Skelbimai

Siūlomos 2017/2018 m. m. siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos.

Katedra skatina ir ragina studentus imtis iniciatyvos ir patiems siūlyti kursinių bei bakalauro darbų temas ir derinti jas su dėstytojais.

Vadovo parašas ant prašymo dėl kursinio ar bakalauro darbo temos ir vadovo pasirinkimo reikalingas

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas 

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Lietuvos valdovų susitikimai/suvažiavimai Viduramžiais: topografija ir organizacija
 • Gerieji žmonės ir smulkiosios bajorijos genezė
 • Lietuvos didikai Rusios žemėse XV-XVI a. pirmoje pusėje
 • Pasirinktos XV-XVI a. LDK didikų giminės ar didiko biografijos tyrimas
 • Pasirinkto valdovo ar didikų giminės istorinio atminimo tyrimas 
 • LDK kilmingųjų kasdienybė XV ir XVI a. sandūroje pagal Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų dokumentus
 • Kilmingųjų antroponimika: bajorų vardai ir prievardžiai XV-XVI a.

Doc. dr. Eugenijus Saviščevas

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regionų (pasirinktinai – Kijevo, Voluinės, Podolės, Palenkės) visuomenės XV–XVI a.
 • Vilniaus ir Trakų vaivadijų valstiečiai XVI a.
 • Žemaitijos valstiečiai XV-XVI a.
 • Vilniaus tijūnija: genezė ir funkcionavimas XIV–XVI a.
 • Renesanso biurokratijos beieškant: Ulricho Hozijaus (1455–1535) atvejis
 • Žygimanto Augusto santykiai su Lietuvos valdžios elitu 1563–1572 m.
 • Vilniaus vaivada Jonas Hlebavičius (apie 1480–1549) ir jo politinė veikla
 • Lietuvos politikai ir jų politika ordinariniuose Respublikos Seimuose (pasirinktinai Stepono Batoro, Zigmanto Vazos, Vladislovo Vazos valdymo metais)
 • Jonas Karolis Chodkevičius (1560–1621)
 • Priešprieša ir sugyvenimas: Lietuvos ir Lenkijos diduomenės mišrios santuokos 1569–1632 m.

Doc. dr. Liudas Jovaiša

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Pijorai Lietuvoje ir jų veikla XVII–XIX a.
 • Trinitoriai Lietuvoje ir jų veikla XVII-XIX a.
 • XVII–XVIII a. proginiai pamokslai kaip istorijos šaltinis
 • Eustachijus Valavičius – katalikiškosios Reformos vyskupas
 • Konstantinas Kazimieras Bžostovskis: tarp politiko ir ganytojo
 • Bažnytinio ir religinio gyvenimo istorijos šaltiniai Lietuvos Metrikoje

Doc. dr. Jolanta Karpavičienė

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Vilniaus miesto ir miestiečių reprezentavimas valdovų ir didikų įžygiuotuvių į LDK sostinę triumfo iškilmėse
 • Diplomatinis ceremonialas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje Vilniuje
 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaras Vilniuje: ekonominiai funkcionavimo aspektai
 • „...pagal Magdeburgo teisės paprotį“: teisinė kultūra LDK miestuose XVI a.
 • Pirklių verslas LDK miestuose XVI a.: arealas, organizavimas, konfliktai
 • Miestietis, miestėnas, miesto gyventojas: šaltinių terminija socialinėms grupėms LDK miestuose apibrėžti
 • Teisinė kasdiena Kaune XVI a. viduryje miesto raštvedybos duomenimis: miestiečių bendruomenės sambūvio aspektai
 • Moters padėtis LDK mažuosiuose magdeburginiuose miestuose XVI–XVII a.
 • Gyvenimo ritmas Lietuvos mažuosiuose magdeburginiuose miestuose: Merkinės ir Alytaus atvejai
 • Magdeburginės savivaldos modelis ir funkcionavimas mažuosiuose Lietuvos miestuose XVI–XVII a.
 • Kokius reikalus miestiečiai spręsdavo apeliaciniame teisme? LDK asesorių teismo veikla Lietuvos metrikos duomenimis

Doc. dr. Vydas Dolinskas

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Politinė LDK XVIII a. istorija:
  • LDK politinės aktualijos 1764 m. tarpuvaldžio seimų dienoraščiuose
  • Vilniaus-Radomo konfederacija (1767–1768) Lietuvoje
  • LDK atstovų veikla 1773–1775 m. delegaciniame seime
 • XVII–XVIII a. LDK istorinės asmenybės:
  • Vilniaus vyskupas Mikalojus Steponas Pacas
  • LDK kancleris Jonas Frydrichas Sapiega
  • LDK pakancleris Kazimieras Konstantinas Pliateris
 • LDK kultūros ir meno istorija:
  • 1610 m. gaisro pasekmės Vilniaus miestui (paveldo netektys ir architektūrinės transformacijos)
  • Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai XVII a. pirmojoje pusėje
  • Lietuvos gotikos raidos lietuviškosios istoriografijos akcentai

Dr. Tomas Čelkis

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • LDK politiniai ryšiai su totorių chanais XV–XVI a.
 • 1561 m. Livonijos pri(si)jungimas prie LDK: priežastys ir pasekmės
 • LDK politinės sutartys: XIV–XVII a. tarpvalstybinės teisės paminklai
 • LDK pasiuntinybės XIV – XVI a.: organizavimas, diplomatinis ceremonialas, simbolių „kalba“
 • XVI–XVII a. inventoriai – LDK istorijos šaltiniai
 • Pastoviai ir pastotės XV – XVI a. LDK
 • Bitininkystė ir jos tradicijos XVI a. LDK
 • Žirgas LDK kasdienybėje XV–XVI a.
 • Vokiečių ordino „wegeberichtai“: maršrutų lokaciją
 • LDK sausumos kelių tinklo struktūra XVIII a.
 • LDK istorinė kartografija: pasiekimai ir tyrimų perspektyvos
 • Vilniaus gubernijos žemėlapių braižyklą 1801–1917 m.: organizacija, veikla, kartografinis paveldas
 • LDK lokalinė istorija: Pasvalys XVI–XVII a.

Dr. Vytautas Volungevičius

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Pavieto termino atsiradimas LDK dokumentuose ir jo samprata iki 1564–1566 m. reformos
 • Lietuvos Viduramžių istoriografija Nepriklausomoje Lietuvoje
 • Valsčiaus ir pavieto santykis XV–XVI a. LDK
 • Baudžiavos Lietuvoje genezė. Istoriografijos versijos
 • Miško naudmenų reglamentacija XIV–XVI a.
 • Implicitiška ar jokia? Regalijų samprata LDK
 • Feodalizmas LDK? Istoriografijos sampratos
 • Kunigaikščio titulas ir socialinė tikrovė XV–XVI a. LDK
 • Valakų reformа LDK: idealybė, tikrovė, regioniškumas
 • Viduramžių ir ankstyvųjų Naujųjų laikų sampratos Lietuvos istoriografijoje

Dr. Martynas Jakulis

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Vilniaus evangelikų reformatų bendruomenė XVI‒XVIII a.: institucijos ir sudėtis
 • Vilniaus liuteronų bendruomenė XVI‒XVIII a.: institucijos ir sudėtis [būtina skaityti vokiškai]
 • Moterų darbas XVII a. 2 pusės ‒ XVIII a. Vilniuje: pobūdis, galimybės, uždarbis
 • Našlės XVII‒XVIII a. Vilniuje: materialinės padėties aspektas
 • Vilniaus katedros kapitulos žemėvalda XVI‒XVIII a.: kaita, reikšmė ir administravimas

Būtinos anglų ir (bent jau minimalios) lenkų, lotynų kalbų žinios

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos