Komisijos

AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJA

Patvirtinta 2015 12 21 VU Istorijos fakulteto Tarybos nutarimu Nr. 5 (11).

Doc. dr. Arūnas Streikus – pirmininkas; 

Nariai: 

doc. dr. Marija Drėmaitė, 

doc. dr. Liudas Jovaiša, 

doc. dr. Gintautas Vėlius, 

Reda Pakenytė (studentų atstovė), 

Viktorija Daškevičiūtė (studentų atstovė).

APELIACIJOS KOMISIJA

Atnaujinta 2014 04 29 VU Istorijos fakulteto Tarybos nutarimu Nr. 2.  

Prof. dr. Alfredas Bumblauskas, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra – pirmininkas;

Nariai:

Doc. dr. Saulius Kaubrys – Naujosios istorijos katedra,

Dr. Loreta Skurvydaitė – prodekanė,

Prof. dr. Irena Valikonytė – Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra,

Greta Paskočiumaitė – studentų atstovė.

GINČŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA

Atnaujinta VU Istorijos fakulteto Dekano 2015 m. spalis 28 d. įsakymu Nr. 1700000-DV-19 -(1701.2.13).

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis, Naujosios istorijos katedra – pirmininkas;

Nariai:

 Doc. dr. Nerijus Šepetys, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra,

Lekt. dr. Ryšard Gaidis, Naujosios istorijos katedra,

Reda Pakenytė, fakulteto Studentų atstovybės narė,

Žygimantas Merčaitis, fakulteto Studentų atstovybės narys,

Dominykas Sėdaitis, fakulteto Studentų atstovybės narys.

ATESTACINĖ KOMISIJA

2016 M. (VASAROS LAIDA) BAIGIAMŲJŲ DARBŲ (EGZAMINŲ) GYNIMO KOMISIJOS

  • Archeologijos bakalauro darbų gynimo komisija 

Pirmininkas: Doc. dr. Gintautas Vėlius 

Nariai: 

Doc. dr. Aleksiejus Luchtanas 

Doc. dr. Algimantas Merkevičius 

Dr. Egidijus Šatavičius 

Giedrė Piličiauskienė 

Dr. Giedrė Keen 

Socialiniai partneriai: Dr. Rokas Vengalis - Valstybinio Kenavės kultūrinio rezerato direkcijos Mokslinių tyrimų skyriaus archeologas 

Sekretorius(-ė): Violeta Vasiliauskienė.

 

  • Istorijos bakalauro darbų gynimo komisija 

Pirmininkas: Doc. dr. Arūnas Streikus 

Nariai:

Doc. dr. Saulius Kaubrys 

Doc. dr. Eugenijus Saviščevas 

Dr. Tomas Čelkis 

Dr. Norbertas Černiauskas 

Dr. Tomas Vaiseta 

Dr. Valdemaras Klumbys 

Dr. Vytautas Volungevičius

Socialiniai partneriai: Dr. Vilma Bukaitė - Lietuvos Nacionalinio muziejaus Signatarų namų vyresnioji muziejininkė 

Sekretorius(-ė): Dovilė Kievaitė, Rima Bareikienė.

 

  • Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro darbų gynimo komisija 

Pirmininkas: Doc. dr. Eligijus Raila 

Nariai: 

Prof. dr. (HP) Alfredas Bumblauskas 

Doc. dr. Genė Kirkienė 

Doc. dr. Nerijus Šepetys 

Doc. dr. Donatas Brandišauskas 

Dr. Aurelijus Gieda 

Dr. Loreta Skurvydaitė 

Socialiniai partneriai: Dr. Mikas Vaicekauskas - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos sk. vyresnysis mokslo darbuotojas 

Sekretorius(-ė): Danguolė Marija Skulsčiūtė.

 

  • Archeologijos magistro darbų gynimo komisija 

Pirmininkas: Prof. dr. (HP) Albinas Kuncevičius 

Nariai: 

Doc. dr. Aleksiejus Luchtanas 

Doc. dr. Algimantas Merkevičius 

Doc. dr. Gintautas Vėlius 

Dr. Justina Poškienė 

Dr. Egidijus Šatavičius 

Socialiniai partneriai: Dr. Rokas Vengalis - Valstybinio Kenavės kultūrinio rezervato direkcijos Mokslinių tyrimų skyriaus archeologas 

Sekretorius(-ė): Violeta Vasiliauskienė.

 

  • Istorijos magistro darbų gynimo komisija 

Pirmininkas: Habil. dr. Tamara Bairašauskaitė - Lietuvos Istorijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja

Nariai: 

Prof. dr. Irena Valikonytė 

Prof. dr. (HP) Zenonas Butkus 

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas 

Doc. dr. Jurgita Verbickienė 

Doc. dr. Arūnas Streikus 

Doc. dr. Nerijus Šepetys 

Sekretorius(-ė): Dovilė Kievaitė, Rima Bareikienė.

 

  • Paveldosaugos magistro darbų gynimo komisija 

Pirmininkas: Prof. dr. (HP) Alfredas Bumblauskas 

Nariai: 

Prof. dr. Rasa Čepaitienė

Doc. dr. Marija Drėmaitė 

Dr. Justina Poškienė 

Dr. Salvijus Kulevičius 

Socialiniai partneriai: Dr. Dalia Klajumienė - VDA Paminklotvarkos katedros vedėja 

Sekretorius(-ė): Danguolė Marija Skulsčiūtė.