Skelbimai

2019 / 2020 m. m. siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos bei tematikos

Prof. dr. Arūnas Streikus

Prof. dr. Zenonas Butkus

 
Kursinių ir bakalaurinių darbų temos:
 
 • Lietuvos ekonominiai ryšiai su Latvija ir Estija 1920-1940 metais
 • Anglijos tarpininkavimas nustatant Estijos – Latvijos ir Latvijos – Lietuvos sienas 1920-1921 metais
 • Palangos ir Šventosios gyventojų požiūris į prisijungimą prie Lietuvos 1918-1921 metais
 • Sovietų Rusijos taikos sutartys su Estija ir Lietuva: panašumai ir skirtumai
 • Bermonto ir Judeničiaus karinės avantiūros Baltijoje 1919 metais
 • Lietuvos karinis bendradarbiavimas su Latvija 1919 metais
 • Baltijos hercogystės kūrimas 1918 metais
 • Augustino Voldemaro karinė doktrina 1917 – 1919 metais
 • Išeivijos vaidmuo atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę 1917 – 1918 metais
 • Vilniaus universiteto Rektoriaus skeptro grąžinimo problema
 • Kultūrinių vertybių atgavimo iš Rusijos problema Estijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje: panašumai ir skirtumai

Doc. dr. Saulius Kaubrys

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Lietuvos - Suomijos politiniai santykiai  tarp dviejų pasaulinių karų.
 • Lietuvos - Suomijos prekybiniai ryšiai tarp dviejų pasaulinių karų.
 • Lenkų ekonominės organizacijos Lietuvoje tarp dviejų pasaulinių karų.
 • Vietos savivaldybių įmonės IV - jame dešimtmetyje.
 • Lenkų kultūrinės organizacijos Lietuvoje tarp dviejų pasaulinių karų.

Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė

 
Bakalauro darbų temos:
 • Lietuvos vidaus ir užsienio politika 1990-2004 m.
 • Lietuvos vyriausybių veikla 1919-1939 m.
 • Lietuvos konsulatai užsienio valstybėse po Antrojo pasaulinio karo: veikla ir lietuvių interesų atstovavimas
 • Baltijos valstybių okupacijos klausimas. Lietuvių diplomatų veikla užsienyje XX a. 6-7 deš..  

galimos įvairios temos

 

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis

Dėl bakalauro darbų temų - tartis individualiai.

 

Doc. dr. Ramojus Kraujelis

Siūlomos preliminarios kursinių ir bakalauro darbų temos, galutinės temos suderinamos konsultacijų metu.

 • Niurnbergo (arba Tokijo) tarptautinio karo tribunolas ( šaltiniotyrinė analizė)
 • Paryžiaus taikos konferencija ir taikos sutarčių rengimas bei pasirašymas 1946-1947 m.
 • Tarptautinių krizių sprendimas ir Ženevos susitikimai 1954-1955 m.
 • Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Helsinkio Baigiamasis Aktas ir sienų klausimas Europoje
 • 1989 m. demokratinės permainos Vengrijoje (arba kitoje pasirinktoje Vidurio ir Rytų Europos valstybėje)
 • Lietuvos diplomatinis atstovavimas  pasirinktoje valstybėje (galimi  atskiri laikotarpiai: 1926-1940 m; 1940-1991 m; 1991-2016 m.)

Doc. dr. Tomas Vaiseta

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Stebėtojų stebėjimas: Vakarų mokslininkai socialistiniame pasaulyje ir jų sekimas (pasakojimai, atmintis, refleksija) [kursinis darbas]
 • Jonas Mekas sovietų Lietuvoje: istorija ir atmintis
 • Sovietinis rašytojas ir jo santykis su tikrove: Romualdo Lankausko atvejis
 • Sovietinis gydytojas
 • Sovietinės sveikatos apsaugos sistemos būklė vėlyvuoju sovietmečiu

Studentai kviečiami patys siūlyti arba ateiti konsultuotis dėl galimų temų iš sovietinės kultūros ir socialinės istorijos.

