Pažymų išdavimas

Pažymų apie studijas, išlaikytus dalykus ir gautas išmokas išdavimo tvarka:

Pažymas  apie studijavimo faktą, išlaikytus dalykus ir gautas išmokas galima užsisakyti  elektroniniu paštu, adresu janina.leoniene@if.vu.lt   arba  per studento  darbo vietą  VUSIS,  užpildžius atitinkamos formos prašymą.

Pažyma paruošiama kitą darbo dieną po užsakymo. Pažymas galima atsiimti  darbo dienomis  nuo pirmadienio  iki penktadienio  9:00 - 12:00 val. Istorijos fakulteto Studijų skyriuje (215 kab.).

1. Užsakant pažymą apie studijavimo faktą būtina nurodyti šiuos duomenis:

1.1. Studento vardas, pavardė ir LSP numeris;

1.2. Pilnas ir tikslus įstaigos, į kurią bus pristatoma pažyma, pavadinimas; nežinant ar abejojant, nurodykite „Be paskirties“;

1.3. Jeigu reikia daugiau negu vienos pažymos – nurodykite skaičių;

1.4. Nurodykite, kokia kalba – lietuvių ar anglų - parengti pažymą apie studijavimo faktą.

 

2. Užsakant pažymą apie išlaikytus dalykus būtina nurodyti šiuos duomenis:

2.1. Studento vardas, pavardė ir LSP numeris;

2.2. Jeigu reikia daugiau negu vienos pažymos – nurodykite skaičių;

2.3. Nurodykite kokia kalba (anglų ar lietuvių) parengti pažymą;

2.4. Nurodykite semestrus, už kuriuos  reikalingi sesijų rezultatų duomenys.

 

3. Užsakant pažymą apie gautas iš VU išmokas būtina nurodyti šiuos duomenis:

3.1. Studento vardas, pavardė ir LSP  numeris;

3.2. Jeigu reikia daugiau negu vienos pažymos – nurodykite skaičių;

3.3. Nurodykite, už kokį laikotarpį reikalingi duomenys (nuo xxxx metai xx mėn. – iki xxxx metai xx mėn.).