2012 m. - Gražina Sviderskytė

g.sviderskyte-lituanikojeNaujosios istorijos katedra; doktorantūros studijos nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. Rengiamos daktaro disertacijos tema: „S. Dariaus ir S. Girėno byla: istorinis faktas, traktuotė ir naratyvo evoliucija“ (vadovas prof. Z. Butkus).

Moksliniai interesai

  • XX a. 4 dešimtmečio Lietuvos vidaus ir užsienio politika, diplomatija, išeivija, geopolitinė situacija ir tarptautiniai santykiai
  • 4-9 dešimtmečio kultūrinė raida, tautinės tapatybės, ideologijos, atminties virsmai

Svarbiausios mokslinės publikacijos

  • “Weather Conditions during A Transatlantic Flight of „Lituanica“ on July 15–17, 1933“ (Sviderskytė, prof. Dr. E. Rimkus, doc. Dr. G. Stankūnavičius), Baltica, 2014, Vol. 28 (2);
  • „Kodėl JAV netyrė „Lituanicos“ katastrofos? Politiniai ir teisiniai aspektai byloje „Darius & Girch”, Istorijos šaltinių tyrimai, 2014, t. 5;
  • "Lituanicos katastrofos oficialieji tyrimai 1933 m.: nauji faktai ir įžvalgos“, Lietuvos istorijos studijos, 2013, t. 31.

Kita

  • VšĮ „Kūrybos elementas“ direktorė.
  • www.lituanica-documentica.lt  redaktorė. Tinklalapis skirtas supažindinti platesnę auditoriją su atliekamu tarptautiniu archyviniu tyrimu (Lietuva, Vokietija, JAV) ir kt. metodais (kompiuterinio modeliavimo ir trimačio rekonstravimo projektas „Lituanica-3D“), atskleisti tradicinio naratyvo apie „Lituanicą“ bei aiškėjančios faktologijos takoskyrą ir taip populiarinti istorijos mokslą.