Profesoriui Zenonui Butkui skirta Simono Daukanto premija

Z.ButkusLietuvos mokslų akademijos prezidiumas, remdamasis 2019 m.  LMA vardinių premijų konkursų rezultatais, konkursui pateiktų darbų vertinimo komisijų siūlymais bei mokslų skyrių teikimu, vardinę Simono Daukanto (istorija) premiją,  už darbų ciklą ,,Lietuvos ir kitų Baltijos šalių diplomatijos tyrimai“, skyrė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesoriui Zenonui Butkui. 

Sveikiname Profesorių!

Juozo Sido parama Istorijos fakultetui

Sido parama2019 m. JAV lietuvis Juozas Sidas Vilniaus universiteto Istorijos fakultetui skyrė 14500 eurų paramą istorijos mokslo ir studijų stiprinimui. Šia parama puoselėjamas Juozo Sido dėdės, žymaus tarpukario Lietuvos politinio veikėjo, diplomato Vaclovo Sidzikausko (1893–1973) atminimas. Dalis dovanotų lėšų panaudota mokslo publikacijų vertimui ir kalbiniam redagavimui, siekiant stiprinti tyrimų tarptautiškumą ir sklaidą. Paremtas 10 mokslo straipsnių, vienos monografijos ir vieno interneto puslapio vertimas ar redagavimas. Publikacijos pasirodė ar turėtų pasirodyti Airijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Prancūzijos ir kitų šalių leidiniuose. Iš šių lėšų skirta ir Vaclovo Sidzikausko premija už istorijos tyrimus (mokslininkų skatinimas už mokslo pasiekimus). 2019 m. premija įteikta prof. dr. Arūnui Streikui už monografiją Minties kolektyvizacija: cenzūra sovietų Lietuvoje.

Svarbesni finansuoti darbai:
Interneto puslapis Radvilų mauzoliejus Nesvyžiaus Dievo Kūno bažnyčioje. Tyrimai = The Radziwiłł Mausoleum in Nesvizh. Research (sudarytojas doc. dr. Salvijus Kulevičius; prieiga www.nesvyziausmauzoliejus.if.vu.lt). Lietuvių ir anglų kalbomis pristatomi 2016–2017 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto ir kitų institucijų mokslininkų, paveldo specialistų vykdyti ir didelio visuomenės susidomėjimo susilaukę kunigaikščių Radvilų palaikų ir įkapių Nesvyžiaus Dievo Kūno bažnyčioje (Baltarusija) tyrimai.

Kolektyvinė monografija Naratyvų labirintuose: Lietuvos ir Ukrainos muziejų patirtys ir У лабiринтах наративiв: досвiд музеïв Литвы i Украïни (projekto vadovė doc. dr. Rūta Šermukšnytė). Lietuvių ir ukrainiečių kalbomis išleistoje knygoje pristatomas bendras Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų tyrimas (12 autorių), analizuojantis didžiųjų ir alternatyvų naratyvų bei visuomenės transformacijos iš sovietinės į posovietinę raiškas Lietuvos ir Ukrainos muziejuose.
Juozas Sidas Vilniaus universiteto Istorijos fakultetui paramą nuolat skiria nuo 2017 m.
Nuoširdžiai dėkojame Mecenatui už paramą ir suteiktas galimybes.

Dėl studijų proceso planavimo ir jo organizavimo Vilniaus universitete laikinojo karantino metu

smoke signalsVadovaudamiesi Vilniaus universiteto kanclerio 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. R-93 sudarytos darbo grupės koronaviruso prevencijai 2020 m. kovo 12 ir 24 d. vykusių pasitarimų sprendimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 2017 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ (su papildymais), atsižvelgdami į Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių vadovų pavaduotojų studijoms 2020 m. kovo 18 ir 26 d. vykusių posėdžių sprendimus ir papildydami Vilniaus universiteto 2020 m. kovo 20 d. rašte Nr. SR-125 „Dėl studijų proceso organizavimo ir įgyvendinimo Vilniaus universitete laikinojo karantino metu“ pateiktą informaciją, siekiame informuoti jus apie atnaujintus tolimesnius sprendimus, susijusius su vykdomo studijų proceso organizavimu, jo planavimu ir įgyvendinimu Vilniaus universitete likusiu laikinojo karantino laikotarpiu.

Skaityti daugiau...

Dekano prof. Rimvydo Petrausko atsisveikinimo laiškas

Mieli Kolegos ir Studentai,

R.Petrauskasšiandien paskutinė mano darbo diena Istorijos fakulteto dekano pareigose. 2012 m. gruodį pradėjau eiti šias pareigas, antros kadencijos pabaigti nespėjau. Kiekvienas laikotarpis savaip reikšmingas, su savitais iššūkiais ir galimybėmis. Ir man skirti metai buvo kupini svarbių įvykių. Visų pirma džiaugiuosi, kad Fakultetas sugebėjo ne tik atsispirti kelis kartus kilusioms „integravimo“ grėsmėms, bet po trumpalaikės krizės iš jos išėjo sustiprėjęs. Fakultete esu nuo 1990 m., tačiau nepamenu tokios kokybiškos ir veržlios patyrusių ir jaunų dėstytojų dermės. Visa tai atsispindi ir vertinimuose, kuriuos Jūs žinote, tačiau tiesiog negaliu neprisiminti – tarptautiniame palyginamajame Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vertinime Fakultetas yra vienas iš kelių Lietuvos mokslo padalinių visose trijose kategorijose įvertintas aukščiausiu balu, dalykiniuose šalies švietimo įstaigų reitinguose mūsų studijų programos ne tik pirmauja savo kryptyse, bet karts nuo karto gauna maksimalius balus, jaunieji Fakulteto mokslininkai ir studentai nuolat apdovanojami nacionalinio lygmens konkursuose už geriausius mokslinius darbus, Fakulteto žmonės vertinami įvairiose ekspertų grupėse ir yra ryškiai matomi visuomenėje.

Laimė ir garbė buvo vadovauti tokiai kūrybingų ir iniciatyvių žmonių grupei ir drauge siekti mokslo ir studijų tikslų.

Dėkoju visiems už šiuos aštuonerius metus. Laikas prabėgo nepastebimai, bet erdvėje nenutolsime, tik per vieną kiemelį. Nors

Fakultete formaliai nebedirbsiu, tikiuosi, savanoriškai galėsiu dėstyti kelis dalykus ir likti Doktorantūros komiteto nariu.

Naujai Dekanei ir jos komandai linkiu gero starto. Dėstytojams linkiu įkvėpimo ir ryžto siekti dar aukštesnių tikslų. Studentams visų pirma dėkoju už jų nepaprastą laikyseną šiuo sudėtingu laiku ir linkiu sėkmingai tęsti ir užbaigti studijas – viską darysime, kad tai pavyktų kuo sklandžiau.

Visiems stiprybės, krizės ateina ir praeina, esminiai dalykai lieka.

Nuoširdžiai Jūsų –
Rimvydas Petrauskas

Išrinkta VU Istorijos fakulteto dekanė

IF veliava2020 kovo 30 d. įvyko Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekano rinkimai.

Istorijos fakulteto dekane Fakulteto taryba išrinko dr. Loretą Skurvydaitę.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos