Mokslinė veikla

VU biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai

Baltiškas identitetas priešistorėje ir jo ištakos

Projekto trukmė: 2011 01 01 - 2015 12 31
Projekto tikslas: Baltiškojo identiteto ir jo ištakų tyrinėjimai
Projekto vadovas: doc. dr. A. Merkevičius
Projektą vykdo: Archeologijos katedra

Daugiau informacijos apie vykdomus biudžetinius mokslo tiriamuosius darbus

Projektai

ES LMT VU logo

Vadovas: prof. A. Kuncevičius (IF)
Trukmė: 20112015

Vadovas: doc. dr. A. Merkevičius (IF) 
Trukmė: 2012-2014

 • Mokslo projektas „Vilniaus pilių gyventojai XIV – XVIII a. Socialinė struktūra ir kasdienybė zooarcheologijos, archeologijos ir istorijos duomenimis“

Mokslo projektas „Vilniaus pilių gyventojai XIV – XVIII a. Socialinė struktūra ir kasdienybė zooarcheologijos, archeologijos ir istorijos duomenimis“

Projektas vykdomas pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. 

Projekto pradžia: 2016 m. balandžio 1 d.

Projekto pabaiga: 2018 m. gruodžio 31 d. 

Projekto vadovas – dr. Povilas Blaževičius

Vykdytojai: dr. Giedrė Piličiauskienė, dr. Heidi Luik, dr. Neringa Dambrauskaitė, dokt. Toma Zarankaitė

 

Katedros organizuojami renginiai

 • Jono Puzino skaitymai

Nuo 1996 m. katedra organizuoja tarptautinę tęstinę archeologinę konferenciją, pavadintą Jono Puzino, moderniosios archeologijos pradininko Lietuvoje, garbei – “Jono Puzino skaitymai”. Iki šiol buvo surengtos aštuonios konferencijos. Pirmoji konferencija buvo skirta baltų geležies amžiaus senienų chronologijos problemoms aptarti. Antroji konferencija vyko 1998 metais, o trečioji, kurios tema “Baltai ir jų kaimynai. Kai kurie baltų materialinės ir dvasinės kultūros aspektai” – 2002 metais. Ketvirtoji konferencija, skirta Jono Puzino 100-osioms gimimo metinėms paminėti, vyko 2005 metais. Jos tema “Baltai Centrinės, Rytų ir Šiaurės Europos archeologijos kontekste. Kultūriniai ryšiai”. Penktoji organizuota 2008 metais, jos tema “Lietuvos archeologijos šaltiniai Europos muziejuose ir archyvuose”. Šeštieji Jono Puzino skaitymai tema “Archeologija Baltijos jūros regione. Pasiekimai ir perspektyvos” buvo organizuoti 2010 metais minint Archeologijos katedros VU 70-ties metų jubiliejų. Septintoji konferencija “Senasis geležies amžius Baltijos regione” įvyko 2012 metais ir buvo skirta prof. habil. dr. Mykolo Michelberto mokslinei veiklai paminėti. Aštuntoji konferencija įvyko 2015 metais ir ji buvo habil. dr. Rimutės Rimantienės mokslinei veiklai paminėti. 

Konferencijų medžiaga publikuojama tęstiniame katedros mokslinių straipsnių rinkinyje “Archaeologia Lituana” (VU leidykla, T.1-16, 1999-2012).

 
 • Baltijos archeologijos seminaras (BASE)

2002 metais estų bei lietuvių archeologai nusprendė organizuoti pirmąjį Baltijos šalių tarptautinį teorinės archeologijos seminarą, pavadintą Baltijos archeologijos seminaru (BASE), kuriame archeologai galėtų diskutuoti pagrindinėmis Baltijos regiono archeologinėmis temomis. Pirmasis seminaras vyko 2003 metais Estijoje.   Antrasis seminaras (BASE-2) 2005 m. vyko Lietuvoje – Vilniaus universitete. 2013 m. spalio mėn. VU Archeologijos katedra organizuoja 6-ąjį seminarą (BASE-6). Šio seminaro tema “Tęstinumas ir pokyčiai praeityje”. Dalyvaus archeologai iš keturių šalių: Estijos, Latvijos, Suomijos ir Lietuvos.

Informacijos apie katedros organizuotus renginius galima rasti leidinio “Archaeologia Lituana” skyriuje “Mokslinio gyvenimo kronika”.

 

Svarbiausios katedros mokslininkų publikacijos

 • Mykolas Michelbertas, Romėniškojo laikotarpio emaliuoti dirbiniai Lietuvoje: monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016, 112 p. 

 • Albinas Kuncevičius,  Rimvydas Laužikas,  Rimantas Jankauskas,  Ramūnas Šmigelskas,  Renaldas Augustinavičius, Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos, Vilnius: Petro ofsetas, 2015, 364 p. 

 • Albinas Kuncevičius, Rimantas Jankauskas, Rimvydas Laužikas, Daina Stankevičiūtė, Indrė Rutkauskaitė, Radvilų tėvonija Dubingiuose: monografija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009,152 p.

 • Albinas Kuncevičius, Rimvydas Laužikas, Indrė Rutkauskaitė, Ramūnas Šmigelskas, Radvilų rūmai Dubingiuose: monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011, 160 p.

 • Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt-Peterburge: mokslinių straipsnių rinkinys (sudarytojai Aleksiejus Luchtanas ir Linas Tamulynas), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 304 p.

 • Aleksiejus Luchtanas, Metalų epocha, in: Neris tarp Vilniaus ir Kernavės, Vilnius, 2008, p. 34-53

 • Algimantas Merkevičius, Ankstyvieji metaliniai dirbiniai Lietuvoje, Vilnius: Versus aureus, 2012, 176 p.

 • Algimantas Merkevičius, Rėda Nemickienė, Senieji laukai Šiaurės Vakarų Lietuvoje, Vilnius, 2011, 75 p.

 • Mykolas Michelbertas, Akmenių ir Perkūniškės pilkapiai: monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, 153 p.

 • Mykolas Michelbertas, Kuršių pilkapynas: monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 96 p.

 • Mykolas Michelbertas, Paalksnių archeologijos paminklai: monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011, 244 p.

 • Egidijus Šatavičius, Seniausioji priešistorė, in: Neris tarp Vilniaus ir Kernavės, Vilnius, 2008, p. 24-33

 • Valdemaras Šimėnas, Etnokultūriniai procesai Vakarų Lietuvoje pirmojo mūsų eros tūkstantmečio viduryje: monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, 138 p.

 • Gintautas Vėlius, Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV amžiuje: monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, 112 p.

 • Vilniaus universiteto  Archeologijos katedra 1940-2010: straipsnių rinkinys (sudarytojai Algimantas Merkevičius ir Lijana Remeikaitė), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 100 p.

Paslaugos

Archeologijos katedra vykdo archeologinius tyrimus pagal ūkio subjektų užsakymus (d. (8 5) 2687284.  El.p.: ).

Archeologijos katedra vykdo archeologinius tyrimus pagal ūkio subjektų užsakymus (kreiptis į Liną Tamulyną mob.tel. 869817858, asmeninė el. svetainė).

Archeobotaninės medžiagos tyrimus vykdo Bioarcheologijos tyrimų centras. Informacija centro puslapyje.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos