Pasimatuok istoriko rūbą 2020

hist t shirtIstorijos fakultetas jau antrus metus kviečia studentus įsitraukti į įvairias mūsų mokslininkų šiuo metu vykdomas veiklas, susijusias su tyrimais ar mokslo populiarinimu. Jūs turėsite galimybę tapti profesionalių istorikų padėjėjais, patirti, kaip dirba mokslininkai, o kartu „pasimatuoti istoriko rūbą“. Tikimės, kad visi fakulteto studentai, nepriklausomai nuo studijuojamos programos, ras juos dominančią veiklą.

Siūlomus projektus jums pristatysime kovo 10 d., 12.30 val., 331 auditorijoje. Jei negalite dalyvauti, kviečiame peržiūrėti projektus ir susisiekti su dominančią veiklą siūlančiu dėstytojų tiesiogiai.

Siūlomų projektų aprašymą ir dėstytojų kontaktai 

VšĮ Atviros Lietuvos Fondas ieško savanorių ir/ar praktikantų.

ALFpraktikaAtviros Lietuvos fondas ALF (atkurtas 2017) yra viena svarbiausių nevyriausybinio sektoriaus organizacijų Lietuvoje.

ALF siekia kurti ir stiprinti atvirą visuomenę, tai reiškia, kad palaiko atvirumo įvairiems požiūriams, neprieštaraujantiems žmogaus teisėms ir laisvėms, idėją, siekia stiprinti piliečių dalyvavimą formuojant politiką, vienija skirtingų politinių pažiūrų žmones, kuriuos jungia taikios ir vieningos Europos idėja.

Trys pagrindinės ALF veiklos kryptys:

 • atsparios visuomenės skatinimas. ALF kasmet prisideda prie demokratijos festivalio “Būtent!” ir stengiasi ne tik užtikrinti aktyvų mažesnių organizacijų įsitraukimą, bet ir iškelti nepatogias temas, susijusias su socialinėmis problemomis.
 • diskusijų apie Europą ir viešąją politiką palaikymas. ALF stengiasi padaryti teigiamą įtaką kalbant apie besikeičiančią Europą.

kitų NVO bei vietos bendruomenių palaikymas ir mokymai joms. Atviros Lietuvos Fondas padeda aktyvioms bendruomenėms ir mažoms NVO suteikdamas ekspertinę ir finansinę pagalbą bei stiprindamas jų gebėjimus.

Jeigu:

 • Tau rūpi ES vertybės ir demokratija;
 • Esi gebanti(-s) rašyti ir analizuoti;
 • Mėgsti organizuoti renginius ir esi komunikabili(-us);
 • Turi idėjų, kurias norėtum įgyvendinti.

Mes tau siūlome:

 • Darbą vienoje iš svarbiausių nevyriausybinio sektoriaus organizacijų;
 • Galimybę būti tarptautinių renginių dalimi;
 • Pažintis;
 • Galimybę įgyvendinti savo projekto idėją;Su studento interesais, poreikiais ir gebėjimais suderintą praktikos programą.

  Minimali savanorystės arba praktikos trukmė 2-3 mėn.
  Rašykite mums

Informacija apie 2019/20 m.m. žiemos sesijos skolas ir mokesčių mokėjimą už 2019/20 m.m. pavasario semestro studijas

28 days2020 m. vasario 4 d. – vasario 18 d. (įskaitytinai). – vyko žiemos sesijos skolų perlaikymas. Po šio termino studentui, turinčiam ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, fakulteto dekanas gali leisti pakartoti atitinkamo modulio/dalyko (-ų) arba modulio dalies studijas arba išlaikyti skolas eksternu ir tęsti studijas.

Norintys tęsti studijas ir kartoti modulio/dalykų studijas ar atsiskaityti eksternu studentai iki 2020 m. vasario 28 d. (įskaitytinai) turi pateikti e-prašymus dėl neatsiskaityto/neišlaikyto dalyko ar modulio (modulio dalies) kartojimo ar atsiskaitymo eksternu (e-prašymai pateikiami per VUSIS iš studento darbo vietos). Leidimai pakartojimui ar atsiskaitymui eksternu įforminami IF Dekano įsakymu, įvedamu į VUSIS: studentai įsakymų ištraukas bei mokėtiną pakartojimo ar eksterno mokestį matys savo darbo vietoje VUSIS.

Modulių/dalykų, kurių studijas leista pakartoti, skolų likvidavimo terminas atidedamas vieneriems metams. Įmoka už studijų programos dalykų (modulių) kartojimą sumokama ne vėliau, kaip iki semestro, kuriame dėstomas norimas kartoti dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos.

Baigiamojo kurso studentams, pasibaigus priešpaskutinio studijų semestro (bakalauro st.7-ojo, magistro st. – 3-io) egzaminų perlaikymo terminui ir (ar) paskutinio studijų semestro (bakalauro st.8-ojo) egzaminų laikymo terminui, turintiems ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, fakulteto dekanas gali leisti atitinkamus egzaminus (įskaitas) dar vieną kartą perlaikyti iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios. Tokių studentų e-prašymų laukiame Studijų skyriuje iki 2020 m. vasario 28 d. (įskaitytinai), e-prašymai pateikiami per VUSIS.

Dėl studijų už pavasario semestrą mokesčio: primename, kad pagal VU Senato 2017 m. gegužės 23 d. patvirtintą nutarimą Nr. S-2017-6-2 visas dokumentas :

●) semestrinę studijų, klausytojo bei kartojimo įmoką privalu sumokėti iki 2020 m. vasario 28 d.

●) pageidaujantieji studijų įmoką mokėti dalimis: iki 2020 m. vasario 25 d. turi būti sumokėję ne mažiau kaip 30 % reikiamos mokėti sumos, o e-prašymą Istorijos fakulteto Dekanui dėl mokesčio mokėjimo dalimis pildykite ir pateikite per IS (e-prašymo formą rasite savo darbo vietoje VUSIS). Prašyme būtina nurodyti likusios įmokos dalies arba 2 dalių mokėjimo sumas ir terminus. Visi mokėjimai turi būti baigti iki 2020 m. gegužės 1 d.
●) e-prašymai dėl studijų įmokos atidėjimo pildomi ir pateikiami per studento darbo vietą VUSIS;

Prašymai dėl studijų įmokos mokėjimo dalimis ar atidėjimo įforminami Istorijos fakulteto Dekano įsakymu, jų ištraukos matomos kiekvieno pateikusiojo pašymą darbo vietoje VUSIS.

Studijų įmokos, dalyko kartojimo, eksterno mokesčio kvitai yra kiekvieno studento darbo vietoje VUSIS, aplikacija „Mokėjimo kvitas“.

Kilus neaiškumams ar esant papildomų klausimų, prašome skambinti į Istorijos fakulteto Studijų skyrių tel. 268 7290.

 

VU Istorijos fakulteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantų seminaras - 2020-02-19

p. cvirkos paminklas vilniuje. skulptorius juozas mikenas 1952 mlh5713Vasario 19 d. (trečiadienį) 17 val. Istorijos fakulteto 329 auditorijoje vyks doktorantų seminaras.

Pranešėjai:

 • Dokt. Rugilė Rožėnė (VU, Naujosios istorijos katedra, vadovas prof. dr. A.Streikus)
  Tema: Vilniaus miesto sovietinė modernizacija: tyrimo kryptys ir ribos
 • Dokt. Rasa Goštautaitė (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovė prof. dr. M.Drėmaitė)
  Tema: Ginčytinas paveldas: Petro Cvirkos paminklo atvejis

 

Kviečiame dalyvauti !

VU Istorijos fakulteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantų seminaras - 2020-02-05

Nuotrauka iš: https://www.clermontlibrary.org/explore-5-new-history-resources-with-history-research-center/Vasario 5 d. (trečiadienį) 17 val. Istorijos fakulteto 329 auditorijoje vyks doktorantų seminaras.

Pranešėjai:

 • Dokt. Leonas Nekrašas (VU, Naujosios istorijos katedra, vadovas doc. dr. S.Kaubrys)

Tema: Administracine linija padalytų ūkių savininkų (ir darbininkų) problemos ir jų interesų gynyba XX a. III ir IV deš.

 • Dokt. Aivaras Poška (LII, LDK istorijos skyrius , vadovė prof. dr.J.Verbickienė )

 Tema: Žydų teisinis statusas Voluinės žemėse XIV-XVII a.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos