SVIK darbuotojai

  

DarbuotojasMoksliniai interesaiKontaktaiPriėmimo laikas
Katedros vedėjas
Prof. Rimvydas Petrauskas
XIII - XVI a. LDK politinė ir socialinė istorija rimvydas.petrauskas@if.vu.lt 
tel. (8 5) 268 72 81
Trečiadieniais
10.00 - 11.00
 210 kab.
Prof. dr. Irena Valikonytė Lietuvos Statutas. Lietuvos Metrika. LDK teisinė kultūra. Bajorių statusas LDK irena.valikonyte@if.vu.lt 
tel. (8 5) 268 72 97
335-326 kab.
Trečiadieniais
12.30 - 13.30 

Doc. dr. Liudas Jovaiša Krikščionybės Lietuvoje istorija. Vienuolystės LDK istorija. LDK kultūros istorija. Lotyniškieji LDK istorijos šaltiniai liudas.jovaisa@if.vu.lt 
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Susitarus el. paštu
Doc. dr. Jolanta Karpavičienė Saksų-Magdeburgo teisės sklaida Europoje ir Lietuvoje. Miestai Vidurio Rytų Europoje viduramžiais ir ankstyvaisiais Naujaisiais laikais. Teisinės kultūros raiška viduramžiais ir ankstyvaisiais Naujaisiais laikais. Moters ir šeimos istorijos Europoje lyginamieji aspektai j.karpaviciene@valdovurumai.lt 
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Ketvirtadieniais
12.30 - 13.30
(susitarus el. paštu)
Doc. dr. Eugenijus Saviščevas LDK bajorijos istorija. LDK regionų visuomenių istorija. Genealogija. Civilizacijų istorija. LDK materialinės kultūros ir ūkio istorija eugenijus.saviscevas@if.vu.lt 
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Pirmadieniais
14.00 - 15.00
Doc. dr. Vydas Dolinskas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XVI-XVIII a. Švietimo epocha Lietuvoje. Lietuvos kultūros ir meno istorija. Visuotinė ir Lietuvos architektūros istorija. Visuotinė ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija v.dolinskas@valdovurumai.lt 
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Pirmadieniais
12.30 - 13.30
(susitarus el. paštu)

Asist. dr. Tomas Čelkis LDK teritorializacija, keliai pastas.tc@gmail.com 
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Antradieniais
12.00 - 13.00
Asist. dr. Vytautas Volungevičius LDK struktūrų ir socialinė istorija XIII-XVI a. vytautas.volungevicius@gmail.com 
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Susitarus el. paštu
Asist.  dr. Martynas Jakulis Špitolės Vilniuje ir LDK. Socialinė LDK istorija XVI-XVIII a. martynas.jakulis@gmail.com
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Ketvirtadieniais
14.00 - 15.00
(susitarus el. paštu)

Asist.  dr. Neringa Dambrauskaitė
LDK bajorijos kasdienis gyvenimas ir materialinė kultūra XVI - XVII a. I p., LDK bajorų virtuvė XVI - XVII a. I p., LDK bajorijos namų ūkių socioekonomika XVI - XVII a. I p.
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Trečiadieniais
13.00 - 14.00
(325 kab.)

Jaunesnioji m. d. Neringa Šlimienė Lietuvos Metrika. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ūkinė veikla XIV–XVI a. LDK valstietija XIV–XVI a.

neringa_slimiene@yahoo.com 
Tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.

Susitarus el. paštu
Jaunesnioji m. d. Saulė Viskantaitė - Saviščevienė
Šemetų giminės genealogijos ir istorijos problemos saule.viskantaite@if.vu.lt 
tel. (8 5) 268 72 97
235-326 kab.
Susitarus el. paštu

 

 Doktorantai
 Vladas Liepuonius  Abiejų Tautų Respublikos politinė istorija, bajorijos istorija, Ansktyvųjų Naujųjų laikų Europos istorija, biografika, valgymas, miegojimas.  vladas.liepuonius@gmail.com 
 Andrius Jurkevičius  LDK rusėniškos teritorijos XIV a. pabaigoje - XVI a. pabaigoje: Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių lyginamoji analizė  andrius.jurkevicius@if.stud.vu.lt 
Veronika Gudaitė  Socialinis mobilumas ir lokalinė migracija LDK mažuosiuose miestuose (Vilniaus, Trakų, Kauno, Ukmergės, Upytės pavietai ir Žemačių seniūnija) XVIII a. II-oje pusėje veragud.@gmail.com 
Milda Kvizikevičiūtė  Keliavimas ir jo refleksijos XVI - XVIII a. LDK privačioje raštijoje milda.kviz.@gmail.com 
Toma
Zarankaitė
Medžioklės fenomenas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: socioekonominis, sociopolitinis, mentalinis diskursai  toma.zarankaite@gmail.com 
Brigita Balčiūnaitė Lietuvos jėzuitų provincija (1608-1773 m.): vienuolijos struktūros tapatybė ir kaita  brbalciunaite@gmail.com
Ričardas Dediala Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIII a. pabaigoje – XIV pradžioje: politika, visuomenė, karyba ricardas.dediala@gmail.com
Tomas Vaitkus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdžios elitas 1522-1569 m.: sudėtis ir struktūra  tomasvaitkus1990@gmail.com
Vita Diemantaitė Lietuvos Didžioji Kunigaikštystės kanceliarijos struktūra ir veikla 1566-1623 m. diemantaite@gmail.com