Apgintos disertacijos

AutoriusDisertacijos temaMokslinis vadovasGynimo data
Sigita Černevičiūtė Politiniai nusikaltimai Lietuvoje 1919-1940 m.: teisėkūra ir teismų praktika

Doc d. Salius Kaubrys

2019 m. spalio 31 d. 
Daius Sakalauskas Privataus kapitalo valdymas: Vilniaus atvejis XVII–XVIII amžiais Prof. dr. Jurgita Verbickienė 2019 m. rugsėjo 26 d.
Milda Kvizikevičiūtė Vakarų Europa XVI a. antrosios pusės – XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelionių raštijoje Doc. dr. Liudas Jovaiša  2019 m. birželio 20 d. 
Andrius Jurkevičius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regioniniai valdžios elitai: Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių atvejai (1392-1579 m.) Doc. dr. Eugenijus Saviščevas 2019 m. birželio 20 d.
Viltė Janušauskaitė Urbanistinio paveldo apsauga sovietinėje Lietuvoje: idėjos ir praktika Prof. dr. Marija Drėmaitė 2019 m. birželio 20 d. 
Akvilė Naudžiūnienė Tautinės mažumos Lietuvos istorijos mokykliniame naratyve 1918-2018 m. Doc. dr. Jurgita Verbickienė 2019 m. birželio 7 d. 
Gintaras Mitrulevičius Lietuvos socialdemokratijos ideologinė - politinė raida 1914-1919 metais. Istoriografija, tarptautinis ir istorinis kontekstai, santykis su Lietuvos valstybingumo kūrimu Mokslinė monografija ginta eksternu 2019 m. vasario 8 d. 
Kęstutis Kilinskas Civilinės ir karinės valdžios sąveika Lietuvoje 1918-1940 m. Prof. dr. Zenonas Butkus 2018 m. gruodžio 17d.
Stanislovas Stasiulis

Holokausto Lietuvoje istoriografija: tradicijos ir problemos

Prof. dr. Alfredas Bumblauskas 2018 m. rugsėjo 27 d.
Regina Lakačauskaitė-Kaminskienė

Miestiečio gyvenamosios erdvės modernizacija XX a. Du atvejai: tarpukario Kaunas ir sovietinis Vilnius

Doc. dr. Nerijus Šepetys 2018 m. rugsėjo 24 d.
Toma Zarankaitė-Margienė

Medžioklės fenomenas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV-XVI a. (1572 m.): socioekonominis, sociopolitinis, mentalinis aspektai

Prof. dr. Irena Valikonytė 2018 m. rugsėjo 21 d.
Gabrielė Gudaitienė

Lietuvos Panerio baseino vakarinės dalies pirminis apgyvendinimas

Doc. dr. Aleksiejus Luchtanas 2018 m. rugsėjo 18 d.
Justina Kozakaitė

Traumos XIII-XVIII a. Lietuvoje bioarcheologiniais duomenimis

Prof. dr. Rimantas Jankauskas
2018 m. rugsėjo 14 d.
Šarūnas Jatautis

Lietuvos paleodemografija (remiantis osteologiniais duomenimis)

Prof. dr. Rimantas Jankauskas
2018 m. kovo 2 d.
Jonas Drungilas

Lenkų bajorų integracija Žemaitijoje: migracija, kalba, atmintis XVI a.–XVIII a.

Moksl. konsultantė prof. dr. Irena Valikonytė 2018 m. vasario 23 d.
Monika Kareniauskaitė

Nusikaltimas ir bausmė Lietuvos SSR

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis 2017 m. rugsėjo 29 d.
Gediminas Petrauskas

Laidosena viduramžių Lietuvoje: mirusiųjų deginimo paprotys

Prof. dr. Albinas Kuncevičius 2017 m. rugsėjo 8 d.
Mindaugas Klovas

Privačių dokumentų atsiradimas ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje (1529 m.)