Dr. Ryšard Gaidis

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Taikos tarpininkų funkcijos ir veikla Lietuvoje 1861–1901 metais (būtinos rusų kalbos žinios)
 • XIX a. II pusės Vilniaus generalgubernatorių kolektyvinis portretas (būtinos rusų kalbos žinios)
 • Vilniaus gubernijos apskričių karinių viršininkų veikla 1863–1864 metais (būtinos rusų kalbos žinios)
 • Rusijos imperijos administracijos aparatas Lietuvoje 18631915 metais (būtinos rusų kalbos žinios)
 • Slavofilų požiūris į Rusijos imperijos tautas (būtinos rusų kalbos žinios)

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Vilniaus archeologijos komisija 1855–1865
 • Lietuvos ekonominės raidos tendencijos 1861–1905 metais
 • 18301831 m. sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje istoriografija

Asist. dr. Inga Zakšauskienė

 
Siūlomos bakalauro darbų temos:
 
 • Šaltojo karo atspindžiai Laisvosios Europos radijo laidose Lietuvai
 • Laisvos Lietuvos idėja Amerikos balso laidose Lietuvai
 • Lietuvos vaidmuo tarptautinėje saugumo sistemoje 1919-2019 m. 
 • Šaltojo karo pabaiga ir Lietuvos stojimas į NATO: naujų geopolitinių slinkčių įteisinimas.
  

Asist. dr. Norbertas Černiauskas

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • 1928 m. stichinės nealimės Šiaurės Lietuvoje
 • Viengungiai tarpukario Lietuvoje
 • Jaunųjų ūkinikų rateliai – modernios žembdirbystės užtaisas

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Zimagorai – lietuviškasis proletariatas
 • Tarp darbuotojo ir darbdavio: Vyriausioji darbo ir socialinės apsaugos inspekcija (1925-1939)
 • Vieningo darbo idelogija 4 deš. Lietuvoje
 • Prisiminimai apie tarpukarį: aukso amžiaus paieškos? 

Asist. dr. Valdemaras Klumbys

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Senatvė amžinai jaunoje šalyje: pensininkai sovietmečio Lietuvoje (vaizdiniai ir vertinimai, materialinė padėtis).
 • Popkultūra sovietmečio Lietuvoje (pasirinktinai kuri nors iš sričių).
 • Būk vyras! Ką reiškė būti vyru sovietmečiu.
 • Nemokamų sekso telefonų beieškant: viešosios erdvės erotizacija Lietuvoje griūvant SSRS (1988-1991).
 • Nusikalstamumas Lietuvoje Sąjūdžio laikais (1988-1990).
 • Laisvė skųsti: sovietinės skundų kultūros kasdienybė.
 • Visuomenės reakcija į destalinizaciją Lietuvoje (1956-1964).
 • Apie mirtį ir mirimą sovietmečiu: mirties vaizdiniai Lietuvoje (chronologinis laikotarpis pasirinktinai).
 • Savižudybė sovietinėje Lietuvoje. 
 • Žurnalo "Kultūros barai" leidyba sovietmečiu.

Pastaba: prieš pasirenkant būtina susitikti su vadovu

Asist. dr. Marius Ėmužis

Bakalauro darbų temos:

 • Lietuvos komunistų veikla Vokietijoje ir ryšiai 1927 – 1933 metais
 • V. Mickevičius-Kapsukas prieš Z. Aleksą-Angarietį: kova LKP XX a. 3-4 deš
 • Liaudies frontas Lietuvoje: Liaudininkų ir socialdemokratų bendradarbiavimas su LKP
 • Nepriklausomos Lietuvos spaudos sovietizacija ir naikinimas 1940-1941 m.
 • Viešasis maitinimas sovietmečiu: kasdienybė ir problemos (galima rinktis konkretesnį periodą)

Kursinių darbų temos:

 • Partizano įvaizdžiai atsikūrusioje Lietuvoje
 • Vilniaus universiteto studentų bendrabučio Tauro g. istorija

Lekt. Andrius Grodis

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų ir valstiečių sąjungos socialinės politikos nuostatos 1918-1922 metais
 • Žemės ūkio švietimas Lietuvoje XX a. trečiame dešimtmetyje
 • Sukčiavimo nusikaltimai Šiaulių apskrityje 1919-1940 metais
 • Kontrabanda Lietuvoje XX a. ketvirtame dešimtmetyje
 • Pramonės atsikūrimas ir raida Panevėžyje 1919-1929 metais
 • Visuomenės nuotaikos Lietuvoje geopolitinių sukrėtimų laikotarpiu 1938-1939 m.

Asist. dr. Kęstutis Kilinskas

Siūlomos magistro, bakalauro ir kursinių darbų temos:

 • Tarpukario Lietuvos kariuomenės istorija
 • Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai ir Lietuva
 • Šiuolaikiniai kariniai konfliktai
 • Socialiniai ir ekonominiai procesai karų ir karinių konfliktų metu
 • Konstantino Stašio biografija 1880 - 1941 m

dokt. Dainius Noreika

 

Temos neskelbiamos

dokt. Enrika Žilytė

Temos neskelbiamos

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos