Pažymų išdavimas

Pažymų apie studijas, išlaikytus dalykus ir gautas išmokas išdavimo tvarka:

Studentas pažymą apie studijavimo faktą, išlaikytus dalykus ir gautas išmokas užsisako elektroniniu paštu, adresu janina.leoniene@if.vu.lt  
Pažyma paruošiama kitą darbo dieną po užsakymo. Pažymas galima atsiimti nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 9:00 - 12:00 val. 215. kab.

1. Užsakant pažymą apie studijavimo faktą būtina nurodyti šiuos duomenis:
1.1. Studento vardas, pavardė ir studento pažymėjimo numeris;
1.2. Pilnas ir tikslus įstaigos, į kurią bus pristatoma pažyma, pavadinimas;
1.3. Jeigu reikia daugiau negu vienos pažymos – nurodykite skaičių;
1.4. Nurodykite, kokia kalba – lietuvių ar anglų - parengti pažymą apie studijavimo faktą.

2. Užsakant pažymą apie išlaikytus dalykus būtina nurodyti šiuos duomenis:
2.1. Studento vardas, pavardė ir studento pažymėjimo numeris;
2.2. Jeigu reikia daugiau negu vienos pažymos – nurodykite skaičių;
2.3. Nurodykite kokia kalba (anglų ar lietuvių) parengti pažymą.
Pastaba: Pažymoje apie išlaikytus dalykus bus duomenys apie visą studijų laikotarpį, neišskiriant atskirų semestrų.

3. Užsakant pažymą apie gautas iš VU išmokas būtina nurodyti šiuos duomenis:
3.1. Studento vardas, pavardė ir studento pažymėjimo numeris;
3.2. Pilnas ir tikslus įstaigos, į kurią bus pristatoma pažyma, pavadinimas;
3.3. Jeigu reikia daugiau negu vienos pažymos – nurodykite skaičių;
3.4. Nurodykite, už kokį laikotarpį reikalingi duomenys (nuo xxxx metai xx mėn. – iki xxxx metai xx mėn.).