2014 m. - Andrius Jurkevičius

dokt. Andrius Jurkevičius2008 m. įstojo į Vilniaus universitetą, Istorijos fakultetą. Jame baigė bakalauro (2012 m.) ir magistrantūros (2014 m.) studijas. 2014 m. pradėjo doktorantūros studijas Vilniaus universitete, Istorijos fakultete. Rengiama disertacija: „LDK rusėniškos teritorijos XIV a. pabaigoje – XVI a. pabaigoje: Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių lyginamoji analizė“, mokslinis vadovas doc. dr. Eugenijus Saviščevas.

Moksliniai interesai

  • LDK regionų istorija
  • LDK socialinė istorija
  • LDK teisės istorija
  • LDK ir Maskvos valstybės diplomatinių santykių istorija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

  • Jurkevičius A., LDK teismų santvarkos apraiškos rašytiniuose teisės dokumentuose (1387–1529 m.) // Jaunųjų mokslininkų darbai, nr. 1 (41), Vilnius, BMK LEIDYKLA, 2014, p. 66–71.

Kita

  • 2014 m. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos apdovanojimas už geriausią magistro baigiamąjį darbą humanitarinių mokslų srityje.