2014 m. - Dainius Noreika

dokt. dDainius Noreika2008 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo istorijos bakalauro, 2010 m. – istorijos magistro laipsnį. Nuo 2014 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantas. Būsimosios daktaro disertacijos tema: Partizaninis karas Lietuvoje (1944–1953): socialinių struktūrų problema (mokslinis vadovas doc. dr. Arūnas Streikus).

Moksliniai interesai

  • Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1953 metais
  • Ginkluotos rezistencijos 1940–1953 metais socialiniai aspektai

Svarbiausios mokslinės publikacijos

  • „Antisovietinis pasipriešinimas Salako krašte 1944–1951 metais”, Salako kraštas, Vilnius, 2012, p. 254–299.
  • „Kalniškės mūšis: laisvės kovų paveikslo detalė“, Genocidas ir rezistencija, 2012, 1(31), p. 86–111.
  • „Nuo Lietuvos šaulių iki miško brolių: lokalios ginkluotos struktūros raidos tyrimas“, Genocidas ir rezistencija, 2012, 2(32), p. 47–73.
  • „Balys Vaičėnas: partizano asmuo ir kova“, Partizano sąsiuviniai: Lokio rinktinės vado dienoraštis, laiškai, manifestaciniai tekstai, Vilnius, 2013, p. i–xlii.