2012 m. - Aistė Petrauskienė

Aistė Petrauskienė

2006 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kur baigė istorijos bakalauro ir paveldosaugos magistro studijas. Nuo 2012 m. studijuoja doktorantūroje (disertacijos tema „Partizaninio karo vietos: įamžinimas ir įpaveldinimas nepriklausomoje Lietuvoje“, mokslinis vadovas prof. dr. A. Bumblauskas)
<

Moksliniai interesai

  • Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1953 metais
  • Memorialinis paveldas (įamžinimo ir įpaveldinimo problemos)
  • Nekilnojamojo kultūros paveldo fiksacija ir tyrimų metodai
  • Naujausiųjų laikų konfliktų archeologija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

  • Čepulytė A. Partizaninio karo vietų įpaveldinimas: besikeičianti vertybės samprata. Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2013, t. 16, p. 206–220.
  • Čepulytė, A., Vaitkevičius, V. Iš 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimo istorijos: laikas ir vieta. Lietuvos istorijos studijos, 2013, t. 32, p. 99–124.
  • Petrauskienė A., Petrauskas G. Naujausiųjų laikų konfliktų archeologija: Lietuvos partizaninio karo tyrimų atvejis. Lietuvos archeologija, 2014, t. 40, p. 221–253.

Kita

Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio narė, Lietuvos archeologijos draugijos narė