Studentams aktuali informacija

Informacija studentams atlikusiems karo tarnybą

Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas kviečia studentus, baigusius studijas ir atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusius karinius bazinius mokymus, teikti prašymus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti.
Informacija skelbiama VU tinklalapyje