Papildomas priėmimas į VU ir LII istorijos mokslo krypties doktorantūrą 2018 m.

doktoranturaPriėmimą į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo bendra Priėmimo į doktorantūrą komisija. 

Stojančiojo į istorijos mokslo krypties doktorantūrą konkursinis balas susideda iš doktorantūros mokslinio projekto ir pokalbio vertinimo, stojančiojo studijų balų vidurkio (magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio diplomo priedėlio aritmetinis vidurkis) ir mokslo darbų vertinimo (jei stojantysis tokių turi). 

Doktorantūros mokslinis projektas. Stojantieji į istorijos mokslo krypties doktorantūrą pateikia išspausdintą ir pasirašytą mokslinį projektą (būtina nurodyti disertacijos tematikos kryptį) ir dviejų mokslininkų rekomendacijas.  Reikalaujama projekto apimtis – iki 30.000 spaudos ženklų įskaitant tarpus (apie 10 numeruotų lapų). Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.

Moksliniame projekte privalo būti:

 • suformuluota būsimos disertacijos tema ir tyrimo problematika, tyrimo tikslai ir uždaviniai;
 • pristatyti būsimo tyrimo šaltiniai ir tyrimų būklė Lietuvoje ir pasaulyje;
 • pristatytas planuojamo tyrimo naujumas ir aktualumas;
 • pristatyti tyrimo metodai;
 • pristatyti  pagrindiniai tyrimo klausimai.  

Pokalbis. Stojantieji į doktorantūrą dalyvauja pokalbyje, kurio metu atsako į Priėmimo į doktorantūrą komisijos narių klausimus mokslinio projekto bei planuojamos disertacijos tema. 

Mokslo darbai. Kartu su moksliniu projektu stojantysis į doktorantūrą gali pateikti savo publikuotų (arba priimtų spaudai) mokslinių straipsnių kopijas, kurios padėtų susidaryti išsamesnę nuomonę apie pretendento mokslinius pasiekimus. 

Vertinimo kriterijai. Mokslinis projektas ir pokalbis su stojančiuoju vertinamas 10 balų sistemoje. Mokslinį projektą recenzuoja istorijos mokslo krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas. Stojantieji su recenzija nėra supažindinami. Priėmimo į doktorantūrą komisija, atsižvelgdamas į recenzento išvadas bei pokalbį su stojančiuoju, mokslinio projekto ir pokalbio rezultatus vertina pagal šiuos kriterijus: 

 • tiksliai ir aiškiai suformuluota mokslinė problema;
 • tinkamai pagrįstas  pasirinktos temos aktualumas ir naujumas, mokslinio tyrimo perspektyva;
 • istoriografijos bei šaltinių žinojimas;  
 • projektas parašytas tinkama akademine forma bei kalba. 

Mokslinio projekto recenzentas įvertina ir stojančiojo mokslo darbus. Priėmimo komisija, atsižvelgdama į recenzento išvadas, už kokybiškus mokslinius straipsnius stojančiajam gali skirti papildomą 1 balą. 

Moksliniai projektai (1 atspausdintas egzempliorius) kartu su mokslininkų rekomendacijomis, straipsnių kopijomis priimami ir registruojami VU Istorijos fakulteto dekanate  (Universiteto g. 7, II aukštas, 209 kab.) nuo rugpjūčio 29 d. iki  rugsėjo 11 d. (antradienis) 17.00 val. Mokslinio projekto elektroninę versiją, mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas nurodytu laiku taip pat privaloma atsiųsti el. paštu , tel. (8 5) 2687297.

Papildomas priėmimas į 2018 m. istorijos mokslo krypties doktorantūrą vyks rugsėjo 17 d. (pirmadienį)  15.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 329 aud. (Universiteto g.7, III a.). 

Daugiau informacijos apie priėmimą teikiama VU Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje

Vilniaus universitetas, Centriniai rūmai, Universiteto g. 3

Tel. (8 5) 2687093, (8 5) 2687094, (8 5) 2687095, el.p.

https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos

Praktika Šiaurės ministrų tarybos biure Lietuvoje

SMT biurasKviečiame studentus atlikti praktiką Šiaurės ministrų tarybos biure Lietuvoje. Siūlome įdomią tarptautinę praktiką norintiems įgyti žinių apie Šiaurės šalių ir Lietuvos bendradarbiavimą. Praktikos metu studentai turės galimybę susipažinti su tarptautinių projektų įgyvendinimu politikos, švietimo, energetikos, kultūros, skaitmeninimo, jaunimo, lyčių lygybės, žiniasklaidos ir kitose srityse.

Kviečiame kandidatus iki rugpjūčio 20 dienos atsiųsti motyvacinį laišką ir savo gyvenimo aprašymą anglų kalba (CV) el. paštu

Daugiau informacijos apie praktiką: https://bit.ly/2zVohlV

 

Kviečiame į Paveldosaugos magistro studijas

paveldosaugaMagistrinės kultūros paveldo studijos VU Istorijos fakultete - tai žingsnis naujosios paveldosaugos link, nes šiuolaikinis kultūros paveldo specialistas - tai pokyčių vadybininkas, išmanantis kultūros istoriją, teisę, vadybą, technologijas ir kūrybines industrijas. Drauge keiskime kultūros paveldo sampratą Lietuvoje!  

Daugiau informacijos apie Paveldosaugos magistro studijų programą rasite čia.

Informacija dėl Istorijos magistro praktikos

65Magistro studijų antrų metų rudens semestre yra numatyta privaloma dviejų mėnesių profesinė praktika (rugsėjis-spalis). Praktika gali būti atliekama tiek Lietuvos, tiek užsienio institucijose. Jei praktiką norite atlikti užsienio institucijose galima naudoti  Erasmus programos galimybėmis. Informaciją apie Erasmus praktiką rasite čia: https://www.vu.lt/studijos/studentams/praktika/praktika-uzsienyje

Praktikos vietą studentai renkasi individualiai, pasitarę su būsimu praktikos vadovu ir atsižvelgdami į savo interesus bei galimybes. Bendrą informaciją, kur dažnai atlieka praktikas IF studentai rasite čia: http://www.if.vu.lt/studijos/magistranturos-studijos/magistro-praktikos

Praktikos metu studentams skiriami du praktikos vadovai: fakulteto ir tos institucijos, kurioje atliekama praktika. Renkantis praktikos vietą yra rekomenduojama pasitarti su būsimu praktikos vadovu. Praktikai gali vadovauti bet kuris fakulteto dėstytojas. Praktikos pobūdis gali būti susijęs su būsimu magistro darbu, tačiau praktika gali būti skirta ir kitų gebėjimų ugdymui, tiesiogiai nesiejant jos su magistrinio darbo tema.

Susitarus dėl praktikos, yra sudaroma trišalė praktikos sutartis, kurios formą rasite čia http://www.if.vu.lt/studentams/prasymu-formos. Joje turi būti nurodomas praktikos tikslas ir uždaviniai, praktikos vadovas. Sutartį pasirašo studentas, IF dekanas ir priimanti praktikos institucija. Vienas sutarties egzempliorius lieka studentui, vienas priimančiai praktikos institucijai, trečią būtina atneši į IF dekanatą. Praktikos sutartis turi būti pasirašyta iki rugsėjo 1 d. (atsižvelgiant į šių metų kalendorių – iki rugsėjo 3 d.). 

Praktikos pabaigoje yra rengiama praktikos ataskaita, kuri yra siunčiama praktikos vadovams bei pristatoma ir ginama fakultete lapkričio pradžioje. Tikslią datą pranešime fakulteto tinklalapyje rudenį. Trumpą informaciją, kaip rašoma praktikos ataskaita rasite VU Istorijos fakulteto rašto darbų metodiniuose nurodymuose http://www.if.vu.lt/studentams/studijas-reglamentuojantys-dokumentai .  

Jei turite klausimų, kreipkitės į Istorijos studijų komiteto pirmininką prof. Arūną Streikų arba studijų prodekanę dr. Loretą Skurvydaitę  

 

 

Kvietimas atlikti praktiką URM Užsienio lietuvių departamente

URMURM Užsienio lietuvių departamentas kviečia studentus vasarą atlikti praktiką Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamente (pradėti galima rugpjūčio mėnesį, praktikos trukmė – iki 6 mėnesių). Užsienio lietuvių departamentas yra atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą ryšių su užsienio lietuviais srityje. Departamentą sudaro du skyriai: Globalios Lietuvos skyrius ir Ryšių su bendruomenėmis ir informavimo skyrius.

Praktiką Užsienio reikalų ministerijoje gali atlikti aukštųjų mokyklų pagrindinių ar vientisųjų studijų studentai, baigę ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą, taip pat magistrantūros studentai. Praktikos metu studentai neįdarbinami.

Reikalavimai kandidatams atlikti praktiką URM Užsienio lietuvių departamente:

 • Puikus lietuvių kalbos mokėjimas;
 • Labai geros anglų kalbos žinios (privalumas – kitų užsienio kalbų mokėjimas);
 • Puikūs darbo su MS Office programiniu paketu įgūdžiai (Word, Excel, Power Point);
 • Geri analitiniai gebėjimai;
 • Atsakingumas, kruopštumas, komunikabilumas;
 • Domėjimasis užsienio politikos formavimu ir įgyvendinimu ryšių su užsienio lietuviais srityje.

Pirmenybė teikiama ilgesnį laiko tarpą praktiką galintiems atlikti studentams.

Atrinkti kandidatai turės užpildyti Klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, bei gauti URM Saugos kontrolės skyriaus pritarimą praktikos atlikimui ministerijoje. Kandidatų patikra gali trukti iki 2 mėn.

Laisvos formos prašymus elektroniniu paštu, pridedant Europass gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba) bei nurodant, kodėl norima atlikti praktiką URM Užsienio lietuvių departamente, pageidaujamą praktikos atlikimo laiką, aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų programą ir kursą, studentus kviečiame siųsti URM Užsienio lietuvių departamentui adresu .

Atkreipiame dėmesį, kad praktikos vietų skaičius departamente yra ribotas. Kviečiame prašymus teikti kuo skubiau.

 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos