Skelbimai

2016 / 2017 m. m. siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos bei tematikos

 • Katedra skatina ir ragina studentus imtis iniciatyvos ir patiems siūlyti kursinių bei bakalauro darbų temas ir derinti jas su dėstytojais. Jei dėstytojo kursinių  ir bakalauro darbų temos / tematikos nepaskelbtos - derinti su dėstytoju individualiai, atsižvelgiant į nurodytuosius mokslinius interesus.
 • Vadovo parašas ant prašymo dėl kursinio ar bakalauro darbo temos ir vadovo pasirinkimo reikalingas.

Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė

 
Kursiniams ir/ar bakalauriniams darbams:
 
 • Privalomojo pradžios mokslo įgyvendinimas Lietuvoje 1928-1940 m.
 • Švietimo sistema Lietuvoje 1918-1940 m.: visuomenės (ne)įsitraukimas 
 • Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politika 1990-2004 m.

Siūlomos bakalauro darbų tema:

 • E. Turausko visuomeninė ir politinė veikla 1939-1966 m.: laikysena Lietuvos valstybingumo atžvilgiu

Siūlomos kursinių darbų tema:

 • Marijos ir Juozo Urbšių visuomeninė ir kultūrinė veikla Lietuvoje ir užsienyje

galimos įvairios temos

 

Doc. dr. Saulius Kaubrys

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Valsčių viršaičių instituto raida 1918-1940 m.
 • Brakonieriavimo fenomenas Lietuvoje 1918-1940 m.
 • Apylinkės teisėjas ir teismas Lietuvoje  1918-1940 m.
 • Arešto namai Lietuvoje 1918-1940 m.
 • Administracinio - teritorinio padalinimo pokyčiai Lietuvoje 1918-1940 m.

Doc. dr. Ramojus Kraujelis

Siūlomos preliminarios kursinių ir bakalauro darbų temos, galutinės temos suderinamos konsultacijų metu.

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Niurnbergo (arba Tokijo) tarptautinio karo tribunolas ( šaltiniotyrinė analizė)
 • Paryžiaus taikos konferencija ir taikos sutarčių rengimas bei pasirašymas 1946-1947 m.
 • Tarptautinių krizių sprendimas ir Ženevos susitikimai 1954-1955 m.
 • Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Helsinkio Baigiamasis Aktas ir sienų klausimas Europoje
 • 1989 m. demokratinės permainos Vengrijoje (arba kitoje pasirinktoje Vidurio ir Rytų Europos valstybėje)

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės Kaune 1919-1940 m.  (pasirinktas aspektas: įsisteigimas,  diplomatiniai atstovai akredituoti Lietuvai ir rezidavę Kaune, atstovybių  uždarymas)
 • Lietuvos diplomatinis atstovavimas Pietų Amerikoje (galimi  atskiri pasirinkti laikotarpiai: 1926-1940 m; 1940-1991 m; 1991-2016 m.)

Doc. dr. Arūnas Streikus

Kursinių ir bakalauro darbų tematikos:

 • Politinė cenzūra sovietų Lietuvoje
 • Kultūrinis gyvenimas ir jo kontrolė sovietų Lietuvoje
 • Bažnyčios istorija XX amžiuje
 • Antisovietinis pasipriešinimas
 • Atminties kultūra Vidurio ir Rytų Europoje

Dr. Norbertas Černiauskas

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • 1928 m. stichinės nealimės Šiaurės Lietuvoje
 • Ar emigracija tarpukario Lietuvos laikyta problema?
 • Moteris darbininkė – tarp tradicijos ir modernybės
 • Viengungiai tarpukario Lietuvoje
 • Jaunųjų ūkinikų rateliai – modernios žembdirbystės užtaisas

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Darbo rūmai (1935-1940): ideologija ir veikla
 • Tarpukario socialinės politikos kūrėjas ir vykdytojas – Aleksandras Šostakas
 • Zimagorai – lietuviškasis proletariatas
 • Tarp darbuotojo ir darbdavio: Vyriausioji darbo ir socialinės apsaugos inspekcija (1925-1939)
 • Vieningo darbo idelogija 4 deš. Lietuvoje

Dr. Ryšard Gaidis

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Tarptautinės padėties atspindžiai lietuvių spaudoje 1904–1914 metais
 • Taikos tarpininkų funkcijos ir veikla Lietuvoje 1861–1901 metais (būtinos rusų kalbos žinios)
 • XIX a. II pusės Vilniaus generalgubernatorių kolektyvinis portretas (būtinos rusų kalbos žinios)
 • Vilniaus gubernijos apskričių karinių viršininkų veikla 1863–1864 metais (būtinos rusų kalbos žinios)
 • 1863–1864 m. sukilimo vertinimas „Vilenskij Vestnik“ leidinyje
 • Rusijos imperijos administracijos aparatas Lietuvoje 18631915 metais
 • Slavofilų požiūris į Rusijos imperijos tautas

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Katalikų Bažnyčia ir 1863–1864 m. sukilimas
 • Vilniaus archeologijos komisija 1855–1865
 • Lietuvių politinių partijų socialinės-ekonominės nuostatos (XX a. pradžioje): skirtumai ir panašumai
 • Lietuvos ekonominės raidos tendencijos 1861–1905 metais
 • Tautinių mažumų klausimas lietuviškų politinių partijų programose XX a. pradžioje
 • 18301831 m. sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje istoriografija
 • 18631864 m. sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje istoriografija
   

Dr. Valdemaras Klumbys

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Senatvė amžinai jaunoje šalyje: pensininkai sovietmečio Lietuvoje (vaizdiniai ir vertinimai, materialinė padėtis.
 • Kai pradėjo nebesutapti charakteriai: skyrybos sovietmečio Lietuvoje (priežastys ir pasekmės)
 • "Saugokis automobilio" (vairavimo kultūra, kelių eismo nelaimės sovietmečio Lietuvoje)
 • Nemokamų sekso telefonų beieškant: viešosios erdvės erotizacija Lietuvoje griūvant SSRS (1988-1991)
 • Nusikalstamumas Lietuvoje Sąjūdžio laikais (1988-1990).
 • Laisvė skųsti: atsiliepimų ir skundų knygos sovietmečiu
 • Visuomenės reakcija į destalinizaciją Lietuvoje (1956-1964)
 • Apie mirtį ir mirimą sovietmečiu: mirties vaizdiniai Lietuvoje (chronologinis laikotarpis pasirinktinai)
 • Savižudybė sovietinėje Lietuvoje
   
 • Laikraščio "Lietuvos pionierius" istorija

Pastaba: prieš pasirenkant būtina susitikti su vadovu.

Bakalauro darbų tematikos visiškai sutampa su dr. V. Klumbio moksliniais interesais.

Dr. Tomas Vaiseta

 • Istorija kaip Atgimimo problema (tik kursinis)
 • Vedybos/skyrybos sovietmečio spaudoje (tik kursinis)
 • Atminimo ir atminties kultūra posovietinėje dailėje
 • Kalbėti bolševikiškai: sovietinės ideologijos raiška ir žodynas egodokumentuose
 • Neformali komunikacija sovietmečiu
 • Sovietinė gamykla: socialinė ir kasdienybės istorija
 • Sovietinė urbanizacija kaip kultūros reiškinys
 • Vaikų literatūra ir leidyba sovietmečiu

Studentai kviečiami siūlyti savo temas sovietmečio kultūros, socialinės ir kasdienybės istorijos temomis.

Lekt. Andrius Grodis

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Lietuvos socialdemokratų partijos socialinės–ekonominės politikos nuostatos 1918–1922 metais
 • Pensijų sistemos formavimasis Lietuvoje 1919–1925 metais
 • Pramonės atkūrimas ir raida Šiauliuose 1918–1928 m.
 • Vagystės Kaune XX a. trečiame dešimtmetyje
 • Doroviniai nusikaltimai Lietuvoje XX a. ketvirtame dešimtmetyje
 • Socialinės apsaugos sistemos raida Lietuvoje XX a. ketvirtojo dešimtmečio pirmoje pusėje
 • Lietuvos–Italijos diplomatiniai santykiai 1991–1995 m.

Asist. Algirdas Narbutas

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Karlo Markso požiūris į „lenkų klausimą“ 
 • Lietuvos įvaizdis Henriko Sinkevičiaus istoriniuose romanuose
 • Piotras Stolypinas ir Lietuva. (Būtina mokėti skaityti rusiškai)
 • Gen. Liucijanas Želigovskis – Vidurio Lietuvos vadovas. (Būtina mokėti skaityti lenkiškai)
 • Vinstonas Čerčilis ir Baltijos valstybės

Dėl bakaluro darbų temų tartis individualiai.

Asist. Inga Zakšauskienė

Temos nepaskelbtos

Dėl bakalauro darbų temų - tartis individualiai.

dokt. Sigita Černevičiūtė

Temos nepaskelbtos

Dėl kursinių ir bakalauro darbų temų - tartis individualiai.

dokt. Enrika Žilytė

Kursinių darbų temos:

 • XX amžiaus vidurio asmenybės biografija/ pasirinktas biografinis aspektas
 • Ginkluoto ir neginkluoto pokario pasipriešinimo tarpusavio sąveikos
 • Moteris  Antrojo pasaulinio karo metais: kasdienybės iššūkiai

dr. Marius Ėmužis

dr. Gražina Sviderskytė

dokt. Monika Kareniauskaitė

dokt. Dainius Noreika