Bakalauro studijų programų komitetai

ARCHEOLOGIJOS bakalauro ir magistro programos komitetas:
- prof. dr. Albinas Kuncevičius – pirmininkas
- prof. dr. Rimantas Jankauskas (VU Medicinos fakultetas)
- doc. dr. Algimantas Merkevičius
- doc. dr. Gintautas Vėlius
- dr. Justina Poškienė
- studentų atstovas Gailius Lansbergas. El. paštas: lansbergas.gailius@gmail.com; tel. 869036306
- socialinis partneris Laima Janina Vedrickienė (Lietuvos Dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras, Aukščiausios kategorijos restauratorė)

ISTORIJOS bakalauro studijų programos komitetas:
- prof. dr. Zenonas Butkus – pirmininkas
- prof. dr. Rimvydas Petrauskas
- doc. dr. Ramojus Kraujelis
- dr. Loreta Skurvydaitė
- studentų atstovas Žygimantas Merčaitis. El. paštas: zygimantas.mercaitis@gmail.com; tel. 863431830
- dr. Arūnas Bubnys - socialinis partneris (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius)


KULTŪROS ISTORIJOS IR ANTROPOLOGIJOS bakalauro studijų programos komitetas:
- prof. dr. Alfredas Bumblauskas – pirmininkas
- doc. dr. Jurgita Verbickienė
- doc. dr. Nerijus Šepetys
- doc. dr. Aurimas Švedas
- dr. Loreta Skurvydaitė
- studentų atstovė Greta Paskočiumaitė. El. paštas: g.paskociumaite@gmail.com; tel. 864813656
- doc. dr. Irena Vaišvilaitė - socialinis partneris (Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto).

Patvirtinta 2013 m. vasario 12 d. vykuisiame IF tarybos posėdyje