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas 2017 m. birželio 30 d.
Aistė Petrauskienė

Partizaninio karo vietos: įamžinimas ir įpaveldinimas nepriklausomoje Lietuvoje

Prof. dr. Alfredas Bumblauskas 2017 m. kovo 31 d.
Neringa Dambrauskaitė

Bajorų namų ūkis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. – XVII a. I pusėje

Prof. dr. Irena Valikonytė 2017 m. kovo 24 d.
Irena Kaminskaitė

Mediniai dirbiniai Vilniaus Žemutinėje pilyje archeologiniais duomenimis

Prof. dr. Albinas Kuncevičius 2017 m. vasario 3 d.
Marius Ėmužis

Sovietų Lietuvos valdantysis elitas 1944 -1974 metais: tarpusavio ryšiai ir jų raiška

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis 2016 m. lapkričio 11 d.
Mingailė Jurkutė

Lietuvos partizanų karo atmintis: sovietinis, vietinis ir išeivijos pasakojimai

Doc. dr. Nerijus Šepetys 2016 m. rugsėjo 30 d.
Gražina Sviderskytė

S. Dariaus ir S. Girėno byla: istorinis vyksmas, traktuotė, naratyvo kaita 

Prof. dr. Zenonas Butkus 2016 m. rugsėjo 28 d.
Karolis Kučiauskas 

Prieškario Vilniaus urbanistinis modelis ir jo recepcija karo ir pokario metais (1932-1956 m.)

Doc. dr. Marija Drėmaitė 

2016 m. rugsėjo 23 d.
Martynas Jakulis

Špitolės Vilniuje XVI‒XVIII a.

Doc. dr. Liudas Jovaiša

2016 m. gegužės 13 d.
Gita Drungilienė

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikiškoji hagiografija: recepcija, sklaida ir šventųjų kulto bruožai XIV a. pabaigoje–XVII a. pradžioje

Dr. Darius Baronas, nuo 2013-12-19 iki 2015-03-16; 

Doc. dr. Irena Vaišvilaitė, nuo 2004-10-01 iki 2013-12-18 

2016 m. kovo 10 d.
Elena Keidošiūtė

Katalikiškos misijos ir žydų konversijos Lietuvoje: reiškinių transformacijos XIX a.–XX a. pirmoje pusėje

Doc. dr. Jurgita Verbickienė 2015 m. gegužės 22 d.
Rūta Kačkutė

Romėniškojo geležies amžiaus visuomenių socialinė analizė Baltijos jūros regione 

Doc. dr. Algimantas Merkevičius 2015 m. gegužės 8 d.
 Inga Zakšauskienė  

Vakarų radijo transliacijos į sovietinę Lietuvą 1950–1990 metais

 Doc. dr. Algirdas Jakubčionis 2015 m. vasario 20 d.
Vytautas Volungevičius

Pilis ir jos sociopolitinės transformacijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVI a. pirmoje pusėje

 Prof. dr. Rimvydas Petrauskas 2014 m.
rugsėjo
26 d.
Norbertas Černiauskas

Nedarbas Lietuvoje 1918–1940 metais

Prof. dr. Zenonas Butkus 2014 m.
rugsėjo
19 d. 
Inga Leonavičiūtė

Šv. Brunonas Kverfurtietis ir 1009 m. misija: šaltinotyrinis aspektas

Habil. dr. VU profesorius-emeritas Edvardas Gudavičius. 2014 m. balandžio 11 d. 
Lina Kaminskaitė - Jančorienė Kinas sovietų Lietuvoje: sistemos raida ir funkcijų kaita (1944–1970 m.) Doc. dr. Nerijus Šepetys 2014 m. kovo 28 d. 
Mangirdas Bumblauskas Žemaitijos christianizacija ir pagonybės veiksnys (XV–XVI a.) Doc. dr. Eugenijus Saviščvas 2014 m. kovo 21 d. 
Aurelijus Gieda Istoriografija ir visuomenė: istorika, istoriko profesijos ir istorinės kultūros aspektai Lietuvoje 1904–1940 m Prof. dr. Alfredas Bumblauskas 2013 m. lapkričio 15 d.
Adam Stankevič Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII a. II pusėje: bajoriškosios teisės raiška Prof. dr. Irena Valikonytė 2013 m. spalio   15 d.
Agne Railaitė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginė savimonė ir jos atspindžiai heraldikoje XVI–XVIII a.

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas 

2013 m. spalio   11 d.

Vilma Bukaitė

Lietuvos Respublikos politiniai ir diplomatiniai santykiai su Prancūzija 1919–1940 m.

Doc. dr. Saulius Kaubrys

2013 m. birželio 28 d.

Tomas Vaiseta

Nuobodulio visuomenė: vėlyvojo sovietmečio Lietuva (1964–1984)

Doc. dr. Nerijus Šepetys

2012 m. spalio  19 d.

Barbara Stankevič

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdinys lenkų XX a. geopolitinėse koncepcijose: nuo Józefo Pilsudskio iki Jerzy Giedroyco

Prof. dr. Alfdredas Bumblauskas

 

2012 m. spalio 10 d.

 

Reda Bružaitė

Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų parapinė dvasininkija XV a. – XVI a. trečiajame ketvirtyje

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas

2012 m. rugsėjo 28 d.

