Sigita Černevičiūtė gins mokslo disertaciją „Politiniai nusikaltimai Lietuvoje 1919-1940 m.: teisėkūra ir teismų praktika”

POW teismas2019 m. spalio 31 d. VU Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. SIGITA ČERNEVIČIŪTĖ gins mokslo disertaciją „Politiniai nusikaltimai Lietuvoje 1919-1940 m.: teisėkūra ir teismų praktika ” istorijos ir archeologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2014–2019 metais Vilniaus universitete.

Mokslinius tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba.

Mokslinis vadovas – doc. dr. Saulius Kaubrys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).
Mokslinis konsultantas – prof. dr. Aleksandras Dobryninas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – S 005).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:
prof. dr. Zenonas Butkus – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
doc. dr. Algimantas Čepas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
prof. dr. Ēriks Jēkabsons (Latvijos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
dr. Dangiras Mačiulis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
prof. dr. Juozas Skirius (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

Monika Šipelytė gins disertaciją „Šveicarijos lietuvių politinė ir diplomatinė veikla 1915–1919 m. Lietuvos valstybingumo klausimu”

Daumanto žemelapio viršelis 704x1024 22019 m. spalio 11 d. Lietuvos istorijos instituto Posėdžių salėje (Kražių 5. LT-01109, Vilnius), 15 val. MONIKA ŠIPELYTĖ gins disertaciją „Šveicarijos lietuvių politinė ir diplomatinė veikla 1915–1919 m. Lietuvos valstybingumo klausimu” istorijos ir archeologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2014–2018 metais Lietuvos istorijos institute.

Mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:
dr. Česlovas Laurinavičius – tarybos pirmininkas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
prof. dr. Zenonas Butkus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė (VDU Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
prof. dr. Raimundas Lopata (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).


Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

Darius Sakalauskas gins disertaciją „Privataus kapitalo valdymas: Vilniaus atvejis XVII–XVIII amžiais“

AN1613063947 l2019 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. DARIUS SAKALAUSKAS gins mokslo disertaciją „Privataus kapitalo valdymas: Vilniaus atvejis XVII–XVIII amžiais“ istorijos ir archeologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.
Disertacija rengta 2014-2018 metais Vilniaus universitete.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Jurgita Verbickienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:
doc. dr. Liudas Jovaiša – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
doc. dr. Liudas Glemža (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
habil. dr. Grzegorz Myśliwski (Varšuvos universiteto Istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
prof. habil. dr. Zenonas Norkus (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija– S 005);
prof. dr. Shaul Stampfer (Jeruzalės Hebrajų universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

Milda Kvizikevičiūtė gins mokslo disertaciją „Vakarų Europa XVI a. antrosios pusės – XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelionių raštijoje”

Laivo simbolizuojančio bažnyčią emblema. M.K2019 m. birželio 27 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. MILDA KVIZIKEVIČIŪTĖ gins mokslo disertaciją „Vakarų Europa XVI a. antrosios pusės – XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelionių raštijoje” istorijos ir archeologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2013-2017 metais studijuojant doktorantūroje Vilniaus universitete ir ginama eksternu.

Mokslinis konsultantas – doc. dr. Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:
prof. dr. Arvydas Pacevičius – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija –S 008);
dr. Tomas Čelkis (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
dr. Jolita Sarcevičienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);
doc. dr. Jurgita Verbickienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

Andrius Jurkevičius gins disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regioniniai valdžios elitai: Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių atvejai (1392-1579 m.)”

Maciej Strubycz 1589 MDL fr2019 m. birželio 20 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. ANDRIUS JURKEVIČIUS gins mokslo disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regioniniai valdžios elitai: Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių atvejai (1392-1579 m.)” istorijos ir archeologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2014-2018 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas - doc. dr. Eugenijus Saviščevas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

prof. dr. Rimvydas Petrauskas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);

dr. Darius Baronas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);

dr. Sergej Polekhov (Rusijos mokslų akademijos Rusijos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);

prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);

prof. dr. Irena Valikonytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

 

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

 

Viltė Janušauskaitė gins disertaciją „Urbanistinio paveldo apsauga sovietinėje Lietuvoje: idėjos ir praktika”

a1 282019 m. birželio 20 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 218 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. VILTĖ JANUŠAUSKAITĖ gins mokslo disertaciją „Urbanistinio paveldo apsauga sovietinėje Lietuvoje: idėjos ir praktika” istorijos ir archeologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2013-2018 metais Vilniaus universitete.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Marija Drėmaitė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

doc. dr. Nerijus Šepetys – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);

dr. Dalia Klajumienė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra – H 003);

doc. dr. Salvijus Kulevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005);

doc. dr. Vaidas Petrulis (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra – H 003);

prof. dr. Arūnas Streikus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

 

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

Akvilė Naudžiūnienė gins disertaciją „Tautinės mažumos Lietuvos istorijos mokykliniame naratyve 1918-2018 m.”

simtmetis1112019 m. birželio 7 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. AKVILĖ NAUDŽIŪNIENĖ gins mokslo disertaciją „Tautinės mažumos Lietuvos istorijos mokykliniame naratyve 1918-2018 m.” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2013-2019 metais Vilniaus universitete.

Mokslinius tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba ir Memorial Foundation for Jewish Culture (MFJC).

Mokslinė vadovė - doc. dr. Jurgita Verbickienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

dr. Darius Staliūnas – tarybos pirmininkas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005),

habil. dr. Alvydas Nikžentaitis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005),

dr. Vasilijus Safronovas (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005),

doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),

doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija – H 005).

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

 

Gintaras Mitrulevičius gins mokslinę monografiją „Lietuvos socialdemokratijos ideologinė - politinė raida 1914-1919 metais. Istoriografija, tarptautinis ir istorinis kontekstai, santykis su Lietuvos valstybingumo kūrimu”

12019 m. vasario 8 d. (penktadienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. GINTARAS MITRULEVIČIUS gins mokslinę monografiją „Lietuvos socialdemokratijos ideologinė - politinė raida 1914-1919 metais. Istoriografija, tarptautinis ir istorinis kontekstai, santykis su Lietuvos valstybingumo kūrimu” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Mokslinė monografija ginama eksternu.

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

prof. dr. Zenonas Butkus – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Česlovas Laurinavičius (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Su mokslo monografija galima susipažinti Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto bibliotekose. Su daktaro disertacijos gynimui teikiamos monografijos santrauka galima susipažinti Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainė.

 
 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos