LSLMTG

Informacija ruošiama.

Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra

Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra įkurta 1990 m., reorganizavus Istorijos fakulteto struktūrą. 1990-1993 m. jai vadovavo prof. habil. dr. Mečislovas Jučas (1926-2019), 1993-2006 m. – prof.dr. Irena Valikonytė, o nuo 2006 m. iki šiol – prof. dr. Rimvydas Petrauskas. Šiuo metu katedroje dirba profesoriai: Irena Valikonytė ir Rimvydas Petrauskas; docentai: Eugenijus Saviščevas, Liudas Jovaiša, Jolanta Karpavičienė, Vydas Dolinskas; asistentai: Tomas Čelkis, Martynas Jakulis, Neringa Dambrauskaitė.

Katedra kuruoja istorijos bakalauro studijų medievistikos specializacijos programą ir yra medievistinių bei LDK studijų lyderė Lietuvoje. Fakulteto tarybai nutarus pereiti prie bakalauro studijų modulinės sistemos, katedros pedagogai drauge su kitų fakulteto katedrų dėstytojais skaito įvadinius kursus „branduoliniuose“ ir pasirenkamuose moduliuose: senovės (E. Saviščevas), vidurinių amžių ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją (R. Petrauskas), krikščionybės istoriją (L. Jovaiša, M. Jakulis). Studentams siūlomi moduliai: LDK istorijos šaltiniai (E. Saviščevas, L. Jovaiša, T. Čelkis); LDK visuomenė XIII-XVI a. (R. Petrauskas, E. Saviščevas, J. Karpavičienė, L. Jovaiša); LDK miestų ir miestelių socialinė istorija (J. Karpavičienė); LDK Vidurio ir Rytų Europoje (T. Čelkis); Materialinės kultūros sklaida LDK (V. Dolinskas, E. Saviščevas); Lietuvos institucijų istorija ir dokumentinis paveldas (L. Jovaiša, N. Dambrauskaitė). Istorijos magistro programos studentams dėstomi kursai: LDK teisinė kultūra (I. Valikonytė), Lietuva ir Europa XIII-XVII a.: valstybės ir visuomenės struktūros (T. Čelkis); LDK istorijos šaltiniai: tekstologija, paleografija, publikavimas (L. Jovaiša, M. Jakulis); Monarcho valdžia LDK vėlyvaisiais Viduramžiais (R. Petrauskas).

Katedros mokslinė veikla skirta kompleksiniam daugiakultūrės LDK visuomenės pažinimui. Svarbiausios katedros mokslininkų tyrimų kryptys: 1) LDK istorijos šaltinių tyrimai ir publikavimas (R. Petrauskas, I. Valikonytė, T. Čelkis, E. Saviščevas, L. Jovaiša); 2) XIV-XVIII a. LDK visuomenės sąranga ir raida: a) dinastijų ir bajorijos socialinė struktūra ir jos transformacija (R. Petrauskas); b) Žemaitijos valdžios elitas (E. Saviščevas); c) LDK teritorijos formavimosi ir sienų delimitaciniai procesai (T. Čelkis); d) bajorų ir miestiečių teisinės kultūros raida (I. Valikonytė, J. Karpavičienė); e) bajorų namų ūkio modernėjimo tendencijos (N. Dambrauskaitė); f) LDK krikščionybės ir katalikų Bažnyčios bei vienuolijų istorija (L. Jovaiša, M. Jakulis); g) kolektyvinių likimų (miestiečių, moterų etc.) istorija (J. Karpavičienė, I. Valikonytė); 3) XVI-XVIII a. LDK kultūros problemos (V. Dolinskas, L. Jovaiša). Prie katedros veikia nedidelė Lietuvos statutų ir Lietuvos Metrikos tyrimų grupė (reikėtų nuorodos į grupės psl.).

Katedros darbuotojai bendradarbiauja su kitų LDK paveldo valstybių (Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos) mokslo centrais, o taip pat su D. Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos istorikais.

Katedros nariai

 

Mokslinė veikla

 

Doc. dr. Liudas Jovaiša

Doc. dr. Liudas JovaišaNuo 2002 m. dirba pedagoginį darbą Vilniaus universiteto Istorijos fakultete; 2004–2014 m. taip pat dirbo Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriuje. 2004 m. apgynė daktaro disertaciją „Katalikiškoji Reforma Žemaičių vyskupijoje“. Šiuo metu yra VU Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros docentas.

Dėstomi dalykai

 • Krikščionybės istorija (modulio dalis)
 • LDK visuomenė XIII–XVI a. (modulio dalis)
 • LDK lotyniškojo raidyno istorijos šaltinių tekstologija ir paleografija

Moksliniai interesai

 • Krikščionybės Lietuvoje istorija
 • Lietuvos kultūros istorija
 • Vienuolystės istorija
 • Lotyniškoji paleografija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579), (= Fontes ecclesiastici historiae Lituaniae, 1), Vilnius: Aidai, 1999.
 • Krikščionybės Lietuvoje istorija, sud. Vyt. Ališauskas, Vilnius: Aidai, 2006 (p. 151–218, 245–262, 273–285, 294–298).
 • Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a. (= Bažnyčios istorijos studijos, 2), Vilnius: Aidai, 2009 (kartu su Vytautu Ališausku, Tomaszu Jaszczołtu, Mindaugu Pakniu).
 • Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai (1611–1651 m.) = Acta visitationum dioecesis Samogitiae (A. D. 1611–1651) (= Fontes historiae Lituaniae, XI), Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2011.
 • Ekspertinė ir kita akademinė veika
 • Leidinio Bažnyčios istorijos studijos vyr. redaktorius, leidinių Lietuvos sakralinė dailė, Lietuvos istorijos šaltiniai / Fontes historiae Lituaniae, Religinės kultūros paveldo studijos, Dailės istorijos studijos, Studia Franciscana Lithuanica redakcinės kolegijos narys
 • Projektinė veikla
 • Lietuvos mokslo tarybos (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuoto projekto „Lietuvos katalikų bažnyčių šaltinių skelbimas: XVII–XVIII a. vizitacijų aktai“ dalyvis (vad. dr. Mindaugas Paknys), 2009–2011 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuoto projekto „Nacionalinis Lietuvos biografistikos paveldas (XVI–XIX a.): paieškos, tyrimas, rengimas publikavimui“ dalyvis (vad. dr. Mintautas Čiurinskas), 2009–2011 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuoto projekto „Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija“ dalyvis (vad. dr. Dalia Vasiliūnienė), 2010–2015 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuojamo projekto „Vilniaus ir Žemaičių katedrų kapitulų statutai: tekstai ir kontekstai“ vadovas, 2014–2015 m.

Kita

 • Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (nuo 2009)
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos