Dekanatas

R.Petrauskas

Dekanas
Prof. dr. Rimvydas Petrauskas

Tel. (8 5) 268 72 81
El. paštas:rimvydas.petrauskas@if.vu.lt

Priėmimo laikas:.
Trečiadieniais 9 – 11 val.
210 kab.

Akademinių reikalų ir tarptautinių ryšių prodekanė
Dr. Loreta Skurvydaitė

Tel. (8 5 ) 268 72 53
El. paštas: loreta.skurvydaite@if.vu.lt

213 kab.

Mokslo reikalų ir plėtros prodekanas
Doc. dr. Salvijus Kulevičius

Tel. (8 5) 268 72 53
El. paštas: salvijus.kulevicius@if.vu.lt

213 kab.

Vyriausioji specialistė
(administratorė)
Giedrė Polkaitė - Petkevičienė

Tel. (8 5) 268 72 80
El. paštas: giedre.polkaite@if.vu.lt
209 kab.

 
 

Vyriausioji specialistė
(nuolatinių studijų organizatorė)
Janina Leonienė

Tel. (8 5) 268 72 90
El. paštas: janina.leoniene@if.vu.lt     

Priėmimo laikas:
Pirmadieniais - penktadieniais
9 - 12 val.
215 kab.

Vyresnioji specialistė
(gretutinių studijų organizatorė)
Dalia Vitkauskaitė     

Tel. (8 5) 268 72 78
El. paštas: dalia.vitkauskaite@if.vu.lt

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

11 - 14 val.
110 kab.
 
 

Vyresnioji specialistė
(viešieji pirkimai)
Rėda Nemickienė

Tel. (8 5) 268 72 93
El. paštas: reda.nemickiene@if.vu.lt     

323 kab.

Vyresnioji specialistė
(tvarkaraštis)

Dalia Vitkauskaitė     

Tel. (8 5) 268 72 78
El. paštas: dalia.vitkauskaite@if.vu.lt

110 kab.

 

 

Vyresnioji specialistė (viešieji pirkimai)

Tatjana Girniuvienė

Tel. (8 5) 268 72 93
El. paštas: tatjana.aksionova@if.vu.lt

323 kab.

Vyresnysis specialistas (IT)
Ignas Vaicekauskas

Tel. (8 5) 268 71 63
El. paštas: ignas.vaicekauskas@if.vu.lt 

322 kab.