Magistro praktikos

Rekomenduojamos profesinių praktikų atlikimo vietos

Istorijos fakulteto Archeologijos, Istorijos, Paveldosaugos magistro studijų programų studentams rekomenduojamos profesinių praktikų vietos:

Mokslo institutai, centrai, akademijos

 • Lietuvos istorijos institutas,
 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,
 • Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
 • Lietuvos katalikų mokslų akademija ir kt.

Archyvai

 • Lietuvos valstybės istorijos archyvas,
 • Lietuvos ypatingasis archyvas,
 • Lietuvos literatūros ir meno archyvas ir kt.
 

Muziejai

 • Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,
 • Lietuvos nacionalinis muziejus,
 • Lietuvos dailės muziejus,
 • Bažnytinio paveldo muziejus,
 • Energetikos ir technikos muziejus ir kt.
 

Bibliotekos

 • Vilniaus universiteto biblioteka,
 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,
 • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir kt.

Valstybinės institucijos

 • Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Lietuvos Respublikos ministerijos,
 • Lietuvos Respublikos ambasados ir konsuliniai skyriai,
 • miestų ir rajonų savivaldybės ir kt.
 

Paveldosaugos institucijos

 • Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos, jo teritoriniai padaliniai,
 • Kultūros paveldo centras, 
 • VĮ „Lietuvos paminklai“ ir kt.
 

Saugomų teritorijų institucijos

 • nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos,
 • kultūrinių rezervatų direkcijos ir kt.

Žiniasklaida

 • spaudos leidiniai,
 • radijas,
 • televizija (pvz., TV laida „Lietuvos istorijos detektyvai“),
 • internetiniai leidiniai ir kt.
 

Viešosios įstaigos, asociacijos

 
 • VšĮ „Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras“,
 • Lietuvos pilių ir dvarų asociacija ir kt.
 

Tarptautinės organizacijos

 • Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija,
 • Vilniaus arkivyskupijos CARITAS ir kt.
 
Taip pat kitos įstaigos, institucijos, organizacijos, pvz., teatrai, gimnazijos.
 
Praktika gali būti atliekama tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių įstaigose, institucijose, organizacijose.
 
 
 

Praktikos sutartį rasite čia