ITKI katedros nariai

 Darbuotojas Moksliniai interesai Kontaktai Kontaktai Priėmimo laikas

Katedros vedėjas
Prof. dr. Alfredas Bumblauskas

LDK sociokultūrinė istorija: civilizacijos pobūdis, europeizacija ir istoridaugiakultūriškumas. Lietuvos istorijos periodizacija ir regioninė priklausomybė. Istoriografijos ir istorinės minties raida. Istorijos didaktika alfredas.bumblauskas@if.vu.lt Trečiadieniais
15.00 - 16.00 
211 aud.
Prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė Lietuvos totorių istorija ir kultūra. Bajorijos elgsena viešajame gyvenime XIX a. pirmoje pusėje. Luomai XIX a. Lietuvoje: institucijų ir sociokultūrinė raida (iki 1863 m.). XIX a. Lietuvos sociokultūrinė istorija tamara.bairasauskaite@if.vu.lt
Penktadieniais

12.30-13.30

Doc. dr. Donatas Brandišauskas Užbaikalė, Buriatijos respublika, Rytų Sibiras, Šiaurės Amerika. Šiaurės antropologija, lyginamoji antropologija, aplinkos antropologija, simbolinė antropologija, etnoarcheologija, kokybiniai lauko tyrimo metodai.
Oročėnai-Evenkai, medžiotojai ir elnių augintojai, žmonių-gyvūnų santykiai, posovietiniai ritualai, kraštovaizdžio suvokimas, tradicinės gydymo praktikos
d.brandisauskas@gmail.com Ketvirtadieniais 14.00
Doc. dr. Marija Drėmaitė Architektūros istorija. Industrializacijos ir modernizmo klausimai. Pramonės paveldas marija.dremaite@gmail.com Trečiadieniais  
16.30 - 17.30
328 kab.
Doc. dr. Genutė Kirkienė Lietuvos sociokultūrinė istorija. LDK bažnytinės unijos problematika. Kasdienybės ir buities istorija genute.kirkiene@if.vu.lt Ketvirtadieniais
14.00 - 14.00
110 kab.
Doc. dr. Eligijus Raila Lietuvos kultūros istorija. Biografika eligijus.raila@if.vu.lt  Trečiadieniais 14.00 - 15.00
110 kab.
Doc. dr. Nerijus Šepetys Istorijos teorija ir didaktika. Istorinės sąmonės problema nerowlf@gmail.com
 Trečiadieniais
15.00-16.00
Doc. dr. Rūta Šermukšnytė Istorijos didaktika, muzeologija, audiovizualinė kultūra

ruta.sermuksnyte@if.vu.lt

susitarus el. paštu
Doc. dr. Aurimas Švedas Lietuvių istoriografijos raida XX a. XX a. kultūros istorija aurimas.svedas@if.vu.lt Ketvirtadieniais
14.00 - 15.00
Doc. dr. Salvijus Kulevičius Paveldosauga: neeuropietiškosios paveldosaugos sampratos; tarptautinės paveldosaugos patirtis; nematerialaus paveldo apsauga salvijus.kulevicius@if.vu.lt Pirmadieniais nuo 13.30 
213 kab.
Doc. dr. Jurgita Verbickienė Sociokultūrinė Lietuvos etnokonfesinių bendruomenių istorija. Antisemitizmas. Dominuojančių visuomenės grupių požiūris įetnines ir konfesines mažumas jurgita.verbickiene@if.vu.lt 
jurgverb@gmail.com 

Trečiadieniais 14.00-15.00, 212 kab., prieš tai susitarus el. paštu 

Doc. dr. Justina Poškienė Viduramžių ir naujųjų laikų archeologija, archeologijos paveldosauga justina.poskiene@if.vu.lt Penktadieniais
14.00 - 15.00
Archeologijos katedroje
Doc. dr. Aurelijus Gieda Istorijos teorija ir istoriografijos istorija aurelijus.gieda@gmail.com  Ketvirtadieniais 16.00 - 17.00
Asist. dr. Loreta Skurvydaitė Heraldika. LDK kultūros istorija loreta.skurvydaite@if.vu.lt Susitarus el. paštu
213 kab.
Asist. dr. Artūras Vasiliauskas LDK politinė kultūra. Sociokultūrinė istorija arturas@norden.lt Penktadieniais
12.00-13.00

Asist. dr. Nerijus Babinskas Istorinė sociologija. Patrimonializmas kaip ikimodernių visuomenių tipologijos kategorija. Gamybinių jėgų ir gamybinių santykių raidos koreliacijos problema: ikikapitalistinės visuomenės, makroistorija, lyginamoji istorija, istorinė regionalistika nerijus.babinskas@if.vu.lt
Penktadieniais
14.00-15.00
Asist. dr. Bernardas Gailius XX a. Lietuvos istorija ir jos paminklai, partizanų karai XX a. Europoje bernardas.gailius@if.vu.lt Penktadieniais 11.00 - 12.00
218 aud.
Asist. dr. Agnė Vaitkuvienė Kultūros paveldo istorija, kultūros paveldo vadyba; archeologija vagne@erdves.lt Susitarus el. paštu
327 kab.
M.d. dr. Inga Leonavičiūtė Šaltinotyra; Viduramžių istorija; Lietuvos istorija XI–XVI a.; istorinė kartografija; Vilniaus universiteto istorija inga.leonaviciute@if.vu.lt   Pirmadieniais 10.45 - 11.45 
Asist. Dalia Vitkauskaitė LDK sociokultūrinė istorija; Lietuvos kultūros paveldas dalia.vitkauskaite@if.vu.lt
Antradieniais
13.00-14.00
110 kab.
Asist dr. Dovilė Troskovaitė Lietuvos karaimų bendruomenės istorija, demografija, teisinės ir socialinės padėties raida. Lenkijos ir Lietuvos nekrikščioniškų bendruomenių istorija XIX – XX a. Sekuliarios nekrikščionių tapatybės formavimas XIX a. pab. – XX a. pirmoje pusėje. Nekrikščioniškų bendruomenių kultūra ir paveldas dovile.troskovaite@gmail.com Pirmadieniais 12.00 - 13.00
212 kab.