Katedros nariai

Darbuotojas Moksliniai interesai Kontaktai Priėmimo laikas
Katedros vedėjas
Krikščionybės istorija XX a. Kultūrinis gyvenimas sovietų Lietuvoje. Sovietinė cenzūra arunas.streikus@if.vu.lt 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Ketvirtadieniais
12.30–13.30

Prof. Zenonas Butkus
Diplomatijos istorija.
Vokietijos istorija.
Baltijos šalių istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų.
Baltijos šalių užsienio politika 1918 - 1940 metais. Viduramžių istorija

zenonas.butkus@if.vu.lt 
Tel. 2687274
216 kab.

Penktadieniais
11.00–12.00
216 kab.
Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė
XX a. Europos šaliu tarptautiniai santykiai.
Vidurio Rytu Europos šaliu istorija ir ryšiai su Lietuva 1918-1939 m. 
Konsolidacijos (bendrdarbiavimo tarp įvairiu šaliu) procesai Vidrio Rytu Europoje ir Balkanuose 1918-1940 m.

dalia.bukeleviciute@if.vu.lt
Tel. 2687286
319-320 kab.

Antradieniais 
17.00–18.00

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis Naujausiųjų laikų Lietuvos istorijos problemos. Disidentinis judėjimas SSRS ir Rytų Europoje. Genocidas ir rezistencija algirdas.jakubcionis@if.vu.lt 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Ketvirtadieniais
12.00–13.00 
Doc. dr. Saulius Kaubrys Lietuvos istorija 1918 - 1939 m. Tautinės mažumos Lietuvoje ir Rytų Vidurio Europoje 1918 - 1939 m. Ugdymo institucijų raida Lietuvoje ir Rytų Vidurio Europoje 1918 - 1939 m. saulius.kaubrys@if.vu.lt 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Pirmadieniais 14.30–15.30
Doc. dr. Ramojus Kraujelis Šaltasis karas, tarptautinė politika ir Vidurio Europos valstybių politinė istorija XX a. II pusėje. Naujausios Lietuvos istorijos šaltiniotyra. Archyvistika ramojus.kraujelis@if.vu.lt 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Ketvirtadieniais 12.15 - 12.45 
Lekt. dr. Audrius Abromaitis  audrius.abromaitis@if.vu.lt 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Norbertas Černiauskas Socioekonominė XX amžiaus I-os pusės Lietuvos istorija. Partizanų karas 1944-1953 m.  Lietuvių politinis ir kultūrinis gyvenimas išeivijoje po II-ojo Pasaulinio karo nordberaht@yahoo.com 
Tel. 2687286
212 kab.

Pirmadieniais
17.00–18.00
212 kab.

Asist. dr. Ryšard Gaidis XIX - XX a. pradžios Lietuvos ir Rusijos imperijos istorija, XIX - XX a. politinės minties istorija, revoliucijos Europos ir pasaulio istorijoje, Vilniaus "krajovcų" judėjimas ir ideologija rysard.gaidis@if.vu.lt 
Tel. 2687286
319-320 kab.

Penktadieniais 14.30–15.30

Asist. dr. Valdemaras Klumbys Sovietmečio socialinė ir kultūrinė istorija, neginkluotas pasipriešinimas sovietmečiu, elgesio modeliai sovietinėje visuomenėje, Lietuvos inteligentijos istorija, propagandos teorija bei praktika  klumbys@gmail.com 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Tomas Vaiseta Sovietologija, sovietinė kultūros ir socialinė istorija, sovietinė psichiatrija tomas.vaiseta@if.vu.lt 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Inga Zakšauskienė  Šaltasis karas, sovietų sąjungos istorija, JAV užsienio politika, Vakarų radijo transliacijos, sovietinė kariuomenė arlauskaite.ing@gmail.com
Tel. 2687286
319-320 kab.
 Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Marius Ėmužis Sovietų Sąjungos sociopolitinė istorija; vėlyvojo stalinizmo politinė sistema; Sovietinė nomenklatūra; Lietuvos partizanų karo istorija; Lietuva 1991 metais; Vilniaus istorija marius.emuzis@gmail.com

Tel. 2687286

319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Lekt. Andrius Grodis Lietuvos Respublikos (1918-1940)  tarptautinė padėtis ir užsienio politika, socialinė istorija, ankstyvųjų naujųjų laikų visuotinė istorija andrius.grodis@gmail.com 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Pirmadieniais
14.00 - 15.00 
Lekt. Algirdas Narbutas XVIII a. pabaigos - XX a. pradzios lietuvių ir lenkų visuomenių etnopolitinė ir etnokultūrinė istorija, geopolitika Tel. 2687286
319-320 kab.
Ketvirtadienias
16.30 - 17.00 

 Naujosios istorijos katedros doktorantai

Monika Kareniauskaitė   monika.kareniauskaite@gmail.com
Sigita Černevičiūtė   sigita.cerneviciute@gmail.com 
Kęstutis Kilinskas   kestutis.kilinskas@gmail.com 
Dainius Noreika   noreikadainius@yahoo.com 
Elena Jasiūnaitė   ejasiunaite@gmail.com 
Enrika Žilytė   enrika.zilyte@gmail.com  

* skelbiamas 2017 / 2018 m. m.  rudens semestro priėmimo laikas