LMT finansuojami projektai

 

LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai

 

Programa: Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas
Trukmė:  2010-2013   
Vadovas:Prof. A. Bumblauskas (IF)

 

Aplinkos kaita ir autochtonų adaptacijos Rytų Sibire: galios santykiai bei sėkmės ekonomika

 

Pagrindinė informacija

 

Programa: 
Trukmė: 2012-2014 
Vadovas: Doc. dr. Donatas Brandišauskas (IF)     

 

Projektą vykdo:

 

 

Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje

Pagrindinė informacija

Programa: Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas. VAT-47/2012
Trukmė: 2012-2014
Vadovas: Dr. A. Merkevičius (IF)     

Projektą vykdo:
Vilniaus universitetas (pagrindinė);
Lietuvos istorijos institutas (partneris);
Klaipėdos universitetas (partneris).

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų teisinė sąmonė: norma ir realybė

Pagrindinė informacija

Programa: LMT: Nacionalinė lituanistikos mokslo plėtros 2009-2015 m. programa
Trukmė: 2013-2015  

Vadovas: Dr. I. Valikonytė (IF)

Vykdytojai:
Jaun. mokslo darbuotoja Lirija Steponavičienė

Jaun. mokslo darbuotoja Neringa Šlimienė

Mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos" leidyba

Pagrindinė informacija

Programa: LMT: Nacionalinė lituanistikos mokslo plėtros 2009-2015 m. programa. Nr. LIT-7-40
Trukmė:    2013-2015  
Vadovas: Prof. Z. Butkus (IF)

Knygos „Lietuvos III Seimas - 1926-1927 išbandymų metai" parengimas ir leidyba

Programa: LMT: Nacionalinė lituanistikos mokslo plėtros 2009-2015 m. programa
Trukmė: 2013   
Vadovas: Dr. A. Vyšniauskas (IF)

Monografijos „Matricos nelaisvėje" vertimas į anglų kalbą

Pagrindinė informacija

Programa: LMT: Nacionalinė lituanistikos mokslo plėtros 2009-2015 m. programa. LIT-7-23
Trukmė:  2013   
Vadovas: Dr. A. Švedas (IF)

Architektūros kritikos dirbtuvės

Programa: LMT: Kultūrinės plėtros projektai     
Trukmė: 2013-2014
Vadovas: Dr. M. Drėmaitė (IF)

Pagrindinė informacija

Nr. MIP-13527
LMT Kultūrinės plėtros programos priemonė
Kultūrinių inovacijų moksliniai arba moksliniai ir meniniai tyrimai bei taikomoji plėtra

Projekto trukmė: 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. lapkričio 30 d.

Projekto partneris VšĮ „Architektūros fondas“

Projekto vadovė dr. Marija Drėmaitė (VU)

Projekto vykdytojai:
dr. Indrė Ruseckaitė
Viktorija Šiaulytė

Modernios socialinės struktūros formavimasis Lietuvoje 1918–1940 m.

Pagrindinė informacija


Mokslininkų grupių projektas
Trukmė: 2014 05 02 - 2016 12 31
Vadovas: Prof. Zenonas Butkus
Projektą vykdo:
prof. Zenonas Butkus - vyriausiais mokslo darbuotojas, projekto vadovas;
doc. dr. Algis P. Kasperavičius - vyresnysis mokslo darbuotojas;
dr. Norbertas Černiauskas - jaunesnysis mokslo darbuotojas
Andrius Grodis
Giedrė Polkaitė

Baltijos šalys tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos

Pagrindinė informacija


Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programa
Trukmė: 2014 03 01 2015 12 31 
Vadovas: prof. Zenonas Butkus 
Projektą vykdo: prof. Z. Butkus, D. Kievaitė

Politinė cenzūra sovietų Lietuvoje

Pagrindinė informacija

MIP-15026 
Vertė: 65 812.00
Trukmė: 2015 01 01 2018 12 31
Vadovas: doc. dr. Arūnas Streikus

Vilniaus pilių gyventojai XIV – XVIII a. Socialinė struktūra ir kasdienybė zooarcheologijos, archeologijos ir istorijos duomenimis

Pagrindinė informacija

Projekto trukmė: 2016 m. balandžio 1 d. 2018 m. gruodžio 31 d.

Projekto vadovas – dr. Povilas Blaževičius

Vykdytojai:

dr. Giedrė Piličiauskienė

dr. Heidi Luik   

dokt. Neringa Dambrauskaitė

dokt. Toma Zarankaitė