Atkuriamosios dokumentikos kūrybinės dirbtuvės "Lietuva nuo tremties iki Medininkų tragedijos"

dirbtuvesKviečiame jaunuosius kino kūrėjus ir studentus, studijuojančius ir besidominčius istorija, dalyvauti atkuriamosios dokumentikos dirbtuvėse, kurios vyks š.m. spalio 5-15 dienomis, AMI Inkubatoriuje. Dokumentikos dirbtuvių tema:  Partizanų kautynės ar 1991 m. liepos 31 d. įvykusi Medininkų tragedija. 

Registracijos terminas: iki spalio 1 d. atrankos kandidatus prašome atsiųsti gyvenimo aprašymą adresu su nuoroda “Atkuriamosios dokumentikos registracija”. 

Platesnę informaciją galite rasti čia

Studentų dėmesiui, norintiems vykti į mainus per dvišales sutartis

mainaiŠiuo metu priimamos studentų, norinčių vykti į mainus per dvišales sutartis, paraiškos. Paraiškos priimamos iki spalio 2 d. imtinai.

Daugiau informacijos apie galimybes, sąlygas ir atrankos procesą rasite:

 www.vu.lt → Tarptautiniai ryšiai → Mainų galimybės → Dvišalės sutartys 

Kilus klausimams, kreipkitės į Aistę Simanavičienę , VU Centriniai rūmai, Tarptautinių programų ir ryšių sk., 242 kab., tel. 268 7156. 

Taip pat žr.  dokumente

BAFF (Baltic-American Freedom Foundation) seminaras

baff 250Š. m. rugsėjo 28 d. 15.30 Ekonomikos fakultete (Saulėtekio al. II rūmai) 713 auditorijoje vyks BAFF (Baltic-American Freedom Foundation) seminaras VU studentams ir dėstytojams apie BAFF.

Baltijos-Amerikos laisvės fondas (Baltic-American Freedom Foundation) yra nepriklausoma organizacija, kurią finansuoja JAV vyriausybės iniciatyva įkurtas Baltijos-Amerikos verslo fondas (Baltic-American Enterprise Fund). Baltijos-Amerikos Laisvės fondas siūlo naujas galimybes talentingiems Lietuvos studentams, dėstytojams ir mokslininkams dalyvauti profesinių stažuočių programoje, imtis inovatyvių mokslinių tyrimų, tęsti antrosios pakopos studijas Jungtinėse Valstijose ir pasikviesti Jungtinių Valstijų įvairių sričių ekspertus į Baltijos šalis. Fondo veikla yra labai lanksti ir todėl visose srityse atsižvelgiama į kūrybingus pasiūlymus.

Daugiau informacijos apie konkursus stipendijoms ir terminus rasite dokumente

Renkami savanoriai dalyvauti Vilniaus Aukštutinės pilies archeologiniuose kasinėjimuose

IMG 6057Nuo rugsėjo 19 d. iki mėnesio pabaigos renkami savanoriai dalyvauti Vilniaus Aukštutinės pilies archeologiniuose kasinėjimuose. Vadovai – prof. A.Kuncevičius ir R. Šmigelskas. 

Spalio mėnesiui renkami savanoriai dalyvauti Vilniaus Bazilijonų vienuolyno ansamblio tyrinėjimuose.  Vadovas – prof. A.Kuncevičius.  

Norinčius dalyvauti prašome Archeologijos katedroje palikti duomenis kontaktui (telef. nr.,  el.p. adresą).

Pirmadienį (per priėmimo valandas 14.00-16.00 ) kreptis tiesiogiai į prof. A. Kuncevičių.

Archeologijos katedra

2015/16 m.m. pavasario sesijos skolininkų dėmesiui

svarbu3Primename, kad 2016 m. rugsėjo 15 d. baigsis pavasario sesijos skolų perlaikymas. Po šio termino ne daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų turintis studentas, norintis tęsti studijas, turi su  p r a š y m u kreiptis į Istorijos fakulteto Dekaną dėl leidimo pakartoti atitinkamų modulių, dalykų studijas arba atsiskaityti už skolą eksternu (atsiskaitymas eksternu įforminamas užpildžius prašymą (http://www.vu.lt/site_files/SD/Studentams/Prasymas_eksterno.pdf) ir gavus dėstytojo raštišką sutikimą) ir tęsti studijų programos vykdymą.  Modulio (dalyko) pakartojimas ar laikymas eksternu  įforminamas Dekano įsakymu ir bus matomas dalyką prašiusiojo kartoti studento darbo vietoje VUSIS aplikacijoje „Išrašai iš įsakymų“.

Studentų, pageidaujančių pakartoti modulį, dalyką prašymų (pavyzdį rasite: http://www.if.vu.lt/lt/studentams/prasymu-formos) laukiame IF Studijų skyriuje (II a. 215 kab.) iki 2016 m. rugsėjo 26 d.   

Dalykų, kurių studijas Istorijos fakulteto Dekano įsakymu bus leista pakartoti, akademinių skolų likvidavimo terminas atidedamas vieneriems metams. Modulio, dalyko kurso kartojimo mokestis (tai yra numatyta studijų sutartyse) mokamas tame semestre, kada vyksta kurso kartojimas ir turi būti sumokamas per pirmąjį prasidėjusio semestro mėnesį.

Studentus, pasibaigus skolų perlaikymo terminui turinčius daugiau kaip 15 kreditų apimties akademines skolas, teiksime studijų sutarties nutraukimui dėl nepažangumo.

2016 m. rugsėjo 13 d.