AK darbuotojai

 DarbuotojasMoksliniai interesai  Kontaktai Priėmimo laikas
Katedros vedėjas
Prof. Albinas Kuncevičius
 Viduramžių archeologija ir Lietuvos paminklosauga  a.kuncevicius@gmail.com  Pirmadieniais 14.00 - 16.00
Doc. dr. Aleksiejus Luchtanas Lietuvos archeologija (bronzos, ankstyvasis geležies amžius, ankstyvieji viduramžiai), Lietuvos archeologijos istorija, Lietuvos numizmatika, eksperimentinė archeologija. aleksas.luchtanas@gmail.com  Pirmadieniais
12.00–13.00
Doc. dr. Algimantas Merkevičius Ankstyvasis metalų laikotarpis Lietuvoje, Europos žalvario ir ankstyvasis geležies amžius, archeologijos istorija ir teorija, metodai archeologijoje, senieji laukai   algimantas.merkevicius@if.vu.lt  Antradieniais
13.00 - 14.00
107 kab.
Doc. dr. Gintautas Vėlius Vėlyvasis geležies amžius Lietuvoje, vikingų epocha, XIII-XIV a. etnokultūriniai procesai Lietuvoje. Laidosenos tradicijos, pomirtinio pasaulio samprata, laidojimo paminklai pagonybės-krikščionybės sankirtoje. archvelius@gmail.com  Penktadieniais 14.00 - 15.00 
Doc. dr. Giedrė Motuzaitė-Matuzevičiūtė  Gamybinis ūkis, maisto gamybos ištakos, augalų sukultūrinimas ir gyvūnų prijaukinimas, maisto globalizacijos pradžia, pirmieji Rytų-Vakarų kontaktai Eurazijos stepėmis, neolitas-bronzos amžius Ukrainoje, Lietuvoje, Centrinėje Azijoje, paleoaplinkos rekonstrukcijos, holoceno landšafto vystymasis ir žmogaus sąveika su gamta, žmogaus adaptacija prie gamtinių sąlygų, žmogaus poveikis gamtai, ūkininkavimo strategijos giedre.keen@if.vu.lt  Susitarus el. paštu
Doc. dr. Justina Poškienė Viduramžių ir naujųjų laikų archeologija, archeologijos paveldosauga justina.poskiene@if.vu.lt 

Penktadieniais 14.00 - 15.00

Doc. dr. Egidijus Šatavičius Šiaurės Europos etnokultūrinė situacija paleolito ir mezolito laikotarpyje. Titnago ir kitų uolienų gavyba bei apdirbimo technologijos kretuonas@gmail.com  Antradieniais 12.00 - 13.00
Linas Tamulynas  Klaipėdos krašto archeologinių tyrimų istorija ir archeologinių objektų paieška šiame regione  linas.tamulynas@gmail.com Susitarus el. paštu
 

 

   

  

 Doktorantai
Gabrielė Gudaitienė
Lietuvos Panerio baseino vakarinės dalies pirminis apgyvendinimas 
Vad. doc. dr. Aleksiejus Luchtanas
gabrielegudaitiene@gmail.com
Justina Kozakaitė  Traumos Lietuvoje bioarcheologiniais ir istoriniais duomenimis
Vad. prof. dr. (HP) Rimantas Jankauskas
 
Skaistė Ardavičiūtė Ramanauskienė  
Keramika ir metalai: stalo serviravimo indai ir įrankiai Lietuvoje XIV–XVII a.
Vad. prof. dr. (HP) Albinas Kuncevičius
 skaiste.ardaviciute@gmail.com
 Agnė Žilinskaitė  
Rytų Baltijos regiono priešistorinių bendruomenių ekonomikos sistemos ir socialinės inovacijos iki erų sandūros  archeologiniais duomenimis
Vad. doc. dr. Algimantas Merkevičius
 zilinskaite.agne@gmail.com
Mindaugas Grikpėdis
Kultūrinių augalų kilmė Lietuvos geležies amžiuje archeobotanikos duomenimis
Vad. doc. dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen
 
 mindaugas.grikpedis@gmail.com
Karolis Minkevičius  
Nuo ūkio iki valstybės: vėlyvojo geležies amžiaus bendruomenių  socialinės organizacijos Lietuvoje tyrimai taikant archeobotaninius metodus
Vad.doc.dr. Gintautas Vėlius
 karolis.minkevicius@gmail.com
Lijana Muradian  
Ankstyvojo metalų laikotarpio visuomeninė socialinė organizacija Vakarų Lietuvoje
Vad. doc. dr. Algimantas Merkevičius
 muradian.lijana@gmail.com
Rasa Valatkevičienė  
Juvelyrika Vilniuje XIII–XVII a. archeologiniais duomenimis
Vad. doc. dr. Gintautas Vėlius
 rasa_foto@yahoo.com
Elina Ananyevskaya
 Economy of the Kazakh steppe populations during the construction of geoglyphs in Turgay region, Kazakhstan
Vad. doc. dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen
 elina_ananyevskaya@hotmail.com

Su katedros doktorantais galima susisiekti el. paštu.