Kęstutis Kilinskas gins disertaciją „Civilinės ir karinės valdžios sąveika Lietuvoje 1918-1940 m.”

A. Smetona ir V. Čarneckis tarp Lietuvos kariuomenės karininkų 19292018 m. gruodžio 17 d. (pirmadienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. KĘSTUTIS KILINSKAS gins disertaciją „Civilinės ir karinės valdžios sąveika Lietuvoje 1918-1940 m.” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2014-2018 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Zenonas Butkus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

doc. dr. Saulius Kaubrys – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

dr. Vytautas Jokubauskas (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

dr. Česlovas Laurinavičius (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

prof. dr. Waldemar Rezmer (Mikalojaus Koperniko universitetas, Lenkija, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

Regina Lakačauskaitė-Kaminskienė gins disertaciją „Miestiečio gyvenamosios erdvės modernizacija XX a. Du atvejai: tarpukario Kaunas ir sovietinis Vilnius“

griunvaldo2018 m. rugsėjo 24 d. (pirmadienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 11 val. REGINA LAKAČAUSKAITĖ-KAMINSKIENĖ gins disertaciją „Miestiečio gyvenamosios erdvės modernizacija XX a. Du atvejai: tarpukario Kaunas ir sovietinis Vilnius“, humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2008‒2017 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija–05H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Pirmininkas – doc. dr. Aurimas Švedas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija–05H).

Doc. dr.  Felix Ackermann (Vokietijos istorijos institutas Varšuvoje, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);

Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra – 03 H); 

Doc. dr.  Salvijus Kulevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija– 05 H);

Doc. dr. Tomas Vaiseta (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).    

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

Justina Kozakaitė gins disertaciją „Traumos XIII-XVIII a. Lietuvoje bioarcheologiniais duomenimis“

kirstinis suzalojimas nuotrauka justinos kozakaitecc87s2018 m. rugsėjo 14 d. (penktadienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. JUSTINA KOZAKAITĖ gins disertaciją “Traumos XIII-XVIII a. Lietuvoje bioarcheologiniais duomenimis”, humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2013‒2018 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Rimantas Jankauskas (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina ‒ 06 B).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Doc. dr. Gintautas Vėlius – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Prof. dr.  Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai,  istorija - 05H);

Dr. Laurynas Vytis Kurila (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Prof. dr. Dainius Haroldas Pauža (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B); 

Prof. dr. Raimonda Ragauskienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai  mokslai, istorija  – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

 

Gabrielė Gudaitienė gins disertaciją “The First Inhabitants in the Western Part of the Neris River Basin in Lithuania”

img 6901 titnagai2018 m. rugsėjo 18 d. (antradienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. GABRIELĖ GUDAITIENĖ gins disertaciją “The First Inhabitants in the Western Part of the Neris River Basin in Lithuania” („Lietuvos Panerio baseino vakarinės dalies pirminis apgyvendinimas“), humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2013‒2017 metais Vilniaus universitete.

 

Mokslinis vadovas – doc. dr. Aleksiejus Luchtanas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H) 

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Doc. dr. Egidijus Šatavičius – pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H)

Prof. dr. Adomas Butrimas (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai,  istorija - 05H)

Dr. Vygandas Juodagalvis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H)

Dr. Aivar Kriiska (Tartu universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H) 

Doc. dr.  Algimantas Merkevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai  mokslai, istorija  – 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

Gabrielė Jasiūnienė gins disertaciją „Žemaitijos bajorų heraldika XV-XVIII a. pradžia“

Jono Karolio Chodkevičiaus asmeninis herbas ant Kretingos katalikų bažnyčios durų2018 m. rugsėjo 19 d. (trečiadienį) Lietuvos istorijos instituto Posėdžių salėje (Kražių 5, Vilnius), 15 val. GABRIELĖ JASIŪNIENĖ gins disertaciją „Žemaitijos bajorų heraldika XV-XVIII a. pradžia“, humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta Vilniaus universitete ir Lietuvos istorijos institute 2013–2018 metais. 

Mokslinis vadovas – doc. dr. Edmundas Antanas Rimša (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

prof. habil. dr. Jūratė Kiaupienė – tarybos pirmininkė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Vaida Kamuntavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija - 05H);

doc. dr. Eugenijus Saviščevas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Darius Vilimas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

 

Toma Zarankaitė-Margienė gins disertaciją „Medžioklės fenomenas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV-XVI a. (1572 m.): socioekonominis, sociopolitinis, mentalinis aspektai“

Stumbras iš XVII a. knygos.LD09122018 m. rugsėjo 21 d. (penktadienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. TOMA ZARANKAITĖ-MARGIENĖ gins disertaciją „Medžioklės fenomenas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV-XVI a. (1572 m.): socioekonominis, sociopolitinis, mentalinis aspektai“, humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2013‒2017 metais Vilniaus universitete.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Irena Valikonytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas – pirmininkas  (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Dr.  Artūras Dubonis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai,  istorija - 05H);

Doc. dr. Jolanta Karpavičienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Doc. dr. Eugenijus Saviščevas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H); 

Doc. dr. Vacys Vaivada (Klaipėdos universitetas, humanitariniai  mokslai, istorija  – 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

Stanislovas Stasiulis gins disertaciją „Holokausto Lietuvoje istoriografija: tradicijos ir problemos“

safe image2018 m. rugsėjo 27 d. (ketvirtadienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. STANISLOVAS STASIULIS gins disertaciją „Holokausto Lietuvoje istoriografija: tradicijos ir problemos“, humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2013-2017 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Alfredas Bumblauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Doc. dr. Jurgita Verbickienė - pirmininkė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Habil. dr. Alvydas Nikžentaitis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija - 05H);

Dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Prof. dr. Arūnas Streikus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H); 

Dr. Linas Venclauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai  mokslai, istorija  – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

Arūnas Astramskas gins disertaciją „Kauno gubernijos miestų savivalda 1876-1915 metais“

kauno gub. miestai 1 m2018 m. rugsėjo 28 d. (penktadienį) Lietuvos istorijos instituto Posėdžių salėje (Kražių 5, Vilnius), 15 val. ARŪNAS ASTRAMSKAS gins disertaciją „Kauno gubernijos miestų savivalda 1876-1915 metais“, humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2013–2017 metais Lietuvos istorijos institute.  

Mokslinis vadovas – dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H). 

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Habil. dr. Tamara Bairašauskaitė - pirmininkė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Dr. Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai,  istorija - 05H);

Doc. dr. Grigorijus Potašenko (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Prof. dr. Virgilijus Pugačiauskas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H); 

Prof. dr. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas, humanitariniai  mokslai, istorija  – 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos