Mokslinė veikla

Mokslinių tyrimų kryptys

Taikant šiuolaikinę metodologiją, tiriama:

  • LDK ir XIX-XXI a. pradžios Lietuvos visuomenės krikščioniškosios kultūros procesai ir kultūrinės tapatybės formos,
  • Etninių bei konfesinių mažumų istorinė kultūra,
  • Lietuvos visuomenės individuali ir kultūrinė istorinė atmintis bei šiuolaikinės istorinės kultūros tendencijos,
  • Istorijos funkcionavimas kasdienybėje,
  • Tarptautinės ir lietuviškosios paveldosaugos problematika.

VU biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai

2010 – 2020 m. Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra bei Kultūrinių bendrijų studijų centras bendrai tiria VU biudžetinę mokslo tiriamojo darbo temą –
Lietuvos kultūra:  istorija, paveldas, atmintis.

Projektai

  • Nuo 2008 m. rengiamas projektas „MAGNUS DUCATUS LITHUANIAE“ (http.www.mdl.lt), skirtas Lietuvos Didžiajai Kunigaikštijai ir apima šalis, turinčias bendrą istorinį paveldą – Lietuvą, Baltarusiją, Ukrainą, Lenkiją ir Rusiją . Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Lietuvos istorijos institutu.
  • 2011 – 2012 m. kartu su Lietuvos istorijos institutu, Lenkų institutu ir Goethe institutu vykdytas tarptautinis mokslinis-edukacinis projektas „Atminties kultūrų dialogas ULB erdvėse“. 2012 m. šio projekto pagrindu susikūrė Jerzy Giederoyc forumas, subūręs Lietuvos ir Lenkijos mokslininkus, diplomatus, žurnalistuas ir visuomenininkus.
  • 2010 – 2013 m. vykdomas Lietuvos Mokslo fondo finansuojamas projektas “LDK TRADICIJA, VAIZDINYS IR  MODERNŪS TAPATUMAI” Projektas vykdomas pagal Nacionalinę mokslo programą  “Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas”.
  • 2011 – 2013 m. kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu vykdytas bendras mokslinis projektas „Literatūra, kalba, istorija. Mokymo šaltinių duomenų bazė“.
  • 2010 – 2014 m. kartu su Lietuvių kalbos institutu vykdomas projektas „Lietuvių kalba. Idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“.

Katedros organizuojami renginiai

Svarbiausios katedros mokslininkų publikacijos

1. Istoriografija ir atvira visuomenė. Geschichtwissenschaft und offene Gesellschaft.  /Leidinį parengė prof. A.J.Becher (Braunschweigas), doc. A. Bumblauslas (Vilnius), prof. J. Rüsen (Essenas). Vilnius: VU leidykla, 1998. 341 p.

2. Tarp istorijos ir būtovės. Studijos prof. E. Gudavičiaus 70-mečiui / sudarė A. Bumblauskas ir R. Petrauskas. Specialusis „Lietuvos istorijos studijų“ leidinys, t. 1.  Vilnius: Aidai, 1999. 518 p.

3. Lietuvos sovietinė istoriografija. Teoriniai ir ideologiniai kontekstai / sudarė A. Bumblauskas ir N. Šepetys. Specialusis „Lietuvos istorijos studijų“ leidinys, t. 2. Vilnius: VU leidykla,1999. 435 p.

4. Gudavičius E. Lietuvos istorija. T. 1: nuo seniausių laikų iki 1569 metų. Vilnius: 2001. 662 p.

5. Gudavičius E. Lietuvos europėjimo keliais. Istorinės studijos /sudarė A. Bumbauskas ir R. Petrauskas. Vilnius: Aidai, 2002. 383 p.

6. Bumblauskas A. Senosios Lietuvos istorija. 1009 – 1795. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005. 486 p. , iliustr.

7. Čepaitienė R. Laikas ir akmenys. Kultūros paveldo sampratos moderniojoje Lietuvoje. Vilnius, 2005.

8. Šepetys N. Molotovo–Ribbentropo paktas ir Lietuva. Vilnius: Aidai, 2006. 335 p.

9. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir paveldo „dalybos“ /sudarė  A. Bumblauskas, Š. Liekis ir  G. Potašenko/. Specialusis „Lietuvos istorijos studijų“ leidinys, t. 5. Vilnius: VU leidykla, 2008. 431 p.

10. Kirkienė G. LDK politikos elito galingieji: Chodkevičiai XV-XVI amžiuje. Vilnius: VU leidykla, 2008. 267 p.

11. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai /sudarė A. Bumblauskas ir  G. Potašenko/. Specialusis „Lietuvos istorijos studijų“ leidinys, t. 7. Vilnius: VU leidykla, 2009. 375 p.

12. Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji istoriniai pasakojimai ir daugiakultūrinis miesto paveldas: straipsnių rinktinė /sudarė A. Bumblauskas, Š. Liekis ir G. Potašenko. Vilnius: VU leidykla, 2009. 314 p.

13. Švedas A. Matricos nelaisvėje: sovietmečio lietuvių istoriografija (1944-1985), Vilnius: Aidai, 2009, 335 p.

14. Verbickienė J. Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje: Sambūvio aspektai. Vilnius: Žara, 2009. 446 p.

15. Bumblauskas A. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija. Vilnius: VU leidykla, 2010. 336 p., 464 iliustr.

16. Drėmaitė M. Architektūra sovietinėje Lietuvoje. /kartu su V. Petruliu, J. Tutlyte), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.

17. Čepaitienė R. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius, 2010.

18. Raila E. Ignotus Ignotas: Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis. Vilnius: Aidai, 2010. 236 p.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos