Doktorantūros studijos

VU IF ir LII doktorantų seminarai

2019 m. gegužės 15 d. (trečiadienį), 17 val. Istorijos fakulteto  329  auditorijojeknygos copy copy

Pranešėjai:

 • Dokt. Titas Krutulys (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovas prof. dr. A.Bumblauskas)

  Tema: "Lietuvos istorijos ir lietuvių ideologijos: skirtingi istoriniai naratyvai 1904-1914 metų periodinėje spaudoje".

 • Dokt. Adomas Žirlys (VU, Naujosios istorijos katedra, vadovas  prof. dr. Z.Butkus)

  Tema: "Spatial history. Bandymas nustatyti Lietuvos geležinkelių įtaką ūkiui".

  .

Kviečiame dalyvauti!

 

2019 m. kovo 20 d.  (trečiadienį), 17 val. Istorijos fakulteto  329  auditorijoje

Pranešėjai:

 • Dokt. Mindaugas Pilkauskas (LII, Archeologijos skyrius, vadovas dr. G.Piličiauskas)

  Tema: "Chronologiniai iššūkiai neolitinėje Nidos gyvenvietėje".

 • Dokt. Dovilė Baltramiejūnaitė (VU, Archeologijos katedra, vadovas  doc. dr. A.Luchtanas, konsultantė doc. dr. J.Poškienė)

  Tema: "Apžiestos X-XIII a. kuršių  keramikos tipologija ir chronologija".

  .

Kviečiame dalyvauti!

 


Gruodžio 5 d.  (trečiadienį), 17 val. Lietuvos istorijos institute, 1a. auditorijoje

Pranešėjai:

 • Dokt. Vytenis Podėnas (LII, Archeologijos skyrius, vadovė dr. Agnė Čivilytė)

  Tema: "Ankstyvosios piliakalnių raidos Pietryčių Baltijos regione duomenų apžvalga: C14 datos, elgsenos kaitos indikatoriai ir galimos interpretacijos".

 • Dokt. Edvardas Simčenka (LII, Archeologijos skyrius, vadovė  prof. dr. Kerstin Liden)

  Tema: "Neolito-bronzos amžių žmonių iš Lietuvos ir Baltarusijos teritorijų mobilumas ir migracijos: pagrindinės būsimo tyrimo teorinės ir metodologinės problemos".

  .

Kviečiame dalyvauti!

 


Lapkričio 21 d. (trečiadienį), 17 val. VU Istorijos fakultete, 329 auditorijoje

Pranešėjai:

 • Dokt. Rūta Anulytė (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovė doc. dr. Jurgita Verbickienė)

  Tema: "Žydų palaikų perlaidojimų (žydų kapinėse) aplinkybės ir atvejai Lietuvoje po II Pasaulinio karo".

 • Dokt. Šarūnė Sederevičiūtė (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovas  doc. dr. Nerijus Šepetys)

  Tema: "Kauno geto fotografijos: probleminiai aspektai".

  .

Kviečiame dalyvauti!

 


Spalio 17 d. (trečiadienį), 17 val. VU Istorijos fakultete, 329 auditorijoje

Pranešėjai:

 • Dokt. Vita Diemantaitė (VU, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, temos vadovas doc. dr. Nerijus Šepetys)

  Tema: "LDK istorija Rusijos ir Baltarusijos vadovėliuose".

 • Dokt. Eligijus Šmidtas (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovas  prof. dr. Alfredas Bumblauskas)

  Tema: "Viduramžių kavalerijos pleištas: sandaros problemos".

  .

Kviečiame dalyvauti!

 


Gegužės 23 d. (trečiadienį), 17 val. Istorijos fakultete, 329 auditorijoje

Pranešėjas:

 • Dokt. Antanas Petrilionis (VU, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, vadovas prof. dr. Rimvydas Petrauskas)

  Tema: "Karo belaisvių išpirkimas ir išlaisvinimas LDK ir Vokiečių ordino santykiuose".

 • Dokt. Ričardas Dediala (VU, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, vadovas  prof. dr. Rimvydas Petrauskas)

  Tema: "Kiek “iš tikrųjų” valdė Daumantas?".

  .

Kviečiame dalyvauti!

 


Gegužės 9 d. (trečiadienį), 17 val. Istorijos fakultete, 329 auditorijoje

Pranešėjas:

 • Dokt. Rasa Valatkevičienė (VU, Archeologijos katedra, vadovas doc. dr. Gintautas Vėlius)

  Tema: "Tauriųjų metalų juvelyriniai dirbiniai XIII-XVII a. Vilniuje kompleksinių tyrimų duomenimis".

 • Dokt. Ramūnas Šmigelskas (LII, Archeologijos skyrius, vadovas dr. Laurynas Vytis Kurila)

  Tema: "Laidosena tarp pilkapių vėlyvąjame geležies amžiuje".

  .

Kviečiame dalyvauti!

 


Balandžio 25 d. (trečiadienį), 17 val. Lietuvos istorijos instituto 1 a.  auditorijoje

Pranešėjas:

 • Dokt. Povilas Mintautas (LII, XX amžiaus istorijos skyrius, vadovas dr. Darius Staliūnas)

  Tema: "Nacionalizmo raida tarpukario Lietuvoje: teorinės ir metodologinės nacionalizmo diskurso tyrimo problemos".

Kviečiame dalyvauti!

 


Kovo 21 d. (trečiadienį), 17 val. VU Istorijos fakultete 329 aud.

Pranešėjai:

 • Dokt. Laurynas Peluritis (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovas doc. dr. Nerijus Šepetys)

  Tema: "Filosofai sovietų Lietuvoje: Eugenijaus Meškausko fenomenas".

 • Dokt. Akvilė Naudžiūnienė (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovė  doc. dr. Jurgita Verbickienė)

  Tema: "Vertybinių nuostatų ugdymas ir istorijos didaktika Lietuvoje: tolerancijos, pakantos, daugiakultūriškumo, tautinės tapatybės sampratos".

Kviečiame dalyvauti!

 


Kovo 7 d. (trečiadienį), 17 val. VU Istorijos fakultete 329 aud.

Pranešėjai:

 • Dokt. Karolis Minkevičius  (VU, Archeologijos katedra, vadovas doc. dr. Gintautas Vėlius)

  Tema: "Geležies amžiaus gyvenviečių paleobotaniniai tyrimai".

 • Dokt. Eligijus Šmidtas (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovas  prof. dr. Alfredas Bumblauskas)

  Tema: "Viduramžių kariuomenės teorinis modelis ir jo potenciali nauda rekonstruojant XIII - XV a. pr. mūšius su Vokiečių ordinu".

Kviečiame dalyvauti!

 


Vasario 21 d. (trečiadienį), 17 val.  Lietuvos istorijos instituto 1 a. auditorijoje

Pranešėjai:

 • Dokt. Dainius Noreika (VU, Naujosios istorijos katedra, vadovas doc. dr. Arūnas Streikus)

  Tema: "Lietuvos partizano (1944-1953) socialinis portretas".

 • Dokt. Monika Šipelytė (LII, XIX amžiaus istorijos skyrius, vadovė  prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė)

  Tema: "Modernios Lietuvos valstybės idėja Šveicarijoje: reikšmingiausios asmenybės ir darbai".

Kviečiame dalyvauti!

 


2018 m. vasario 8 d. (ketvirtadienį), 18 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Karolis Tumelis (LII, LDK skyrius, vadovas doc. dr. Liudas Jovaiša)

  Tema: "Trakų bažnytinis teismas 1775-1781 m.".

 • Dokt. Veronika Gudaitė (VU, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, vadovė  prof. dr. Rita Regina Trimonienė)

  Tema: "Migracijos tendencijos XVIII a. II p. Ką apie tai gali papasakoti metrikų knygos?".

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

 


Gruodžio 20  d.  (trečiadienį), 17 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Darius Sakalauskas (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovė doc. dr. Jurgita Verbickienė)

  Tema: "Elgetaujančių ordinų vienuolynai kaip "pelno ekonomikos" lopšys: Pranciškonų atvejis XVII a. antrosios pusės - XVIII a. Vilniuje".

 • Dokt. Rasa Leonavičiūtė (LII, Archeografijos skyrius, vadovė  prof. dr. Raimonda Ragauskienė)

  Tema: "Bonos Sforcos veiklos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje teisinis aspektas".

Kviečiame dalyvauti!

 


Gruodžio 6  d.  (trečiadienį), 17 val.  Lietuvos istorijos instituto 1 a. auditorijoje

Pranešėjai:

 • Dokt. Mindaugas Pilkauskas (LII, Archeologijos skyrius, vadovas dr. Gytis Piličiauskas)

  Tema: "Nuspėjamojo modeliavimo taikymas archeologiniuose tyrimuose".

 • Dokt. Elina Ananyevskaja (VU, Archeologijos katedra, vadovė  dr. Giedrė Motuzaitė-Matuzevičiūtė)

  Tema: "Increasing social complexity in the Early Iron Age Central Kazakhstan. Based on the results of stable isotope analysis of human and animal bone collagen".

Kviečiame dalyvauti!

 


Lapkričio 22  d.  (trečiadienį), 17 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Daiva Milinkevičiūtė  (LII, XIX amžiaus istorijos skyrius, vadovė  prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė)

  Tema: "Vilniaus universiteto (1803-1832) profesorių kolektyvinio portreto tyrimo problemos".

 • Dokt. Kęstutis Kilinskas (VU, Naujosios istorijos katedra, vadovas  prof. dr. Zenonas Butkus)

  Tema: "Lietuvos karininkija politiniame valstybės atkūrimo procese 1918 - 1922 m.".

Kviečiame dalyvauti!

 


 

Gegužės 24 d. (trečiadienį), 17 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Brigita Balčiūnaitė (VU, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, vadovas  doc. dr. Liudas Jovaiša)

  Tema: "Dviejų kartų jėzuitų gyvenimo ir veiklos bruožai XVIII a. Lietuvos jėzuitų provincijoje".

 • Dokt. Vilija Ralytė (LII, XX amžiaus istorijos skyrius, vadovė  prof. dr. asa Čepaitienė)

  Tema: "Europos sampratos akademiniame istorijos studijų diskurse Lietuvoje 1990–2015 m.".

 


Gegužės 3 d. (trečiadienį), 17 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Skaistė Ardavičiūtė- Ramanauskienė (VU, Archeologijo skatedra, vadovas  prof. dr. Albinas Kuncevičius)

  Tema: "Stalo įrankiai Vilniaus miesto archeologinėje medžiagoje".

 • Dokt. Agnė Žilinskaitė (VU, Archeologijos katedra, vadovas doc. dr. Algimantas Merkevičius)

  Tema: "Ekonominės archeologijos teorijos pritaikymas priešistorinių bendruomenių tyrimuose".

 


Balandžio 19 d. (trečiadienį), 17 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Saulius Sarcevičius (LII, Archeologijos skyrius, vadovas  prof. dr. Albinas Kuncevičius)

  Tema: "Vilniaus plytų geocheminių tyrimų duomenų interpretacijos".

 • Dokt. Milda Kvizikevičiūtė (VU, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, vadovas doc. dr. Liudas Jovaiša)

  Tema: "Du XVIII amžiaus keliautojai ir jų kelionės: Juozapo Lopacinskio (1773 m) ir jėzuitų prokuratoriaus (1753-1754 m.) kelionių dienoraščiai".

 


Balandžio 5 d. (trečiadienį), 17 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Matas Šiupšinskas (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovė  doc. dr.Marija Drėmaitė).

  Tema: "Vasarnamio sublimatas: kolektyviniai sodai sovietmečiu".

 • Dokt. Andrius Jurkevičius  (VU, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, vadovas doc. dr. Eugenijus Saviščevas).

  Tema: "Polocko vietos valdžios pareigybių skyrimo tvarka XIV a. pabaigoje - 1564 m.".

 


Kovo 22 d. (trečiadienį), 17 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Monika Šipelytė (LII, XIX amžiaus istorijos skyrius, vadovė  prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė).

  Tema: "Modernios Lietuvos valstybės idėja: alternatyvūs projektai ir jų (ne)įgyvendinimas".

 • Dokt. Vilija Ralytė (LII,  XX amžiaus istorijos skyrius, vadovė dr. Rasa Čepaitienė).

  Tema: "Europos sampratos akademiniame istorijos studijų diskurse Lietuvoje 1990–2015 m.".

 


Vasario 22 d. (trečiadienį), 17 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Viltė Janušauskaitė (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovė  doc. dr. Marija Drėmaitė).

  Tema: "Sovietmečio Lietuvos urbanistikos paveldo apsauga regiono kontekste".

 • Dokt. Arūnas Astramskas (LII,  XIX amžiaus istorijos skyrius, vadovas dr. Darius Staliūnas).

  Tema: "Kauno gubernijos miestų bendruomenių santykis su savivaldybėmis XX a. pradžioje". 

 


Vasario 8 d. (trečiadienį), 17 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Rūta Grišinaitė (LII, XX amžiaus istorijos skyrius, vadovas  dr. Vladas Sirutavičius).

  Tema: "Vaiko socializacija vėlyvuoju sovietmečiu (1964-1984 m.): sąveikų tyrimas".

 • Dokt. Dainius Noreika (VU,  Naujosios istorijos katedra, vadovas doc. dr. Arūnas Streikus)

  Tema: "Lietuvos partizanų karas (1944-1953): nepriklausomos Lietuvos visuomenės vidinės organizacijos atspindys". 

 


Gruodžio 15 d. (ketvirtadienį), 17 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Mindaugas Grikpėdis (VU, Archeologijos katedra, vadovė  dr. Giedrė Motuzaitė-Matuzevičiūtė).

  Tema: "Rugių auginimo pradžia Rytų Baltijos regione".

 • Dokt. Monika Žemantauskaitė  (LII,  Archeologijos skyrius, vadovas dr. Vygandas Juodagalvis).

  Tema: "Archeologija laboratorijoje: FTIR metodo taikymas akmens amžiaus titnago tyrimuose".

 

Gruodžio 7 d. (trečiadienį), 17 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Sigita Černevičiūtė (VU, Naujosios istorijos katedra, vadovas  doc. dr. Saulius Kaubrys).

  Tema: "Politinių nusikaltimų samprata ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje 1919–1940 m.".

 • Dokt. Akvilė Naudžiūnienė (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovė doc. dr. Jurgita Verbickienė).

  Tema: "Paradigmų kaita Lietuvos istorinėje edukacijoje XX a. - XXI a. pr. ir istorijos mokytojų interviu problematika".

 

Lapkričio 24 d. (ketvirtadienį), 17 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Toma Zarankaitė (VU, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, vadovė  prof. dr. Irena Valikonytė).

  Tema: "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų dvaro sąskaitų knygos kaip medžioklės istorijos tyrimo šaltinis: aspektų įvairovė, problemos ir galimi jų sprendimo būdai".

 • Dokt. Kamil Frejlich (Varšuvos universitetas).

  Tema: "Nuo karų iki kiaulių vagystės: XVII a. Vilniaus pilininko jurizdikos gyventojai tarp makro- ir mikroistorijos" (anglų kalba).

 

Lapkričio 9 d. (trečiadienį), 17 val.  VU Istorijos fakulteto 218 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Justina Sipavičiūtė (Lietuvos istorijos institutas, vadovas doc. dr.Edmundas Rimša).

  Tema: "Žemės teismų ir jų pareigūnų antspaudai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVIII a."

 • Dokt. Tomas Vaitkus (Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, vadovas prof. dr. Rimvydas Petrauskas).

  Tema: "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdžios elito karjeros modeliai XVI a. viduryje (1522-1566)"

 

Spalio 19 d. (trečiadienį), 17 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Audrius Dambrauskas (Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovas doc. dr. Nerijus Šepetys).

  Tema: "Mitai, atmintis ir pinigai: kino filmų recepcijos Ostlando Lietuvoje kontūrai, 1941-1944"

 • Dokt. Darius Sakalauskas (Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovė doc. Dr. Jurgita Verbickienė)

  Tema: "Socio-ekonominė erdvė ir privataus kapitalo valdymas LDK XVII - XVIII a.: teorinės prieigos ir kapitalo sąvokos problematika"

 

Gegužės 25 d. (trečiadienį), 18 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Viltė Janušauskaitė (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovė doc. dr. Marija Drėmaitė).

  Tema: "Miesto paveldo samprata Lietuvoje XX a. II p."

 • Dokt. Vladas Liepuonius (VU, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra,  vadovas – prof. dr. Rimvydas Petrauskas)

  Tema: "Šeima ir klientelė – santykio problema"

Kviečiame dalyvauti!

2015 / 2016 M.M. PAVASARIO SEMESTRO DOKTORANTŲ SEMINARŲ TVARKARAŠTIS

 


Gegužės 18 d. (trečiadienį), 18 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Kęstutis Kilinskas (VU, Naujosios istorijos katedra,  vadovas -  prof. dr. Zenonas Butkus).

  Tema: "Civilinės ir karinės valdžios sąveika Lietuvoje 1918- 1940 m."

 • Dokt. Gražina Sviderskytė  (VU, Naujosios istorijos katedra,  vadovas - prof. dr. Zenonas Butkus ).

  Tema: "S. Dariaus ir S. Girėno byla: istorinis įvykis, traktuotė, naratyvo kaita"


Gegužės 4 d. (trečiadienį), 18 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Andrius Jurkevičius (VU, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra,  vadovas -  doc. dr. Eugenijus  Saviščevas).

  Tema: "Smolensko, Polocko ir Vitebsko administracija Vytauto laikais: vietininkų valdžios įvedimas"

 • Dokt. Gabrielė Jasiūnienė (LII, LDK istorijos skyrius,  vadovas -  doc. dr. Edmundas Rimša).

  Tema: "Linijiniai simboliai Žemaitijos bajorų heraldikoje XVI-XVII a."


Balandžio 20 d. (trečiadienį), 18 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Milda Kvizikevičiūtė (VU, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra,  vadovas - doc. dr. Liudas Jovaiša).

  Tema: "Jono Kazimiero Vaišnoravičiaus kelionės dienoraščio analizė"

 • Dokt. Justina Kozakaitė (VU, Archeologijos katedra,  vadovas -  prof. dr. Rimantas Jankauskas).

  Tema: "Lūžusios nosys ir praskeltos galvos: traumų rezultatai ir tendencijos viduramžių LDK"


Balandžio 6 d. (trečiadienį), 18 val.  VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Vytautas Starikovičius (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra,  vadovas -  doc. dr. Aurimas Švedas).

  Tema: "Tikroji nematoma komunistinės visuomenės dalis"

 • Dokt. Stanislovas Stasiulis  (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra,  vadovas -  prof. dr. Alfredas Bumblauskas).

  Tema: "Holokausto samprata lietuvių išeivijoje ir nepriklausomoje Lietuvoje"

 


Kovo 23 d. (trečiadienį), 18 val. VU Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Šarūnas Jatautis (VU, Archeologijos katedra,  vadovas - prof. dr. Rimantas Jankauskas).

  Tema: "Paleodemografinė vyrų ir moterų mirtingumo geležies amžiuje analizė"

 • Dokt. Neringa Dambrauskaitė (VU, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, vadovė prof. dr. Irena Valikonytė).

  Tema: "Tarnai ir šeimynykščiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų namų ūkyje XVI a. – XVII a. I p."


Kovo 9 d. (trečiadienį), 18 val. VU Istorijos fakulteto 108 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Juozapas Paškauskas (Lietuvos istorijos institutas, vadovė - prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė).

  Tema: "XIX amžiaus laisvalaikio kultūra: kas tai ir kaip tirti?"

 • Dokt. Monika Kareniauskaitė (VU, Naujosios istorijos katedra, vadovas - doc. dr. A. Streikus).

  Tema: "Nusikaltimas ir baudžiamojo persekiojimo sistema Lietuvos SSR"

 


Vasario 24 d. (trečiadienį) 18 val. Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėja:

 • Dokt. Mingailė Jurkutė (Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra,  vadovas - doc. dr. Nerijus Šepetys).
  Tema: „Lietuvos partizanų karo atmintis sovietinėje istorinėje kultūroje“.

Po pranešimo planuojama platesnė diskusija, kurią moderuos dr. Tomas Vaiseta.


Gruodžio 16 d. (trečiadienį) 18 val. Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Monika Ramonaitė (Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra,  vadovė - doc. dr. Jurgita Verbickienė).
  Tema: „LDK medicinos daktarai: socialinė padėtis ir karjeros galimybės“
 • Dokt. Toma Zarankaitė (Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, vadovė - prof. dr. Irena Valikonytė)
  Tema: „LDK valdovo gaudymvietės XIV – XVI a.“

 


Gruodžio 2 d. (trečiadienį) 18 val. Istorijos fakulteto 329 aud. 

Pranešėjai:

 • Dokt. Gabrielė Gudaitienė (Archeologijos katedra), vadovas doc. dr. Aleksiejus Luchtanas
  Tema: „Akmens amžiaus gyvenviečių Dūkšteliuose ir Pabartoniuose lyginamosios analizės galimybės“
 • Dokt. Gediminas Petrauskas (Archeologijos katedra), vadovas prof. dr. Albinas Kuncevičius
  Tema: „Mirusiųjų deginimo paprotys viduramžių Lietuvoje: geografija ir regioniškumas“

 


Lapkričio 18 d. (trečiadienį) 18 val. Istorijos fakulteto 329 aud.

