Publishers, 2011, vol. 68, no. 4, p. 393414.  ISSN 0003-5548;
 • A.Kuncevičius, Senųjų Trakų pilis, Vytautaus Didysis ir jo epocha: straipsnių rinkinys 2000-2010. Skiriama Žalgirio mūšio 600 metų sukakčiai, Trakų istorijos muziejus, 2010, p. 720. – ISBN 978-9955-9767-9-0; 
 • A. Kuncevičius, R. Laužikas, D. Stankevičiūtė, R. Šmigelskas, Radvilų rūmai Dubingiuose, Archaeologia Lituana, t. 11, Vilniaus universitetas, 2010, p. 169 –187. – ISSN 1392-6748
 • A. Kuncevičius, Lietuva 1009 metais archeologų ir istorikų darbuose, Florilegium Lithuanumin honorem eximii atgue academici Lithuanni domini Eugenii Jovaiša anniversarii sexagesimi causa dicatum, Vilnius, 2010, p. 127–150. – ISBN 978-9955-20-518-0;
 • A. Kuncevičius, Chapitre premier – Les Origines, Historiore de la Lituanie un Millenaire, sous la direction de Yves Plasseraud, 2010. – ISBN: 978-2-910878-36-8
 • R. Laužikas, R. Jankauskas, D. Stankevičiūtė, G. Striška, A. Kuncevičius, Archeologiniai tyrimai Dubingių piliavietėje 2003-2007 metais, Archaeologia Lituana, t. 9, Vilniaus universitetas, 2008 – p. 109–140. – ISSN 1392-6748;
 • A. Kuncevičius, Lietuvos viduramžių archeologija. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Humanitariniai mokslai, istorija (05H), Vilnius, 2008. – ISBN 978-9955-33-218-3;
   
 • R. Jankauskas, A.Kuncevičius, G. Striška, Badančia archeologiczne na zamczysku w Dubinkach – dawnej rezydencji Radziwillow, Barok. Historia–Literatūra–Sztuka, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2006, p. 155–165. – ISSN 1234-3233;
 • A. Kuncevičius, Prabyla senosios Kernavės miestiečiai, Lietuvos istorijos studijos, t. 17, Vilnius, 2006, p. 115–119. – ISSN 1392-0448;

 

Kita mokslinė veikla:

Mokslinio projekto „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037), finansuojamo iš Europos Sąjungos fondų lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3-io prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ vadovas. Projekto pradžia – 2011.04.01 pabaiga - 2015-03-31.

 

Ekspertinė veikla:

Europos archeologijos asociacijos 2016 metų metinės konferencijos  komiteto pirmininkas.

Medieval European Reseach Congress (MERC) komiteto narys  

Medieval Archaeology Reseach Group (MERC) - vykdomojo komiteto narys,

 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys. 

Mokslinės archeologinės komisijos pirmininkas (prie Kultūros paveldo departamento). 

Kultūros paveldo departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys.

 

Leidinio „Archaeologia Lituana“, kurį leidžia Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra redaktorių kolegijos narys.

Leidinio „Achaeologia Baltica“, kurį leidžia Klaipėdos universitetas redakcinės kolegijos narys.

Leidinio „Lituanistica‘, kurį leidžia Mokslų akademija redakcinės kolegijos narys. 

 

Klaipėdos universiteto doktoranto Mariaus Ščavinsko disertacijos „X a. pab. – XIII a. per. krikščioniškųjų misijų sklaidos klausimas baltų christianizacijos požiūriu“ gynimo tarybos narys (2009-03-27).

Klaipėdos universiteto doktoranto Klaido Permino disertacijos „XVI – XX a. luotai iš dabartinių Latvijos ir Lietuvos teritorijų“ oponentas (2009-06-26).

Klaipėdos universiteto doktoranto Povilo Blaževičiaus disertacijos „Žaislai ir žaidimai XIII-XVII amžiais remiantis archeologijos duomenimis“ gynimo tarybos narys (2010-03-04).

Klaipėdos universiteto doktoranto Mindaugo Brazausko disertacijos „Kultūriniai sluoksniai kaip šaltinis Klaipėdos XVI-XVII a. infrastruktūros ir urbanistikos raidos tyrimui“ disertacijos gynimo tarybos narys (2011-04-29).

Klaipėdos universiteto doktoranto Roman Širouchov disertacijos „Prūsų ir kuršių kontaktai XI-XIII a. pradžioje archeologijos duomenimis“ oponentas (2012-11- 16).

Klaipėdos universiteto doktoranto Ryčio Jonaičio disertacijos „Civitas Rutenica Vilniuje XIII-XV a.“ oponentas (2013-09-25).

Vilniaus universiteto doktorantės Lauros Prascevičiūtės disertacijos „Valakų reformos paveldas: tyrimų ir apsaugos problemos“ oponentas (2013-10-18).

Klaipėdos universiteto doktorantės Irmos Kaplūnaitės disertacijos „Vilniaus miesto katalikiškoji dalis XIV –XVI amžiaus pradžioje” oponentas (2015-04-10).

Vilniaus universiteto doktorantės Rūtos Kačkutės disertacijos “Romėniškojo geležies amžiaus visuomenių socialinė analizė Baltijos jūros regione” gynimo komiteto narys (2015-05-08).

 

 

Prof. dr. Alfredas Bumblauskas

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos