Skelbimai

2017 / 2018 m. m. siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos bei tematikos

 • Katedra skatina ir ragina studentus imtis iniciatyvos ir patiems siūlyti kursinių bei bakalauro darbų temas ir derinti jas su dėstytojais. Jei dėstytojo kursinių  ir bakalauro darbų temos / tematikos nepaskelbtos - derinti su dėstytoju individualiai, atsižvelgiant į nurodytuosius mokslinius interesus.
 • Vadovo parašas ant prašymo dėl kursinio ar bakalauro darbo temos ir vadovo pasirinkimo reikalingas.

Prof. dr. Zenonas Butkus

 
Kursinių ir bakalaurinių darbų temos:
 
 • Lietuvos ekonominiai ryšiai su Latvija ir Estija 1920-1940 metais
 • Anglijos tarpininkavimas nustatant Estijos – Latvijos ir Latvijos – Lietuvos sienas 1920-1921 metais
 • Palangos ir Šventosios gyventojų požiūris į prisijungimą prie Lietuvos 1918-1921 metais
 • Sovietų Rusijos taikos sutartys su Estija ir Lietuva: panašumai ir skirtumai,
 • Bermonto ir Judeničiaus karinės avantiūros Baltijoje 1919 metais
 • Lietuvos karinis bendradarbiavimas su Latvija 1919 metais
 • Baltijos hercogystės kūrimas 1918 metais
 • Augustino Voldemaro karinė doktrina 1917 – 1919 metais
 • Išeivijos vaidmuo atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę 1917 – 1918 metais
 • Vilniaus universiteto Rektoriaus skeptro grąžinimo problema
 • Kultūrinių vertybių atgavimo iš Rusijos problema Estijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje: panašumai ir skirtumai

Doc. dr. Arūnas Streikus

Kursinių ir bakalauro darbų tematikos:

 • Politinė cenzūra sovietų Lietuvoje
 • Kultūrinis gyvenimas ir jo kontrolė sovietų Lietuvoje
 • Bažnyčios istorija XX amžiuje
 • Antisovietinis pasipriešinimas
 • Atminties kultūra Vidurio ir Rytų Europoje

Doc. dr. Saulius Kaubrys

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Valsčių viršaičių instituto raida 1918-1940 m.
 • Brakonieriavimo fenomenas Lietuvoje 1918-1940 m.
 • Apylinkės teisėjas ir teismas Lietuvoje  1918-1940 m.
 • Arešto namai Lietuvoje 1918-1940 m.
 • Administracinio - teritorinio padalinimo pokyčiai Lietuvoje 1918-1940 m.
 • Vaistinės ir vaistininkai nepriklausomoje Lietuvoje
 • Degtinės monopolis: teisinė reglamentacija, argumentai “už” ir “prieš”

Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė

 
Kursinių darbų temos:
 • Marijos ir Juozo Urbšių visuomeninė ir kultūrinė veikla Lietuvoje ir užsienyje
 • Pradžios mokykla kaime ir mieste 1918-1940 m.: ryškėjanti skirtis
 • Kaimo mokytojo misija ir "vaidmenys" tarpukario Lietuvoje
 • Mokyklos misija - auklėti, o ne tik mokyti (XXa. 4 deš.)

Bakalauro darbų temos:

 • E. Turausko visuomeninė ir politinė veikla 1939-1966 m.: laikysena Lietuvos valstybingumo atžvilgiu
 • Lietuvos pasiuntinybės Londone veikla XX a. 5-7 deš.
 • Lietuvių bendruomenė D. Britanijoje 5-7 deš.

Kursiniams ir/ar bakalauriniams darbams:

 • Privalomojo pradžios mokslo įgyvendinimas Lietuvoje 1928-1940 m.
 • Švietimo sistema Lietuvoje 1918-1940 m.: visuomenės (ne)įsitraukimas
 • Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politika 1990-2004 m.  

galimos įvairios temos

 

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis

Dėl bakalauro darbų temų - tartis individualiai.

 

Doc. dr. Ramojus Kraujelis

Siūlomos preliminarios kursinių ir bakalauro darbų temos, galutinės temos suderinamos konsultacijų metu.

 • Niurnbergo (arba Tokijo) tarptautinio karo tribunolas ( šaltiniotyrinė analizė)
 • Paryžiaus taikos konferencija ir taikos sutarčių rengimas bei pasirašymas 1946-1947 m.
 • Tarptautinių krizių sprendimas ir Ženevos susitikimai 1954-1955 m.
 • Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Helsinkio Baigiamasis Aktas ir sienų klausimas Europoje
 • 1989 m. demokratinės permainos Vengrijoje (arba kitoje pasirinktoje Vidurio ir Rytų Europos valstybėje)
 • Lietuvos diplomatinis atstovavimas  pasirinktoje valstybėje (galimi  atskiri laikotarpiai: 1926-1940 m; 1940-1991 m; 1991-2016 m.)

Dr. Ryšard Gaidis

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Taikos tarpininkų funkcijos ir veikla Lietuvoje 1861–1901 metais (būtinos rusų kalbos žinios)
 • XIX a. II pusės Vilniaus generalgubernatorių kolektyvinis portretas (būtinos rusų kalbos žinios)
 • Vilniaus gubernijos apskričių karinių viršininkų veikla 1863–1864 metais (būtinos rusų kalbos žinios)
 • 1863–1864 m. sukilimo vertinimas „Vilenskij Vestnik“ leidinyje
 • Rusijos imperijos administracijos aparatas Lietuvoje 18631915 metais
 • Slavofilų požiūris į Rusijos imperijos tautas

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Vilniaus archeologijos komisija 1855–1865
 • Lietuvos ekonominės raidos tendencijos 1861–1905 metais
 • 1863 – 1864 m. sukilimo Lietuvoje karinių veiksmų strategija ir taktika  (būtinos rusų kalbos žinios)
 • 18301831 m. sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje istoriografija
 • 18631864 m. sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje istoriografija
   

Asist. Inga Zakšauskienė

Dėl bakalauro darbų temų - tartis individualiai

 

Dr. Norbertas Černiauskas

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • 1928 m. stichinės nealimės Šiaurės Lietuvoje
 • Moteris darbininkė – tarp tradicijos ir modernybės
 • Viengungiai tarpukario Lietuvoje
 • Jaunųjų ūkinikų rateliai – modernios žembdirbystės užtaisas

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Tarpukario socialinės politikos kūrėjas ir vykdytojas – Aleksandras Šostakas
 • Zimagorai – lietuviškasis proletariatas
 • Tarp darbuotojo ir darbdavio: Vyriausioji darbo ir socialinės apsaugos inspekcija (1925-1939)
 • Vieningo darbo idelogija 4 deš. Lietuvoje
 • Prisiminimai apie tarpukarį: aukso amžiaus paieškos? 

Dr. Valdemaras Klumbys

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Senatvė amžinai jaunoje šalyje: pensininkai sovietmečio Lietuvoje (vaizdiniai ir vertinimai, materialinė padėtis.
 • Kai pradėjo nebesutapti charakteriai: skyrybos sovietmečio Lietuvoje (priežastys ir pasekmės)
 • "Saugokis automobilio" (vairavimo kultūra, kelių eismo nelaimės sovietmečio Lietuvoje)
 • Nemokamų sekso telefonų beieškant: viešosios erdvės erotizacija Lietuvoje griūvant SSRS (1988-1991)
 • Nusikalstamumas Lietuvoje Sąjūdžio laikais (1988-1990)
 • Kino mėgėjai sovietmečiu
 • Visuomenės reakcija į destalinizaciją Lietuvoje (1956-1964)
 • Apie mirtį ir mirimą sovietmečiu: mirties vaizdiniai Lietuvoje (chronologinis laikotarpis pasirinktinai)
 • Savižudybė sovietinėje Lietuvoje 
 • Laikraščio "Lietuvos pionierius" istorija

Pastaba: prieš pasirenkant būtina susitikti su vadovu

Dr. Tomas Vaiseta

Kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Valstybinės respublikinės bibliotekos istorija sovietmečiu
 • Operos ir baleto teatro istorija sovietmečiu
 • Kova su alkoholizmu sovietmečiu
 • Sovietinės gamyklos kasdienybė
 • Sovietinė sveikatos apsaugos sistema ir jos problemos
 • Sovietų Lietuvos socialinės istorijos problemos
 • XX a. II pusės Lietuvos atminties kultūros problemos
 • A. Štromo sovietinės sistemos analizė ir prognozės

Studentai kviečiami siūlyti savo temas sovietmečio kultūros, socialinės ir kasdienybės istorijos temomis.

dr. Marius Ėmužis

Bakalauro darbų temos:

 • Keliavimas į užsienį vėlyvuoju sovietmečiu (9 deš.)
 • Partinio "mokslo" sistema sovietmečiu: aukštosios partinės mokyklos ir jų likimas
 • Išeivių veikla atsikūrusioje Lietuvoje (XX a. 10 deš.)
 • Juozas Bulavas nuo komunisto pogrindininko iki nepriklausomos LR Seimo nario
 • Vilniaus darbininkijos socialinės problemos sovietmečiu (galima rinktis konkretesnį periodą)
 • Viešasis maitinimas sovietmečiu: kasdienybė ir problemos (galima rinktis konkretesnį periodą)

Kursinių darbų temos:

 • Liaudies seimo narių kolektyvinė biografija
 • Savižudybė partizanų kare: mastai ir vertinimai
 • Lietuvių emigracija 1944-1945 metais dienoraščiuose, atsiminimuose ir prozoje

Lekt. Andrius Grodis

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Dvarų ekonominė ir socialinė padėtis Lietuvoje 1918-1922 metais
 • Žemės ūkio parodos Lietuvoje XX a. trečiame dešimtmetyje
 • Lietuvos alaus pramonė 1919-1929 metais
 • Vidaus prekyba Lietuvoje pasaulinės ekonomikos krizės laikotarpiu
 • Apskričių pataisos namai Lietuvoje XX a. ketvirtame dešimtmetyje
 • Lietuvos-Danijos diplomatiniai santykiai 1990-1995 metais

Asist. Algirdas Narbutas

Dėl kursinių ir bakalauro darbų temų - tartis individualiai

dokt. Dainius Noreika

Kursinių darbų temos:

 • 1941 m. birželio sukilimas Lietuvoje
 • Lietuvos laisvės armijos, Lietuvių fronto ir kitų organizacijų dalyvavimas antinaciniame ir antisovietiniame pasipriešinime
 • Lietuvos partizanų karas (1944-1953)
 • Lietuvos partizanų ryšiai su Latvijos partizanais
 • Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Ukrainoje

dokt. Enrika Žilytė

Kursinių darbų temos:

 • XX amžiaus vidurio asmenybės biografija/ pasirinktas biografinis aspektas
 • Ginkluoto ir neginkluoto pokario pasipriešinimo tarpusavio sąveikos
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos