Renginiai

Renginiai, skirti prof. Alfredo Bumblausko 60 -ties metų jubiliejui

IMG 86582016 m. lapkričio 18 d. - ne tik Latvijos, bet ir Alfredo Bumblausko sukakties diena

  • 10:00 Kada praš…om XX a. Lietuvos istoriją? 

Vytautas Žalys – Alfredas Bumblauskas: rimčiausia politistorinė dvikova apie Hymanso II-ąjį projektą ir 1921-ųjų metų Kūčių vakarą. Teisėjauja prof. Zenonas Butkus ir prof. Rimvydas Petrauskas. 

Referis ant linijos – Alvydas Nikžentaitis.

  • 11:00 Alfredo Bumblausko akademinė paskaita „Katė ateina į Lietuvos istoriją“

Tezes ginčija ir gal užginčija prof. Aleksiejus Luchtanas ir doc. dr. Gintautas Vėlius. 

  • 12:00 „Būtovės slėpinių“ II-osios knygos „Užmirštoji Lietuva“ pristatymas. 

Dalyvauja: prof. Edvardas Gudavičius, vaizdo autorius maestro Algimantas Aleksandravičius, prof. Antanas Kulakauskas, prof. Raimundas Lopata.

Moderuoja doc. dr. Aurimas Švedas ir doc. dr. Eugenijus Saviščevas. 

  • 13:00 Apvalus stalas apie istoriografijos nuobodybę „Bumblauskas po stalu“

Įvadinis prof. Edvardo Gudavičiaus pranešimas „Kuo skiriasi Vakarų traperiai ir Rytų prochodimcai?“. 

Moderuoja prof. Alvydas Jokubaitis. Aktyviai kišasi dr. Aurelijus Gieda, o taip pat istorikai Rimvydas Valatka ir Vytautas Bruveris. 

Įdėmiai stebi akademikas prof. habil. dr. Zenonas Norkus.

Kontekste: Tomo Bartninko stendinis pranešimas „AB apie 4Ž kaip lietuvių tapatybės pamatus – žodis, žemė, žalgiris, žydai“. 

  • 14:00 Nacionalinės ekspedicijos „Operacija VYSLA ir kiti AB nuotykiai“ projekto prezentacija. 

Moderuoja Edmundas Jakilaitis, dalyvauja Selemonas Paltanavičius, Zita Kelmickaitė, Dalytė bei fakulteto ekipa: Aušra, Luka, Akvilė ir Simonas.

 

Visi renginiai vyks VU Istorijos fakultete, 211 auditorijoje. 

 

Nuotr. Andriaus Lygnugario