Pranešėjas:

 • Dokt. Marius Ėmužis (Naujosios istorijos katedra), vadovas doc. dr. Algirdas Jakubčionis
  Tema: “Sovietų Lietuvos partinis elitas: ryšiai ir jų tipologija“

Lapkričio 4 d. (trečiadinis),  18 val., Istorijos fakulteto 329 aud.

Pranešėjai:

 • Dokt. Aistė Petrauskienė (Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovas prof. Alfredas Bumblauskas) 
  Tema: Erdvės dalybos partizaninio karo metais: laisvės kovų kraštovaizdžio tyrimas
 • Dokt. Karolis Kučiauskas (Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovė doc.dr. Marija Drėmaitė) 
  Tema: Vilniaus miesto kaita 1936-1956 m. Urbanistinis ir paveldosauginis aspektas

Rugsėjo pabaigoje vykusiame jungtinio Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantūros komiteto posėdyje buvo pritarta dalies doktorantų inicijuotam siūlymui institucionalizuoti ir integruoti į doktorantūros studijas kaip vieną iš jų sudedamųjų dalių doktorantų seminarus (VU ir LII Istorijos krypties doktorantų seminarų aprašas)

Planuojama, kad seminarai prasidės nuo lapkričio 4 d. ir vyks iki birželio mėn., du kartus per mėnesį – pirmą ir trečią mėnesio trečiadienį, nuo 18 val. (seminaro trukmė 2 akad. val.) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto, 329 aud.

Seminarų tikslas - sudaryti studentams galimybes pasitikrinti vykdomų tyrimų išvadas, sulaukti akademinės bendruomenės pastabų, patarimų ar komentarų, dalintis informacija ir atradimais, ieškoti atliekamų tyrimų sąlyčio taškų, plėsti akiratį.
Dėl šios priežasties doktorantų tyrimai nebus grupuojami chronologiškai ar skiriami į istorijos ar archeologijos kryptis, bet pagal galimybes bus bandoma juos derinti tematiškai.

Planuojama, kad vieno seminaro metu savo tyrimus galės pristatyti du doktorantai, yra pageidautinas jų vadovų dalyvavimas, taip pat bus bandoma kviesti mokslininkus galinčius komentuoti atitinkamos tematikos darbus.

Pirmumą pristatant ir aptariant atliekamus tyrimus turi 4 ir 3 studijų metų doktorantai, kitų studijų metų doktorantai taip pat gali teikti savo pranešimų temų pasiūlymus 2015/ 2016 akademinių metų seminarams.

Tyrimai - skirtingi doktoranto tiriamosios veiklos variantai ir rezultatai - tai gali būti atskiros disertacijos dalys, rengiami straipsniai, tyrimo vietos reikalaujančios nestandartinių pasirinkimų, kurias būtų svarbu aptarti, idėjų ir tyrimo krypčių argumentavimas, kurį reikėtų pasitikrinti ir pan. – t.y. skirtingi su atliekamais tyrimais susiję formatai, kurie gali būti pristatyti viešai pranešimo pavidalu.

Startuojant su šiuo nauju dalyku prašome:

 • Iki spalio 26 d. suderinus su vadovais atsiųsti preliminarias planuojamų pranešimų temas ir trumpą (iki pusės puslapio) jų santrauką bei preliminarią pranešimo datą, kuri būtų tinkama ir doktorantui- pranešėjui ir jo vadovui;
 • Vadovų pasiūlyti mokslininkus, kurie galėtų būti kviečiami komentuoti/ diskutuoti dėl doktorantų pristatomų tyrimų;
 • Dalintis informacija apie atvykstančius ar planuojančius atvykti užsienio mokslininkus, kuriuos galėtume įtraukti į doktorantų konsultavimo procesą (surengiant specialų seminarą) ar kviesti doktorantus į jų viešas paskaitas ir pan.
 • Aktyviai dalyvauti vykstančiose seminaruose kaip pranešėjai, klausytojai, moderuotojai ar diskutantai.

Temas ir jų santraukas siųsti p. Rimai Bareikienei el. adresu , jei yra organizacinių ar doktorantų grupavimo klausimų bei pasiūlymų, turit žinių apie planuojančius atvykti užsienio mokslininkus ir pan., el. adresu:

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos