Skelbimai

Dėl kursinių darbų temų pasirinkimo

Kursinio darbo temą studentas gali rinktis iš dėstytojų siūlomų temų ( problematikos) sąrašo arba, suderinęs su kursinio darbo vadovu, pasiūlyti pats. Pasirinkus temą, rašomas prašymas katedros vedėjo vardu, kuriame nurodoma tema bei vadovas (prašymo pavyzdys yra IF internetinėje svetainėje, ten pat žr. „VU Istorijos fakulteto rašto darbų metodiniai nurodymai“).

Archeologijos katedros dėstytojų bei doktorantų siūlomos rašto darbų temos 2016 / 2017 m. m.

 

Prof. Albinas Kuncevičius

 • Lietuvos gynybinių įtvirtinimų (piliavietės, pilys) archeologiniai tyrimai ir jų tvarkybos darbai.
 • Valdovų rūmai ( temos derinamos, jas pasirinkus individualiai).
 • Senamiesčių tyrimai ir jų tyrimų medžiaga (temos derinamos ir tikslinamos, jas pasirinkus, individualiai).
 • Archeologijos paveldo apskaita ir apsauga ( temos derinamos, jas pasirinkus individualiai).
 

Doc. dr. Aleksiejus Luchtanas

 • Baltų archeologija ir kalbos mokslas.
 • Migracionizmas Lietuvos archeologijoje.
 • Didžioji aisčių migracija. Hipotezės ir archeologinė tikrovė. 

Doc. dr. Algimantas Merkevičius

 • Ankstyvųjų piliakalnių tyrimai XIX a. – XX a. pradžioje.

 • Ankstyvųjų piliakalnių tyrimai XX a. pirmoje pusėje.

 • Ankstyvųjų piliakalnių tyrimai šiaurės ir vakarų Lietuvoje.

 • Ankstyvųjų piliakalnių tyrimai Rytų Lietuvoje.

 • Akmeniniai dirbiniai ankstyvuosiuose piliakalniuose.

 • Petro Tarasenkos ankstyvųjų piliakalnių tyrinėjimai.

 • Amuletai ankstyvajame metalų laikotarpyje.

 • Gyvatgalviai kapliai Lietuvoje.

 • Lankiškių kapinyno tyrinėjimai.

 • Ankstyvojo metalų lakotarpio lobiai Sembos pusiasalyje.

 • Teorinė archeologija Lietuvoje.

 • Kultūrinė istorinė archeologija Lietuvoje.

 • Marksizmo įtaka Lietuvos archeologijai.

 • Ankstyvojo metalų laikotarpio objektų tyrinėjimai Klaipėdos krašte XIX a. pab. – XX a. pradžioje.

 • Kuršių Nerija ankstyvuoju metalų laikotarpiu.

 • Indoeuropiečiai Rytų Baltijos regione.

 • Skandinavų įtaka Rytų Baltijos regione ankstyvuoju metalų lakotarpiu.

 • Socialinės archeologijos atsiradimas ir raida.

 • Socialinė archeologija Lietuvoje.

 • Etninė tapatybė ir archeologija.

Dr. Justina Poškienė

Siūlomos baigiamųjų darbų tematikos (konkreti tema derinama individualiai)

 • Naujųjų, naujausių laikų (post-medieval; industrial) archeologijos paminklai ir archeologiniai radiniai (atskirų paminklų grupių tyrimai; atskirų radinių grupių tyrimai (pvz., keramika, stiklas, pan.); naujųjų/naujausių laikų archeologijos radiniai muziejų fonduose); 

 • Lietuvos miestų ir miestelių archeologiniai tyrimai (pvz., amatininkystė, gamybos vietos, infrastruktūra, urbanistinė raida archeologijos duomenimis, kt.);

 • Dvarų sodybų archeologiniai tyrimai (metodika, rezultatai, paveldosauga, kt.); 

 • Masinės gamybos produkcija Lietuvos archeologinėje medžiagoje;

 • Archeologijos paveldosaugos problemos (archeologijos paveldo vertinimas ir apskaita, apsauga, valdymas, interpretacija, „viešosios archeologijos“ problemos, kt.); 

 • Valetos konvencija ir jos įgyvendinimas Lietuvoje; 

 • Naujųjų laikų archeologija ir rašytiniai šaltiniai (pomirtiniai turto inventoriai, dvarų inventoriai, pan.) (reikalinga lenkų kalba).

Dr. Egidijus Šatavičius

Dr. E.Šatavičius dėl temos pasirinkimo konsultuoja individualiai. Kreiptis priėmimo valandų metu.

 

Doc. dr. Gintautas Vėlius

Temos:

 • Geležiniai papuošalai Rytų Lietuvoje (laidojimo paminklų duomenimis);
 • Verpstukai Rytų Lietuvoje (laidojimo paminklų duomenimis);
 • Rytų Lietuvos pilkapių keramika;
 • Apyrankės Rytų Lietuvoje (laidojimo paminklų duomenimis);
 • Žiedai Rytų Lietuvoje (laidojimo paminklų duomenimis);
 • Moterų galvos papuošalai Rytų Lietuvoje (laidojimo paminklų duomenimis);
 • Maišiagalos piliakalnio archeologinių tyrimų duomenys.

Tematinės kryptys (konkreti tema derinama individualiai):

 • Vėlyvojo geležies amžiaus ir ankstyvojo valstybės periodo baltų archeologijos paminklai: paminklų grupių regioniniai tyrimai (pvz: Žemaičių laidojimo paminklai - kremacijos plėtra; Žiemgalių piliakalnių archeologiniai tyrimai; ir pan...);
 • Vėlyvojo geležies amžiaus ir ankstyvojo valstybės periodo baltų archeologijos šaltiniai: artefaktų grupių (tipų) tyrimai – tipologija, chronologija, paplitimas (pvz.: Svarstyklių svoreliai; Pasaginės segės žvaigždiniais galais; ir pan...);
 • Kernavės archeologinės vietovės archeologinių tyrimų duomenys. 

Dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė

 

 
Temos derinamos asmeniškai
 
 • Gyventojų mityba rašytiniais ir ekofaktiniais duomenimis.

 • Archeobotaninė analizė iš įvarių Vilniaus enamiesčio vietų: gyventojų buitis, mityba, kultūrinių augalų racionas.

 • Ekofaktinių mėginių tyrimai.

 • Kultūrinių augalų kilmė Lietuje, ūkio sistemų organizacija archeobotaniniais duomenimis.

 • Mainai, ir ifrastuktūra ekofaktiniais duomenimis.

 • Ekonomikos ir buities tyrimai pasaulyje (Ukraina, Centrinė Azija, Kaukazas, Kinija).

Dokt. Skaistė Ardavičiūtė

 

 • Odinės piniginės ir kapšeliai Vilniaus (ar kito miesto) archeologinėje medžiagoje

 • Virtuvės indai Vilniaus Žemutinėje pilyje

 • Ąsočiai ir ąsotėliai Vilniaus Žemutinėje pilyje / miesto archeologinėje medžiagoje

 • Higienos įrankiai Vilniaus Žemutinėje pilyje/ miesto archeologinėje medžiagoje

 • Vilniaus Žemutinės pilies apšvietimas – žvakidės

Dokt. Mindaugas Grikpėdis

 • Kultūriniai augalai rytinio Baltijos regiono priešistorėje

Dokt. Gabrielė Gudaitienė

 

 • Akmens amžiaus archeologijos terminai, jų kilmė ir vartojimas 

 • Titnago uolienos gavybos vietos Lietuvoje ir aplinkiniuose regionuose

 • Smiltainio uolienos panaudojimas akmens amžiuje Lietuvoje

 • Radiokarboninio datavimo tyrimų taikymas Lietuvos akmens amžiaus archeologijoje

 • Akmens amžiaus archeologijos pristatymas visuomenei Lietuvoje: tendencijos, galimybės, inovacijos

 • Akmens amžiaus archeologinių objektų paieškos metodai ir galimybės Lietuvoje (Pabaltijo regione)

 • Akmens amžiaus radinių/objektų fiksavimo (fotografavimo, piešimo, matavimo, inventorizavimo ir t.t.) metodika

 • Lietuvos moksleivių žinių apie akmens amžiaus epochą vertinimas (statistinis tyrimas)

Dokt. Lijana Remeikaitė

  

 • Ankstyvojo metalų laikotarpio metalinių dirbinių kopijos iš kitų medžiagų

 • Sartų ežero mikroregionas ankstyvajame metalų laikotarpyje

 • Ankstyvojo metalų laikotarpio objektų tyrinėjimai Klaipėdos krašte XIX a. pab.–XX a. pradžioje

 • Papuošalai iš kaulo ankstyvuoju metalų laikotarpiu

Dokt. Agnė Žilinskaitė

 

Temos derinamos asmeniškai

 • Sąvokos "archeologinė kultūra" sampratos kaita (Lietuvoje ar tarptautinėje erdvėje);

 • Namų apyvokos reikmenys priešistoriniame būste (geldos, grūstuvai, šaukštai, samčiai ar kt.);

 • Žvejyba iki metalų eros pradžios. Įrankiai, reikšmė, kaita;

 • Priešistoriniai amatai - verslumo ištakos (pasirinkto amato analizė);

 • Prof. Marijos Gimbutienės "Senosios Europos" teorijos šiandieniniame moksliniame kontekste (Lietuvoje ar tarptautinėje erdvėje).

   

Dokt. Karolis Minkevičius

 

 • Geležies amžiaus gyvenviečių tyrimai
 • Žemdirbystė geležies amžiuje
 • Ginkluoti konfliktai geležies amžiuje
 • Asmeninė higiena geležies amžiuje
 • Paleoaplinkos tyrimų taikymas archeologijoje

Lekt. Rėda Nemickienė

 

 • Kryptis: Gamybinis ūkis ankstyvuoju metalų laikotarpiu

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos