Studentams aktuali informacija

Valstybinio studijų fondo kvietimas teikti prašymus - anketas paskoloms gauti

Valstybinis studijų fondas kviečia studentus teikti prašymus-anketas paskoloms gauti.
Informacija paskelbta VU tinklalapyje adresu: http://www.vu.lt/lt/studijos/aktualu/3352-paskelbti-paskolu-prasymu-pateikimo-terminai