2010 m. - Arvydas Maciulevičius

dokt. Arvydas Maciulevičius2004 m. įstojo į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, kur baigė istorijos bakalauro ir magistro studijas. 2010 m. įstojo į doktorantūros studijas. Rengiamos disertacijos tema: „Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diduomenės valdose XVII-XVIII a.“ (mokslinė vadovė doc. dr. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė).

Moksliniai interesai

  • LDK žydų istorija XIV a. pabaigoje - XVIII a.
  • Vidurio ir Rytų Europos miestų istorija vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais
  • LDK ekonominkos istorija XIV-XVIII a.
  • Tarpkonfesiniai santykiai LDK rusėniškose žemėse XV a.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

  • The 1495 Expulsion of the Jews from Lithuania and the Judaizing Movement in Russia: Was There a Connection? // Proceedings of the XXth Annual International Conference on Jewish Studies, Moscow, 2014
  • Kodėl 1495 m. iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės buvo išvaryti žydai? Apie žydų išvarymo sąsajas su judaizuojančiųjų judėjimu // Istorijos šaltinių tyrimų V t. (įteikta spaudai)
  • The Socioeconomic and Demographic Patterns of 17-18th Century Jewish Population in GDL: What Estate Inventories Can Tell Us? // East European Jewish Affairs, 2014, Vol 44, Issue 2 (įteikta spaudai)

Projektinė veikla

  • Nuo 2013 m. gegužės 02 d. dirbo jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigose projekte: „Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymų pavyzdžiu“.