Jonas Vilimas

Grigališkojo choralo tradicijos bruožai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. XV–XVIII amžių atodangos ir rekonstrukcijos bandymas

Doc. dr. Irena Vaišvilaitė

2012 m. birželio 28 d.

Tomas Čelkis

 
Valdžia ir erdvė: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorializacijos procesas XIV–XVI a. 

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas

2011 m gruodžio 21 d.

Ramūnas Labanauskas

Jaunųjų katalikų sąjūdžio genezė, ideologiniai principai ir jų realizavimo praktika (1919–1940)

Doc. dr. Algis Povilas Kasperavičius

2011 m. gruodžio 16 d.

Kristina Burinskaitė

LSSR KGB veiklos ideologiniai ir politiniai aspektai 1954–1990 m.

Doc.dr. Arvydas Anušauskas (Vilniaus universitetas. 2007-2010 m.m.); Doc. dr. Algirdas Jakubčionis (Vilniaus universitetas, 2010-2011 m.m.)

2011 m. gruodžio 16 d.

Vytautas Ališauskas


Sakymas ir rašymas: dviejų kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas 

2011 m. gegužės 19 d.

Agnė  Vaitkuvienė Kultūros palikimo įpaveldinimo proceėsai sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje
Prof. Dovid Katz 2010 m. spalio  29 d.
Salvijus Kulevičius Lietuvos paveldosaugos idėjiniai modeliai ir jų raiška praktiokoje sovietmečiu
Prof. Alfredas Bumblauska 2010 m. rugsėjo 30 d.

Nerijus Babinskas

Moldova XIV a. viduryje – XVI a. viduryje kaip socialinės struktūros tipologijos problema

Prof. Edvardas Gudavičius

2010 m. rugsėjo 30 d.

Audronė Veilentienė

Lietuvos Respublikos seimų įtaka užsienio politikai 1920–1927 metais

Prof. Zenonas Butkus

2010 m. vasario 12 d.

Valdemaras Klumbys

Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai sovietmečiu

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis

2009 m. gruodžio 28 d.

Kurila Laurynas

Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje III–XIIa. (laidojimo paminklų duomenimis)

Prof.habil.dr. Mykolas Michebertas

2009 m. lapkričio 6 d.

Darius Žiemelis

Abiejų Tautų Respublikos socialinė ekonominė raida XVI–XVIII amžiuje: feodalizmas ar periferinis kapitalizmas? Istoriografinė analizė

Prof.habil.dr. Zenonas Norkus (VU, 2004-2006 m.m.) doc.dr. Stanislovas Pamerneckis (VU, 2006-2009 m.m.)

2009 m. spalio 23 d.

Bernardas Gailius

1944–1953 m. partizanų karas šiuolaikinėje Lietuvos istorinėje, politinėje ir teisinėje kultūroje? Istoriografinė analizė

Prof.dr. Zenonas Butkus (VU 2005-2006 m.m.) Prof.dr. Alfredas Bumblauskas (VU 2006-2009 m.m.)

2009 m. birželio 22 d.

Rokas Vengalis

Rytų Lietuvos gyvenvietės I–XII a.

Doc. dr. Aleksiejus Luchtanas

2009 m. birželio 19 d.

Linas Girlevičius

Gynybiniai įrenginiai XIV–XVIII a. Vilniuje

Doc.dr. Aleksiejus Luchtanas

2009 m. vasario 20 d.

Ingrida Jakubavičienė

Lietuvos vokiečių nacionalsocialistinė veikla (XX a. 3–4 dešimtmečiuose)

Prof. dr. Zenonas Butkus

2007 m. kovo 7 d.

Elvyra Pečeliūnaitė Bazienė

Geležies amžiaus (I–XII a.) tekstilė Lietuvoje

Prof. habil. dr. Mykolas Michelbertas

2007 m. birželio 19 d.

Egidijus Jaseliūnas

Savilaida sovietų Lietuvoje 20-ojo amžiaus šeštjame – devintajame dešimtmetyje.

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis

2006 m. gruodžio 28 d.

Aurimas Švedas

Sovietinė lietuvių istoriografija: oficialusis diskursas ir jo alternatyvos (1944–1985)

Prof. dr. Alfredas Bumblauskas

2006 m. gruodžio 15 d.

Rūta Šermukšnytė

Lietuvos istorijos aktualinimas Lietuvos dokumentiniame kine ir televizijoje (1988–2005 m.)

Prof. dr. Alfredas Bumblauskas

2006 m. vasario 15 d.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos