Studentams aktuali informacija

Informacija studentams dėl "Pagalbiniai istorijos mokslai" modulio

atention 3Informuojame, kad modulio Pagalbiniai istorijos mokslai: diplomatika, istorinė onomastika, istorinė metrologija, istorinė chronologija, heraldika, sfragistika, genealogija paskaitos prasidės nuo vasario 8 d.