Pažymų išdavimas

Pažymų apie studijas, išlaikytus dalykus ir gautas išmokas išdavimo tvarka:

Pažymas  apie studijavimo faktą, išlaikytus dalykus ir gautas išmokas galima užsisakyti  elektroniniu paštu, adresu   arba  per studento  darbo vietą  VUSIS,  užpildžius atitinkamos formos prašymą.

Pažyma paruošiama kitą darbo dieną po užsakymo. Pažymas galima atsiimti  darbo dienomis  nuo pirmadienio  iki penktadienio  9:00 - 12:00 val. Istorijos fakulteto Studijų skyriuje (215 kab.).

1. Užsakant pažymą apie studijavimo faktą būtina nurodyti šiuos duomenis:

1.1. Studento vardas, pavardė ir LSP numeris;

1.2. Pilnas ir tikslus įstaigos, į kurią bus pristatoma pažyma, pavadinimas; nežinant ar abejojant, nurodykite „Be paskirties“;

1.3. Jeigu reikia daugiau negu vienos pažymos – nurodykite skaičių;

1.4. Nurodykite, kokia kalba – lietuvių ar anglų - parengti pažymą apie studijavimo faktą.

 

2. Užsakant pažymą apie išlaikytus dalykus būtina nurodyti šiuos duomenis:

2.1. Studento vardas, pavardė ir LSP numeris;

2.2. Jeigu reikia daugiau negu vienos pažymos – nurodykite skaičių;

2.3. Nurodykite kokia kalba (anglų ar lietuvių) parengti pažymą;

2.4. Nurodykite semestrus, už kuriuos  reikalingi sesijų rezultatų duomenys.

 

3. Užsakant pažymą apie gautas iš VU išmokas būtina nurodyti šiuos duomenis:

3.1. Studento vardas, pavardė ir LSP  numeris;

3.2. Jeigu reikia daugiau negu vienos pažymos – nurodykite skaičių;

3.3. Nurodykite, už kokį laikotarpį reikalingi duomenys (nuo xxxx metai xx mėn. – iki xxxx metai xx mėn.).

 

Studijų procesas

Svarbiausias dokumentas, reglamentuojantis studento teises, pareigas ir santykį su Universitetu, - Vilniaus universiteto studijų nuostatai. Su jais privalu susipažinti kiekvienam studijuojančiam.
Mokslo metus sudaro du semestrai – rudens (rugsėjo 1 – sausio 26) ir pavasario (vasario 4 –birželio 30). Kalėdų ir Velykų atostogos, sesijos, savaitės rikiuojamos pagal studijų kalendorių. Paskutinis kiekvieno semestro mėnuo istorijos fakultete skiriamas egzaminų sesijai.

Kiekvienam studentui VU Informacinėje sistemoje (IS) skirta savarankiška prieiga - „Studento darbo vieta“. Norint prisijungti prie IS, studentui reikia registruotis VU e-Tapatybių valdymo sistemoje ir užsisakyti elektroninę paslaugą „Prieiga prie universiteto Informacinės sistemos“.

Savo virtualioje darbo vietoje galima matyti svarbią asmeninę (asmens duomenys, įsakymai ir kt.) ir su studijomis susijusią informaciją (studijų programos planas, sesijos tvarkaraštis, studijų rezultatai, rotacijos eilė ir kt. ), atlikti daugelį studijas organizuojančių veiksmų (pasirenkamųjų, laisvųjų, bendrųjų universitetinių studijų dalykų pasirinkimas, registracija į gretutines studijas ir kt.).     

Studijų programą įgyvendina atitinkamos katedros. Jeigu reikiamos informacijos apie studijas neradote Fakulteto tinklapyje, norite susisiekti dėstytoju, kuris neatsako elektroniniu paštu, jums padės jūsų programą kuruojančios katedros reikalų tvarkytoja.

Studijų programa susideda iš privalomųjų (P) ir pasirenkamųjų (Pa) modulių ar dalykų. Darbas, kurį studentas nuveikia studijuodamas konkretų dalyką ar modulį ir siekdamas jo numatytų kompetencijų, matuojamas kreditais – „pasitikėjimo vienetais“. Istorijos fakulteto bakalauro programų apimtis – 240 kreditų, magistro programų - 120 kreditų.

Nuo 2012 m. visų Istorijos fakulteto I pakopos studijų programųstruktūra yra tokia: 165 kr. skiriami pagrindinei studijų programai, bent 15 kr. – bendrosioms universitetinėms studijoms (BUS), likę 60 kr. (pasirenkamieji dalykai) tradiciškai skiriami specialybės gilinimui, tačiau ši studijų dalis studento sprendimu gali būti panaudota ir kitaip: 1) gretutinėms studijoms (GS), arba 2) BUS, arba 3) kitiems VU dėstomiems dalykams. Vieno iš trijų pastarųjų kelių pasirinkimas neišvengiamai susijęs pareikalaus iš jūsų sumanumo ir kur kas didesnio savarankiškumo organizuojant savo studijų planą.

Registracija į GS vyksta semestro, po kurio prasideda pasirinktoji GS programa, pradžioje pradžioje, o į būsimo semestro pasirenkamuosius dalykus – per pirmas dvi gruodžio ir gegužės savaites, tik pirmakursiai registruojasi per dvi pirmąsias rugsėjo savaites. Pranešimas apie tikslią registracijos pradžią ir pabaigą siunčiamas į kiekvieno studento universitetinį adresą, jį būtina nuolat tikrinti.

Kiekvienas semestras baigiamas egzaminų sesija. Egzaminai vyksta pagal tvarkaraštį, kurį studentai derina su dėstytojais. Jeigu manote, kad buvote įvertintas neobjektyviai arba egzaminas vyko netinkamai, galite motyvuotu prašymu kreiptis į Studijų pasiekimų vertinimo apeliacijos komisija. Jeigu egzamino neišlaikėte net ir gavęs antrą galimybę - perlaikymų sesijos metu (pirmos dvi kito semestro savaitės), - privalote dalyką kartoti. Pasibaigus perlaikymų terminui studentas, turintis daugiau negu 15 kred. akademines skolas, šalinamas iš universiteto. Iki 15 kreditų – gali prašyti leisti kartoti kursą / modulio dalį.

Studentas gali būti išbrauktas iš sąrašų ir dėl šiurkščių akademinės etikos pažeidimų.
Studentai reitinguojami pagal studijų rezultatus. Savo vietą reitingų eilėje matysite savo virtualioje darbo vietoje IS. Stipendijos skiriamos pagal vietą Geriausiųjų eilėje.

Kitus, studijas detaliau reglamentuojančius dokumentus, nepatekusius į šį aprašą, rasite ČIA.

Pirmiausia – naršykite fakulteto tinklapį, o jeigu neaiškumai neišsisklaidė, kreipkitės į studijų organizatores ar katedrų specialistes.

 

Egzaminų sesija

 

2019/2020 M.M. PAVASARIO SESIJOS PERLAIKYMAI VYKS RUGSĖJO MĖNESĮ

2019 / 2020 m. m. bakalauro studijų pavasario sesijos egzaminų tvarkaraštis

 Archeologija Istorija Kultūros istorija ir antropologija
I kursas I kursas I kursas
II kursas II kursas II kursas
III kursas III kursas III kursas
IV kursas IV kursas IV kursas

2019 / 2020 m. m.  magistro studijų pavasario sesijos egzaminų tvarkaraštis

 Archeologija Istorija  Paveldosauga
I kursas
I kursas I kursas
II kursas II kursas II kursas

IF dėstomų BUS dalykų egzaminų tvarkaraščiai

2019/2020 m. m. BUS pavasario sesijos egzaminų tvarkaraštis

IF dėstomų laisvai pasirenkamų dalykų egzaminų tvarkaraščiai

2019/2020 m. m. laisvai pasirenkamų dalykų žiemos sesijos egzaminų tvarkaraštis 

 

Studijų planai

Bakalauro studijos
Archeologijos, Istorijos, Kultūros istorijos ir antropologijos
studijų programų studijų planai

Archeologija 

2020/2021 m. m. 

 

I kursas

 

II kursas

 

III kursas 

 

IV kursas

Istorija

2020/2021 m. m. 

 

I kursas 

 

II kursas

 

III kursas

 

IV kursas

Kultūros istorija ir antropologija

2020/2021 m. m. 

 

I kursas

 

II kursas

 

III kursas

 

IV kursas

Magistro studijos
Archeologijos, Istorijos ir Paveldosaugos
studijų programų studijų planai

Archeologija

2020/2021 m. m. 

I kursas

 

II kursas 

Istorija

2020/2021 m. m.

 

I kursas

 

II kursas 

Paveldosauga

2020/2021 m. m. 

 

I kursas

 

II kursas 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos