Fakulteto taryba

VU Istorijos fakulteto taryba išrinkta 2015 vasario 23 d. 

Prof. Rimvydas Petrauskas rimvydas.petrauskas@if.vu.lt VU Istorijos fakulteto dekanas, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros profesorius
Prof. Zenonas Butkus zenonas.butkus@if.vu.lt VU Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros profesorius
Prof. Tamara Bairašauskaitė tamara.bairasauskaite@if.vu.lt Socialinė partnerė, Lietuvos istorijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja
Prof. Alfredas Bumblauskas alfredas.bumblauskas@if.vu.lt VU Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros vedėjas
Doc. dr. Marija Drėmaitė marija.dremaite@gmail.com  VU Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros docentė
Doc. dr. Algirdas Jakubčionis algirdas.jakubcionis@if.vu.lt VU Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros docentas
Doc. dr. Ramojus Kraujelis ramojus.kraujelis@if.vu.lt Socialinis partneris, Lietuvos vyriausiasis archyvaras
Doc. dr. Salvijus Kulevičius salvijus.kulevicius@if.vu.lt VU Istorijos fakulteto prodekanas, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros docentas
Prof. Albinas Kuncevičius a.kuncevicius@gmail.com  VU Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjas, profesorius
Doc. dr. Justina Poškienė justina.poskiene@if.vu.lt   VU Istorijos fakulteto Archeologijos bei Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedrų docentė
Doc. dr. Eugenijus Saviščevas eugenijus.saviscevas@if.vu.lt   VU Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros docentas
Dr. Loreta Skurvydaitė loreta.skurvydaite@if.vu.lt VU Istorijos fakulteto prodekanė, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros asistentė
Doc. dr. Aurimas Švedas aurimas.svedas@if.vu.lt   VU Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros docentas
Prof. Irena Valikonytė      irena.valikonyte@if.vu.lt VU Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių katedros profesorė
Doc. dr. Gintautas Vėlius archvelius@gmail.com 

VU Istorijos fakulteto Archeologijos katedros docentas

Liudmila Vasilevskaja lv1424@gmail.com VU Istorijos fakulteto studentų atstovė IF taryboje
Simona Radvilaitė radvilaite.simona@gmail.com VU Istorijos fakulteto studentų atstovė IF taryboje
Kristijonas Mareckas ultrakm@gmail.com VU Istorijos fakulteto studentų atstovė IF taryboje
Audrius Dambrauskas dambrass@gmail.com VU Istorijos fakulteto studentų atstovė IF taryboje