Magistrantūros studijų programų komitetai

ARCHEOLOGIJOS bakalauro ir magistro programos komitetas:
- prof. Dr. Albinas Kuncevičius – pirmininkas
- prof. dr. Rimantas Jankauskas (VU Medicinos fakultetas)
- doc. dr. Algimantas Merkevičius
- doc. dr. Gintautas Vėlius
- dr. Justina Poškienė
- studentų atstovė Agnė Žilinskaitė. El. paštas: zilinskaite.agne@gmail.com; tel. 861381889
- socialinis partneris Laima Janina Vedrickienė (Lietuvos Dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras, Aukščiausios kategorijos restauratorė).


ISTORIJOS magistro studijų programos komitetas:
- prof. dr. Rimvydas Petrauskas – pirmininkas
- doc. dr. Arūnas Streikus
- doc. dr. Nerijus Šepetys
- dr. Loreta Skurvydaitė
- studentų atstovė Vita Diemantaitė. El. paštas: diemantaite@gmail.com; tel. 869343854
- doc. dr. Arvydas Anušauskas - socialinis partneris (Lietuvos Respublikos Seimas).


PAVELDOSAUGOS magistro programos studijų komitetas:
- doc. dr. Marija Drėmaitė – pirmininkas
- prof. dr. Alfredas Bumblauskas
- dr. Justina Poškienė
- dr. Salvijus Kulevičius
- studentų atstovė Vigilija Bytautaitė. El. paštas: vigilija.bytautaite@gmail.com; tel. 869512742
- Diana Varnaitė – socialinis partneris (Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, direktorė).